FME i automatyzacja procesów / Self-Service

Szkolenie dla tych z Was, którzy chcą zaoszczędzić czas automatyzując powtarzalne procesy dzięki wykorzystaniu FME Servera.

W trakcie szkolenia dowiecie się, w jaki sposób można budować procesy automatyzacji, co może być ich wyzwalaczem oraz z jakich komponentów się składają. Ponadto omówimy zaawansowane zagadnienia związane z automatyzacją – orkiestrację zadań, przepływy pracy w pętlach oraz przetwarzanie równoległe. Zaprezentujemy też kwestie samoobsługi FME Server (Self-Serve).

Kurs obejmuje krótkie wprowadzenie do oprogramowania FME Server, ale wskazane jest też podstawowe doświadczenie w pracy z tym narzędziem.

Poznaj zakres szkoleniaZapisz się

Zakres szkolenia

 •  Wstęp do FME Serve
 •  Systemy powiadomień FME Server
 • Automatyzacja procesów w FME Server
  – Omówienie komponentów automatyzacji – Triggers, Actions, External Actions
  – Przykłady podstawowych automatyzacji (m.in. harmonogramy, otrzymywanie i wysyłanie wiadomości e-mail, aktualizacja plików w folderze źródłowym)
  – Równoległe i szeregowe uruchamianie zadań – orkiestracja zadań
  – Zapętlone przepływy pracy w automatyzacji
  – Dynamiczne przestrzenie robocze – przetwarzanie równoległe
 • Samoobsługa FME Server
  – Usługi FME Server, m.in. Data Download, Data Streaming, Data Upload, Job Submitter i inne
  – Tworzenie aplikacji w FME Server Apps – FME Worksace Apps i FME Gallery Apps

Szkolenie online – wymagania techniczne

 • Komputer z zainstalowaną, najnowszą wersją FME Desktop oraz z dostępem do Internetu
 • Sprawny mikrofon i głośnik w celu sprawnej komunikacji z trenerem podczas szkolenia.
 • Zalecane jest, aby podczas szkolenia korzystać z dwóch monitorów, słuchawek oraz włączonej kamerki. Nie jest to wymagane, ale znacząco ułatwi udział w szkoleniu.
 • Szkolenie online jest prowadzone przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. W przypadku niekorzystania z tego narzędzia można zalogować się jako gość i uczestniczyć w szkoleniu z poziomu przeglądarki internetowej. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie możliwość przeprowadzenia testowego połączenia.

Przydatne informacje

 • Minimalna liczba uczestników: 3
 • Sposób realizacji: online oraz stacjonarne

Wymagania dotyczące uczestnika:

 • Podstawowa znajomość obsługi FME Desktop (np. dzięki uczestnictwu w szkoleniach „Wprowadzenie do FME Desktop” oraz FME Server)

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

  Które szkolenie Cię interesuje? (Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedno, przytrzymaj ctrl podczas wybierania).

  Wybierz formę szkolenia
  onlinestacjonarne

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy