Integracja danych dla władz i samorządów lokalnych

Miasta rozwijają się dynamicznie i każde z nich – zarówno w obrębie powiatu, jak i gminy – dysponuje swoim zbiorem danych. Często informacje gromadzone w urzędach stanowią część ogólnokrajowych baz danych. Najczęściej jednak są one wykorzystywane przez komórki organizacyjne wewnątrz jednostki terytorialnej. Ponieważ tych samych danych używa się do różnych spraw, istnieje konieczność ich integracji, aby przekazywały maksimum informacji każdemu z pracowników administracji publicznej.

Raportowanie i przesyłanie danych

Otwarte systemy danych służą pracownikom komórek administracyjnych. Są również wykorzystywane do publicznego udostępniania i przetwarzania danych. Z FME władze lokalne mogą tworzyć oraz udostępniać zbiory danych i raporty, niezbędne dla budowania świadomości i poczucia bezpieczeństwa. Dzięki danym, zintegrowanym z pomocą FME, stworzysz system alarmowy, który wysyła mieszkańcom powiadomienia SMS.

Zarządzanie gruntami oraz prace urbanistyczne

Dzięki szerokiemu spojrzeniu na aktualny stan zagospodarowania terenu, problemy gospodarki przestrzennej oraz planowania inwestycji mogą być rozwiązane już w fazie wczesnego planowania. Poprzez generowanie modeli 3D na podstawie danych 2D można stworzyć środowiska wirtualne, które pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania gruntami i wyboru lokalizacji.

Integracja pomiędzy wydziałami

Sprawne przesyłanie danych pomiędzy komórkami organizacyjnymi tworzy interdyscyplinarne środowisko projektowe. Wpłynie to na lepszą efektywność pracowników oraz na szybszą realizację projektów.

Aktualizacja danych na temat infrastruktury miejskiej

Infrastruktura rozwija się w tym samym tempie co miasto. Dzięki FME władze lokalne pozyskają najaktualniejsze informacje na temat zasobów publicznych. Nanoszenie zmian w infrastrukturze dróg, ścieżek rowerowych, przestrzeni publicznych oraz informowanie o nich obywateli wpłynie na komfort ich pracy i życia.

Integracja ze służbami pożytku publicznego

Integracja z systemami używanymi w strukturach policji, straży pożarnej oraz służb medycznych zapewni dyspozytorom aktualne informacje. Zwiększysz tym samym szybkość reagowania oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Integracja z sektorem utilities

Wspólnie z dostawcami usług możesz tworzyć oraz monitorować stan sieci miejskich, doprowadzających niezbędne media mieszkańcom.

Wypróbuj FME