Integracja danych dla telekomunikacji

Gdyby nie postęp telekomunikacji, nie byłoby rozwoju mediów społecznościowych czy aplikacji mobilnych. Aby mieć pewność, że oferowane usługi działają jak należy, warto kontrolować dane z nimi związane. To możliwe dzięki FME.

Identyfikacja i podejmowanie decyzji biznesowych

Wraz ze wzrostem liczby ludzi na świecie lawinowo rośnie zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Zintegruj swoje dane, aby móc je lepiej zrozumieć i sprawniej podejmować decyzje biznesowe.

Poprawa jakości danych

Szczegółowe oraz aktualne dane są niezbędne, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę. Każde działanie, niezależnie od tego, czy dotyczy ono porządkowania błędów w tabeli atrybutów, czy też zmiany w rysunkach rozmieszczonej sieci, pomoże Ci lepiej zaspokoić ich potrzeby.

Komunikacja z Twoimi klientami

Przez telefon komórkowy skontaktujesz się najszybciej. Wykorzystaj możliwości FME Server i wysyłaj powiadomienia o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem Twoich klientów bezpośrednio do zainteresowanych osób.

Konwersja i integracja formatów danych

Nie pozwól, aby specjalistyczne formaty danych ograniczały sposób korzystania z nich. Przekształcaj swoje dane dokładnie tak, jak potrzebujesz, aby zawsze móc korzystać z nich we wszystkich programach, z których korzystasz na co dzień.

Udostępnianie informacji

Przekazuj swoim podwykonawcom oraz pracownikom najważniejsze informacje na temat infrastruktury sieci. Dzięki zintegrowanym danym zarówno pracownicy wykonujący prace terenowe, jak i odpowiedzialni za bieżącą obsługę klientów będą dysponowali najaktualniejszymi informacjami.

Mapowanie w nowych technologiach

Prawdziwym miernikiem sukcesu projektów architektoniczno – budowlanych jest pozytywna reakcja jego użytkowników. Przygotowanie kilku projektów i przedstawienie ich przy wykorzystaniu technologii AR lub VR da społeczności lokalnej i klientom szansę na zapoznanie się z nimi. Dzięki temu otrzymasz informacje zwrotne i zyskasz wiedzę o tym, co warto poprawić przed wdrożeniem.