Wprowadzenie do FME Desktop

Na szkoleniu poznasz podstawowe komponenty oraz możliwości FME Desktop. Jest to znacznie skrócona wersja standardowego szkolenia FME Desktop Basic, dzięki której zapoznasz się z narzędziem. Dowiesz się też, w jaki sposób FME pracuje z danymi, niezależnie od formatu lub struktury.

Pokażemy, czym jest FME Desktop, jak działa i z jakich komponentów się składa, a także w jaki sposób możesz konwertować dane między formatami i przeprowadzać transformację danych. Po zakończonym szkoleniu będziesz gotowy/a do tworzenia podstawowych obszarów roboczych, a także zdobywania wiedzy w kolejnych szkoleniach.

Poznaj zakres szkoleniaZapisz się

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Środowisko pracy i komponenty FME Desktop
 • Podstawy pracy w FME
  – Przegląd danych w FME Data Inspector
  – Tworzenie obszarów roboczych
  – Konwersja danych między formatami
  – Schematy i modele danych
 • Przetwarzanie danych
  – Transformery w FME i ich parametry
  – Biblioteka transformerów
  – Omówienie najważniejszych transformerów dostępnych w FME
  – Tworzenie Workflows
 • Organizacja pracy w FME
  – Najlepsze praktyki podczas pracy w FME
  – Podstawy optymalizacji skryptów

Szkolenie online – wymagania techniczne

 • Komputer z zainstalowaną, najnowszą wersją FME Desktop oraz z dostępem do Internetu
 • Sprawny mikrofon i głośnik w celu sprawnej komunikacji z trenerem podczas szkolenia.
 • Zalecane jest, aby podczas szkolenia korzystać z dwóch monitorów, słuchawek oraz włączonej kamerki. Nie jest to wymagane, ale znacząco ułatwi udział w szkoleniu.
 • Szkolenie online jest prowadzone przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. W przypadku niekorzystania z tego narzędzia można zalogować się jako gość i uczestniczyć w szkoleniu z poziomu przeglądarki internetowej. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie możliwość przeprowadzenia testowego połączenia.

Przydatne informacje

 • Minimalna liczba uczestników: 3
 • Sposób realizacji: online oraz stacjonarne

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

  Które szkolenie Cię interesuje? (Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedno, przytrzymaj ctrl podczas wybierania).

  Wybierz formę szkolenia
  onlinestacjonarne

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy