Integracja i walidacja danych w FME

Podczas szkolenia poznasz możliwości i funkcjonalności FME, które pozwalają na integrację oraz walidację danych.

Pokażemy Ci także sposoby łączenia się z różnymi źródłami danych, tj. bazami danych, usługami sieciowymi, danymi lokalnymi itp. W dalszej części szkolenia omówimy funkcje, które pozwalają na kontrolę danych i usuwanie ewentualnych błędów w danych, a także tworzenie raportów jakościowych. Po szkoleniu będziesz swobodnie korzystać z danych z wielu źródeł, łączyć je i tworzyć spójny model. Nauczymy Cię też, jak wykonać kontrolę atrybutową i geometryczną danych.

Poznaj zakres szkoleniaZapisz się

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Integracja i harmonizacja danych
  – Omówienie różnych źródeł danych oraz sposobów pozyskiwania danych w FME
  – Praca z bazami danych
  – Tworzenie spójnego modelu danych, na podstawie danych pobranych z min. dwóch źródeł
 • Kontrola danych
  – Omówienie transformerów pozwalających na walidację danych
  – Kontrola atrybutowa i geometryczna (kontrola geometryczna omawiana w przypadku danych przestrzennych)
  – Zgodność ze standardami i schematami danych
  – Sposoby naprawiania błędnych danych
 • Generowanie raportów jakościowych
  – Omówienie zagadnień, które powinny się znaleźć w raporcie jakościowym
  – Raportowanie do różnych formatów – Excel, PDF, HTML
 • Automatyzacja procesów walidacyjnych

Szkolenie online – wymagania techniczne

 • Komputer z zainstalowaną, najnowszą wersją FME Desktop oraz z dostępem do Internetu
 • Sprawny mikrofon i głośnik w celu sprawnej komunikacji z trenerem podczas szkolenia.
 • Zalecane jest, aby podczas szkolenia korzystać z dwóch monitorów, słuchawek oraz włączonej kamerki. Nie jest to wymagane, ale znacząco ułatwi udział w szkoleniu.
 • Szkolenie online jest prowadzone przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. W przypadku niekorzystania z tego narzędzia można zalogować się jako gość i uczestniczyć w szkoleniu z poziomu przeglądarki internetowej. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie możliwość przeprowadzenia testowego połączenia.

Przydatne informacje

 • Minimalna liczba uczestników: 3
 • Sposób realizacji: online oraz stacjonarne

Wymagania dotyczące uczestnika

 • Podstawowa znajomość obsługi FME (np. dzięki uczestnictwu w szkoleniu “Wprowadzenie do FME Desktop”)

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

  Które szkolenie Cię interesuje? (Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedno, przytrzymaj ctrl podczas wybierania).

  Wybierz formę szkolenia
  onlinestacjonarne

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy