Integracja danych dla utilities

Wzrost liczby mieszkańców oraz rosnące znaczenie nowych technologii sprawiają, że pojawia się coraz więcej wyzwań, związanych z integracją oraz gromadzeniem danych. Dzięki wykorzystaniu FME możesz automatycznie przesyłać dane do miejsc, w których mają być one przechowywane, aby mieć pewność, że są zawsze aktualne.

Integracja danych z wielu źródeł

Klienci, którzy korzystają z różnego rodzaju mediów, generują więcej danych niż kiedykolwiek, a wszystko to dzięki wykorzystaniu IoT (Internet of Things). Integracja danych na jednej platformie pozwoli obniżyć koszty pracy i zwiększyć jej wydajność, zarówno dla Ciebie, Twojej firmy, jak i klientów.

Rozwój w ramach Business Intelligence

Przekształcanie i transformacja danych dla zapewnienia zgodności z platformami Business Intelligence, takimi jak Tableau lub Qlik, pomaga w sprawniejszym podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki modyfikacji i dostosowaniu danych specjalnie do użytkowanych przez Ciebie narzędzi Business Intelligence, łatwiej zidentyfikujesz możliwości biznesowe.

Automatyzacja przesyłu danych

Rozwój technologii Big Data może nieco przerażać, ale zarządzanie tymi zbiorami przy wykorzystaniu FME wcale nie musi być trudne! Wystarczy, że wypełnisz lukę pomiędzy Tobą, Twoimi klientami i pracownikami w terenie dzięki automatycznemu przetwarzaniu pozyskiwanych na bieżąco danych. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Dostosuj się do postępu technologicznego

Wraz z rozwojem infrastruktury technicznej Twojej sieci zwiększa się ilość informacji, które każdego dnia są dostarczane pracownikom. Dzięki możliwości tworzenia interdyscyplinarnych środowisk pracy każdy z działów będzie miał dostęp do najważniejszych danych.

Utrzymanie sieci GIS

Migracja na obszary miejskie i podmiejskie sprawia, że zapotrzebowanie na dostęp do mediów stale rośnie. Ważne jest zatem, aby utrzymać zasoby oraz aktualne informacje o posiadanej sieci. Dzięki FME informacje zebrane podczas wywiadów terenowych mogą być automatycznie kierowane do Twojego systemu GIS. Pomoże Ci to na łatwiejszą identyfikację obszarów, które mogą zostać objęte Twoimi usługami.

Podniesienie satysfakcji klientów

Dzięki przejrzystym informacjom o klientach będziesz w stanie jeszcze lepiej się z nimi komunikować. Pomoże Ci to w bieżącej obsłudze, dostarczaniu spersonalizowanych usług, budujących satysfakcję i lojalność.