Weryfikacja i kontrola jakości danych

 

Przetestuj za darmo

Upewnij się, że twoje dane są przygotowane do najefektywniejszego wykorzystania

Użyj FME jako narzędzie weryfikujące i kontrolujące jakość danych, aby skutecznie sprawdzać i naprawiać dane z ponad 350 formatów. Dodatkowo możesz zapewnić pełną automatyzację tego procesu.

 

Zobacz jak działa FME

Dzięki FME, tysiące organizacji jest pewne, że ich dane są:

Poprawne

Dane są spójne i nie zawierają błędów.

Kompletne

Dane są wypełnione, tam gdzie jest to niezbędne.

Zgodne

Dane są zgodne ze wymaganą specyfikacją, formatem, modelem danych.

Raportowanie i naprawianie sytuacji problematycznych

FME potrafi dokładnie wskazać gdzie w źródle danych, w którym konkretnie obiekcie występuje określony problem. FME może być również wykorzystane do skutecznego i bezpośredniego naprawienia danych. Proces przetwarzania danych możesz tak skonfigurować, aby system informował i/lub naprawiał błędy.

Wydajna i automatyczna walidacja i naprawa danych

W FME przy wykorzystaniu graficznego interfejsu możesz w szybki i intuicyjny sposób zaprojektować walidację i naprawę danych. Raz przygotowane przetwarzanie może być używane wielokrotnie na zestawie innych, analogicznych danych. Za pomocą narzędzi wizualnych możesz przygotować bardzo skomplikowane przetwarzanie, bez konieczności posiadania umiejętności programowania.

Zobacz przykładowe filmy:

 

  Jak walidować strukturę XML/GML 

 

  Jak walidować dane CAD