Praca z bazami danych w FME

Szkolenie polecane szczególnie, jeśli korzystasz z różnych systemów bazodanowych i chcesz je w łatwy sposób zintegrować. Kurs obejmuje zagadnienia związane z różnymi rodzajami baz danych – od relacyjnych, obiektowych, przez bazy danych przestrzennych, aż do baz NoSQL.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jakie systemy bazodanowe są dostępne w FME, w jaki sposób się z nimi łączyć, jak czytać i zapisywać dane do odpowiednich systemów bazodanowych, a także w jaki sposób aktualizować dane bezpośrednio w bazach danych. W ramach kursu omówimy też zagadnienia kontroli poprawności danych w systemach bazodanowych oraz budowanie zapytań w języku SQL.

Poznaj zakres szkoleniaZapisz się

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Różne rodzaje baz danych
  – krótka charakterystyka baz (m.in. bazy danych przestrzennych, relacyjne, obiektowe, NoSQL)
 • Praca z bazami danych w FME
  – Omówienie systemów bazodanowych dostępnych w FME
  – Sposoby połączenia się z bazami danych
  – Czytanie z baz danych
  – Zapisywanie danych do baz danych
  – Aktualizacja baz danych
  – Bezstratne zarządzanie obiektami w bazach danych
  – Walidacja danych w bazach danych
  – Wsadowe przetwarzanie danych w systemach bazodanowych
 • Integracja danych z kilku systemów bazodanowych z danymi plikowymi
 • Zapytania SQL w skryptach FME

Szkolenie online – wymagania techniczne

 • Komputer z zainstalowaną, najnowszą wersją FME Desktop oraz z dostępem do Internetu
 • Sprawny mikrofon i głośnik w celu sprawnej komunikacji z trenerem podczas szkolenia.
 • Zalecane jest, aby podczas szkolenia korzystać z dwóch monitorów, słuchawek oraz włączonej kamerki. Nie jest to wymagane, ale znacząco ułatwi udział w szkoleniu.
 • Szkolenie online jest prowadzone przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. W przypadku niekorzystania z tego narzędzia można zalogować się jako gość i uczestniczyć w szkoleniu z poziomu przeglądarki internetowej. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie możliwość przeprowadzenia testowego połączenia.

Przydatne informacje

 • Minimalna liczba uczestników: 3
 • Sposób realizacji: online oraz stacjonarne

Wymagania dotyczące uczestnika

 • Podstawowa znajomość obsługi FME (np. dzięki uczestnictwu w szkoleniu “Wprowadzenie do FME Desktop”)
 • Podstawowa znajomość baz danych oraz języka SQL

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

  Które szkolenie Cię interesuje? (Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedno, przytrzymaj ctrl podczas wybierania).

  Wybierz formę szkolenia
  onlinestacjonarne

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy