Integracja danych w sektorze utilities

FME w abonamencie dla sektora utilities

Wzrost liczby ludności oraz rosnące znaczenie nowych technologii sprawiają, że pojawia się coraz więcej wyzwań, związanych z integracją oraz gromadzeniem danych. Dzięki wykorzystaniu platformy FME istnieje możliwość automatycznego przesyłania zebranych danych do miejsc, w których mają być one przechowywane, aby mieć pewność, że są one zawsze aktualne.

Integracja danych z wielu źródeł

Klienci, którzy korzystają z różnego rodzaju mediów, generują więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko to dzięki wykorzystaniu IoT (Internet of Things). Integracja danych na jednej platformie pozwoli obniżyć koszty pracy i zwiększyć jej wydajność, zarówno dla Ciebie, Twojej firmy, jak i klientów.

Rozwój w ramach
Business Intelligence

Przekształcanie i transformacja danych w celu zapewnienia zgodności z platformami Business Inteligence, takimi jak Tableau lub Qlik, pomaga w sprawniejszym podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki modyfikacji i dostosowaniu danych specjalnie do użytkowanych przez Ciebie narzędzi Business Intelligence, łatwiej zidentyfikujesz nadchodzące możliwości biznesowe.

Automatyzacja przesyłu danych

Rozwój technologii Big Data może nieco przerażać, ale zarządzanie tymi zbiorami przy wykorzystaniu FME wcale nie musi być trudne! Wystarczy, że wypełnisz lukę pomiędzy Tobą, Twoimi klientami i pracownikami w terenie, poprzez automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych na bieżąco. Pozwoli to na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy!

Dostosuj się do postępu technologicznego

Wraz z rozwojem infrastruktury technicznej Twojej sieci, zwiększa się ilość informacji, które każdego dnia są dostarczane Twoim pracownikom. Dzięki możliwości tworzenia interdyscyplinarnych środowisk pracy, każdy z działów będzie posiadał dostęp do najważniejszych danych.

Utrzymanie sieci GIS

Z uwagi na zwiększoną migracją ludności na obszary miejskie i podmiejskie, zapotrzebowanie na dostęp do mediów stale rośnie. W związku z tym ważne jest, aby utrzymać zasoby oraz aktualne informacje o posiadanej sieci. Dzięki FME informacje zebrane podczas wywiadów terenowych, mogą być automatycznie kierowane do wykorzystywanego przez Ciebie systemu GIS. Pomoże Ci to na łatwiejszą identyfikację obszarów które mogą zostać objęte świadczonymi przez Ciebie usługami.

Podniesienie satysfakcji klientów

Dzięki przejrzystym informacjom o Twoich klientach, będziesz w stanie jeszcze lepiej się z nimi komunikować. Pomoże Ci to w bieżącej obsłudze, dostarczaniu spersonalizowanych usług, budujących satysfakcję i lojalność Twoich klientów.