Integracja danych w telekomunikacji

Rozwój mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych oraz rewolucja informacyjna to wynik znaczących postępów w telekomunikacji. Aby mieć zawsze pewność, że oferowane usługi są zawsze na bieżąco, konieczne jest posiadanie pełnej kontroli nad wszystkimi danymi. Możliwe jest to właśnie przy wykorzystaniu FME.

Identyfikacja i podejmowanie decyzji biznesowych

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie coraz więcej osób będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych, aby móc pozostać w kontakcie z innymi osobami. Zintegruj swoje dane, aby móc je lepiej zrozumieć i sprawniej podejmować wszelkie decyzje biznesowe.

Poprawa jakości danych

Szczegółowe oraz aktualne dane są niezbędne, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę. Każde podejmowanie działanie, niezależnie czy dotyczy ono porządkowania błędów w tabeli atrybutów, czy też zmiany w rysunkach rozmieszczonej sieci, pomoże Ci spełnić oczekiwania wszystkich klientów.

Komunikacja z Twoimi klientami

W dzisiejszych czasach najszybszym sposobem dotarcia do danej osoby jest telefon komórkowy. Wykorzystaj możliwości FME Server i wysyłaj powiadomienia o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem Twoich klientów bezpośrednio do zainteresowanych osób.

Konwersja i integracja formatów danych

Nie pozwól, aby specjalistyczne formaty danych ograniczały sposób korzystania z nich w celu rozwiązywania przez Ciebie i Twoją firmę problemów. Przekształcaj swoje dane dokładnie tak, jak potrzebujesz, abyś zawsze mógł korzystać z nich we wszystkich programach, w których pracujesz na co dzień.

Udostępnianie informacji

Przekazuj swoim podwykonawcom oraz pracownikom, najważniejsze informacje na temat infrastruktury Twojej sieci. Dzięki zintegrowanym danym, każdy z nich zarówno Ci wykonujący prace terenowe jak i zajmujący się bieżącą obsługą Twoich klientów, będą posiadali najaktualniejsze dane. 

Mapowanie w nowych technologiach

Prawdziwym miernikiem sukcesu projektów architektoniczno-budowalnych jest odpowiedź jego późniejszych użytkowników, mieszkańców, pracowników czy wszystkich innych korzystających z niego w przyszłości. Przygotowanie kilku projektów i przedstawienie ich przy wykorzystaniu technologii AR lub VR może dać społeczeństwu i klientom szansę na zapoznanie się z nimi i przekazania informacji zwrotnych, który z projektów jest najbardziej interesujący i co należałoby jeszcze poprawić przed wdrożeniem.