Szkolenia FME

 

Zarezerwuj miejsce

Zakres szkoleń FME Desktop

Szkolenia z oprogramowania FME Desktop przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów Globemy w formule warsztatowej (praca indywidualna na przydzielonej stacji roboczej) według zakresu tematycznego sugerowanego przez producenta oprogramowania poszerzonego o ćwiczenia na krajowych danych. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie ośmioosobowych. Podana cena podstawowa obejmuje materiały szkoleniowe, catering z obiadem, świadectwo ukończenia kursu i dotyczy szkoleń przeprowadzanych w siedzibie Globemy. Przy większych grupach (pow. 4 osób) istnieje możliwość negocjacji upustów cenowych.

Możliwe jest zorganizowanie szkoleń dla większej liczby osób, wówczas organizowane jest ono poza siedzibą firmy i wymaga osobnej wyceny do preferencji zamawiającego.

 

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie FME1(BASIC – 2 dni szkoleniowe)

Szkolenie wprowadzające do pracy z oprogramowaniem klasy Spatial ETL firmy Safe Software – FME (Feature Manipulation Engine). W ramach kursu przedstawiane i ćwiczone są główne funkcjonalności i narzędzia oprogramowania, takie jak:
 • Jak pracować na danych z systemów CAD i GIS,
 • Przetwarzanie danych geometrycznych oraz atrybutowych,
 • Sprawdzanie spójności, poprawności i jakości danych przestrzennych,
 • Konwersja i integracja danych z różnych źródeł przestrzennych i nieprzestrzennych,
 • Ładowanie, replikacja, aktualizacja i migracja danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych,
 • Transformacja pomiędzy układami współrzędnych.

Szkolenie FME2 (ADVANCED – 2 dni szkoleniowe)

Kurs stanowi wprowadzenie do zaawansowanych technik użytkowania i dodatkowych funkcjonalności programu FME Desktop. W trakcie szkolenia przedstawiane i ćwiczone są takie zagadnienia jak:
 • Omówienie najnowszych funkcji FME Desktop,
 • Budowanie zaawansowanych przekształceń przy użyciu FME Workbench,
 • Parametryzowanie skryptów i batchowe przetwarzanie,
 • Praca na listach,
 • Zastosowania wyrażeń regularnych,
 • Współdzielenie zasobów FME,
 • Zaawansowane działania na atrybutach,
 • Ładowanie, replikacja, aktualizacja i migracja danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych,
 • Analiza logu systemu i poprawa szybkości i efektywności wykonywania skryptów.

Szkolenie FME Server (2 dni szkoleniowe)

Kurs stanowi wprowadzenie do wiedzy o architekturze FME Server, konfiguracji i wykorzystania dedykowanych serwisów.
 • Architektura FME Server
 • Komunikacja z FME Workbench
 • Konsola administratora i użytkownika FME Server
 • Harmonogramowanie uruchamiania skryptów
 • Publikacja danych – FME Server jako serwer WMS i WFS

(zakres powyżej może być zamówiony jako 1 dzień szkolenia z podstaw FME Server)

 • Omówienie serwisów webowych FME Server (Data Upload, Data Download, Data Streaming, Job Submitter)
 • Omówienie Notification Service
W ramach szkolenia możliwe jest rozszerzenie programu o wybrane, intersujące użytkowników zagadnienia i specyficzne problemy – wymaga to wcześniejszego zgłoszenia i może powodować wydłużenie kursu i/lub zmianę ceny.