Zainteresowałeś się możliwościami FME?
Chciałbyś się nauczyć obsługi tego programu? Nie ma problemu!

Nasze kursy prowadzimy zarówno stacjonarnie jak i on-line.

Wybierz zakres i formę szkoleń

Nasze szkolenia FME

 • Wśród naszych pracowników posiadamy certyfikowanych trenerów FME, którzy z przyjemnością i ogromnym zaangażowaniem wprowadzą Cię w świat przetwarzania danych i automatyzacji procesów.
 • Wszystkie szkolenia składają się z części teoretyczno-wykładowej oraz z części praktycznej, polegającej na indywidulanej pracy z programem. Obejmują treści tematyczne z zakresu sugerowanego przez producenta oprogramowania, wzbogacone o ćwiczenia na krajowych danych.
 • Przedstawiony powyżej zakres szkoleń to zakres podstawowy. Można go dowolnie rozszerzać w zależności od Twoich potrzeb i preferencji. W swojej ofercie mamy szkolenia otwarte jak i dedykowane, nakierowane na potrzeby Twoje i Twojej firmy. Jeśli Ty masz inne pomysły lub potrzeby wykorzystania FME, których chcielibyście się nauczyć – jesteśmy otwarci na propozycje i chętnie zaplanujemy indywiualny program szkolenia.

Najbliższe szkolenia

webinar Integracja i generalizacja danych przy pomocy FME Wydarzenia
Październik 7, 2020

Integracja i generalizacja danych przy pomocy FME – zapraszamy na webinarium

Zapraszamy na bezpłatne webinarium "Integracja i generalizacja danych przy pomocy FME"...
fme_szkolenie

FME Desktop Basic

2 dni szkoleniowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z oprogramowaniem FME Desktop i jego podstawowymi funkcjonalnościami:

 • Praca na danych CAD i GIS,
 • Przetwarzanie danych geometrycznych oraz atrybutowych,
 • Transformacja między formatami i układami współrzędnych,
 • Walidacja i kontrola jakości danych przestrzennych,
 • Konwersja i integracja danych pochodzących z różnych źródeł przestrzennych i nie przestrzennych,
 • Ładowanie, aktualizacja i migracja danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych.
fme_szkolenie

FME Desktop Advanced

2 dni szkoleniowe, podczas których uczestnicy poznają zaawansowane techniki użytkowania dodatkowych funkcjonalności programu FME Desktop:

 • Omówienie najnowszych funkcji FME Desktop,
 • Budowanie zaawansowanych przekształceń przy użyciu FME Workbench,
 • Parametryzowanie skryptów i przetwarzanie batchowe,
 • Praca na listach,
 • Zastosowania wyrażeń regularnych,
 • Współdzielenie zasobów FME,
 • Zaawansowane działania na atrybutach,
 • Ładowanie, aktualizacja i migracja danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych,
 • Analiza logu systemu i poprawa szybkości i efektywności wykonywania skryptów.
fme_szkolenie

FME Server

2 dni szkoleniowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami i praktycznymi zastosowaniami FME Servera:

 • Architektura FME Server,
 • Komunikacja z FME Workbench i publikacja skryptów,
 • Konsola administratora i użytkownika FME Server,
 • Automatyzacja procesów,
 • Wysyłanie powiadomień – Notification Service,
 • Publikacja danych – FME Server jako serwer WMS i WFS
 • Omówienie serwisów webowych FME Server (Data Upload, Data Download, Data Streaming, Job Submitter).
fme_szkolenie

FME szkolenie on-line

 • Szkolenia on-line mogą zostać przeprowadzone w oparciu o każdy zakres szkolenia stacjonarnego.
 • Czas trwania szkolenia jest uzależniony od wybranego poziomu szkolenia

Jeśli chcesz zgłosić się na szkolenie lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami przez formularz.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Firma (wymagane)

Szkolenie

Dodatkowe informacje

Kod promocyjny

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy