Poznaj ogólne zagadnienia dotyczące różnic pomiędzy produktami FME, środowiskiem na jakim działa lub kosztami licencji.

Pytania dotyczące FME związane ze wsparciem technicznym.

Modele subskrypcyjne FME.

Szkolenia i usługi związane z FME.

Ogólne

Jaka jest różnica pomiędzy FME Form a FME Flow?

FME Form to podstawowe narzędzie Platformy FME. Służy do budowania skryptów do integrowania, przetwarzania i walidacji danych. FME Flow natomiast pozwala na automatyzację tych procesów oraz daje większą moc obliczeniową. Skrypty zbudowane w FME Form, można uruchamiać zarówno w jego ramach lub opublikować na FME Flow i tam uruchamiać tworząc automatyzację czy aplikacje serwerowe. Aby móc korzystać z możliwości FME Flow niezbędne jest FME Form do zbudowania skryptów. Można jednak mieć jedynie FME Flow, a wówczas utworzenie skryptów należy zlecić np. nam.

Jakie formaty obsługuje Platforma FME?

Platforma integracyjna FME obsługuje ponad 450 źródeł danych – różne formaty, aplikacje, systemy bazodanowe, systemy BI, hurtownie danych, itp.  

Jest narzędziem z najlepszym, dostępnym na rynku wsparciem dla danych przestrzennych (wektory, rastry, dane 3D, zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne itp.). Bardzo dobrze radzi sobie również z danymi płaskimi tj. bez komponentu przestrzennego, takimi jak tabele, arkusze, kalkulacyjne, pliki tekstowe czy bazy danych.  

Z każdym kolejnym wydaniem FME pojawiają się nowe obsługiwane przez Platformę formaty danych i systemy z którymi współpracuje, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania

pełnej listy wspieranych formatów i źródeł danych.

W jaki sposób mogę zakupić Platformę FME?

Najprostszą metodą zakupu jest kontakt z nami bezpośrednio pod adresem fme@globema.pl. lub poprzez formularz kontaktowy. Jesteśmy jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem Safe Software, dzięki czemu możemy zaoferować:

 • Ceny producenta
 • Pierwszą linię wsparcia w języku polskim
 • Fakturowanie z możliwością wyboru waluty rozliczeniowej (EUR, PLN)
 • Doradztwo i wsparcie w wyborze odpowiednich licencji zgodnie z potrzebami Twojej firmy
 • Pomoc przy instalacji i konfiguracji FME oraz w tworzeniu skryptów
 • Szeroką ofertę szkoleniową w języku polskim i angielskim

Jaki jest koszt licencji FME?

Obowiązuje jedna cena odpowiednio za FME Form i FME Flow ii jest ona liczona za każde wdrożenie kolejnej licencji (np. każdą licencję FME Form, czy każdy silnik FME Flow). Aby otrzymać aktualną cenę komponentów FME skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem fme@globema.pl

Globema jako autoryzowany partner Safe Software posiada możliwość dystrybuowania licencji FME na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo jako nasz klient otrzymasz wsparcie techniczne w języku polskim. Skontaktuj się z nami!

Na jakim systemie operacyjnym działa Platforma FME?

FME Form oraz FME Flow można zainstalować na systemie Windows oraz Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS). Dodatkowo, FME Form może być zainstalowane na maszynach z systemem operacyjnym macOS, a w przypadku FME Flow można również rozważyć konteneryzację – Docker i Kubernetes.

W przypadku instalacji FME (Form i Flow) na systemie Windows, należy pamiętać, że FME 2022.0 i nowsze są dostępne jedynie w wersji 64bit. Jeśli korzystasz z innych, starszych 32bitowych aplikacji, z którymi chcesz zintegrować FME, to można to zrobić jedynie przy użyciu FME w wersji 2021.2 i starszych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule – Koniec wsparcia dla FME w wersji 32-bit.

Wsparcie techniczne producenta (AMC)

Co obejmuje wsparcie techniczne producenta?

Wsparcie techniczne producenta (AMC) umożliwia:

 • Aktualizację oprogramowania do najnowszych wersji, jak tylko zostaną udostępnione przez Producenta, a tym samym korzystanie z najnowszych udogodnień bez zbędnego czekania.
 • Przenoszenia licencji na inne środowisko (np. w przypadku awarii lub zmiany sprzętu)
 • Dodawania kolejnych silników do FME Flow lub kolejnych użytkowników do licencji pływającej FME Form
 • Wsparcie ekspertów FME, którzy mogą pomóc w procesie instalacji, konfiguracji, usterkach i kompatybilności wstecznej.

Jaki jest koszt odnowienia AMC?

Koszt rocznego wsparcia technicznego wynosi:

 • 20% ceny standardowej każdej z posiadanych licencji zakupionych przed 30 kwietnia 2023
 • 25% ceny standardowej dla licencji zakupionych po 1 maja 2023 r. (zgodnie z nowym modelem licencyjnym)

Czy mogę wykupić wsparcie techniczne producenta na okres inny niż 1 rok?

Tak, jak najbardziej. Standardowo AMC przedłużane jest na rok. Można jednak wykupić wsparcie techniczne na kilka lat do przodu, a także (sporadycznie) na okres kilku/kilkunastu miesięcy, by zrównać ważność AMC dla wszystkich posiadanych licencji FME.

Co w sytuacji, kiedy nie zdecyduję się na odnowienie wsparcia technicznego producenta (AMC) przed upływem jego ważności?

Zakupiona licencja FME Form i FME Flow jest wieczysta. Oznacza to, że po wygaśnięciu ważności AMC, nadal możesz używać narzędzia w swojej pracy, ale nie będziesz mieć możliwości zainstalowania nowszych wersji FME i korzystania z nowości i z nowo wprowadzonych usprawnień.

Jeśli zdecydujesz się na odnowienie wsparcia w przyszłości, data obowiązywania wsparcia technicznego będzie liczona od dnia jego wcześniejszego zakończenia, a nie od dnia złożenia zamówienia. Jeśli okres, kiedy wsparcie techniczne nie było aktywowane jest dłuższy niż jeden rok, należy uiścić opłatę wsteczną, tak by zachować ciągłość ważności wsparcia technicznego.

Modele subskrypcyjne

Na czym polega subskrypcyjny model licencjonowania Platformy FME i kto może z niego skorzystać?

Model subskrypcyjny umożliwia firmom i instytucjom z różnych branż nieograniczone korzystanie z komponentów Platformy FME (FME Form i FME Flow) w ramach jednej rocznej opłaty. Co bardzo istotne, nieograniczony dostęp do FME Form i FME Flow jest ważny tylko i wyłącznie przez okres obowiązywania kontraktu subskrypcyjnego (zazwyczaj jest to okres 1-2 lat). Po zakończeniu tego okresu tracisz dostęp i możliwość korzystania z licencji FME pozyskanych w ramach subskrypcji. Oczywiście w przypadku odnowienia kontraktu subskrypcyjnego na kolejny okres, dostęp do pozyskanych zasobów jest zachowany.

Obecnie Safe Software oferuje 4 modele subskrypcyjne stworzone z myślą o konkretnych branżach – Utilities; Urzędy lokalne i administracja publiczna; Lotniska i porty lotnicze oraz Uczelnie wyższe i organizacje non-profit. Te modele subskrypcyjne dają możliwość nielimitowanego korzystania z Platformy FME.

Dodatkowo dostępny jest również model subskrypcyjny Enterprise, który jest najbardziej uniwersalny i elastyczny, a także dopasuje się do potrzeb każdej firmy bądź instytucji. W ramach kontraktu subskrypcyjnego można korzystać z zasobów Platformy FME do konkretnego, ustalonego wcześniej poziomu.

Od czego zależy wysokość subskrypcji?

Przede wszystkim wysokość subskrypcji zależy od przyjętego modelu subskrypcyjnego, opracowanego biorąc pod uwagę wymagania konkretnych branż, tj. utilities, lotniska, urzędy lokalne, czy uczelnie wyższe. Koszt subskrypcji zaczyna się już od 10 000 Euro rocznie i bazuje m.in. na:

 • Liczbie mieszkańców – w przypadku subskrypcji dla urzędów lokalnych,
 • Liczbie obsługiwanych pasażerów – w przypadku subskrypcji dla lotnisk,
 • Liczbie klientów – w przypadków subskrypcji dla firm z branży utilities i telekomunikacja,
 • Liczbie studentów – w przypadku subskrypcji edukacyjnej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a subskrypcją dla Twojej firmy i chcesz poznać szczegółowe koszty – skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy dla Ciebie ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.

Chcę skorzystać z subskrypcyjnego modelu licencjonowania FME, ale niestety moja firma nie wpasowuje się w żaden z dedykowanych modeli. Czy mimo wszystko mogę skorzystać z subskrypcji?

Tak – istnieje taka możliwość. W tym celu producent FME, firma Safe Software, stworzył model subskrypcyjny Enterprise, który można dopasować do każdego biznesu.

Co w sytuacji, kiedy w trakcie obowiązywania kontraktu subskrypcyjnego zmieni się liczba osób, na podstawie której wyznaczana jest wysokość subskrypcji (liczba mieszkańców, obsługiwanych pasażerów, klientów czy studentów)?

W takiej sytuacji obecny kontrakt pozostaje bez zmian. W przypadku odnowienia subskrypcji na kolejny okres, nowy koszt będzie obliczany na podstawie nowej liczby osób.

Posiadam zakupione licencje wieczyste FME. Co się z nimi stanie po przejściu na model subskrypcyjny?

Wszystkie posiadane aktywne licencje (z ważnym AMC) zostaną włączone do programu subskrypcyjnego, a ich wsparcie będzie ważne do końca obowiązywania kontraktu, dzięki czemu nie poniesiesz dodatkowych kosztów związanych z odnowieniem AMC.

Które komponenty Platformy FME są dostępne w modelu subskrypcyjnym? Czy dodatkowe wtyczki i plug-in’y również mogę otrzymać w ramach subskrypcji?

W ramach modelu subskrypcyjnego można korzystać z FME Form, FME Flow oraz z CPU Time. Dodatkowe płatne wtyczki nie są dostępne w modelach subskrypcyjnych i należy je zakupić oddzielnie.

Czym różnią się licencje FME zakupione indywidualnie od tych zakupionych w ramach dostępnych modeli subskrypcyjnych?

Licencje FME zakupione indywidualnie, są licencjami wieczystymi. Oznacza to możliwość ciągłego korzystania z FME. Należy jednak pamiętać, że aby móc aktualizować FME do najnowszej wersji, lub otrzymać pomoc od producenta, należy mieć ważne wsparcie techniczne (AMC).

Licencje FME otrzymane w ramach modelu subskrypcyjnego wygasną natomiast wraz z końcem jego obowiązywania, chyba że kontrakt subskrypcyjny zostanie odnowiony na kolejny okres. Obowiązująca umowa subskrypcyjna daje pełny dostęp do wsparcia i aktualizacji bez dodatkowych kosztów.

Szkolenia i usługi

Jakie usługi związane z FME znajdę w Waszej ofercie?

Globema jako autoryzowany partner Safe Software jest uprawniona do:

 • Sprzedaży wszystkich komponentów Platformy FME wraz z przedłużaniem wsparcia technicznego producenta
 • Organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu pracy z FME Form oraz FME Flow

Ponadto dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami świadczymy usługi polegające na:

 • Wsparciu w konfiguracji i instalacji komponentów FME
 • Realizacji projektów, w których wykorzystywana jest Platforma FME (pozyskiwanie, migracja, przetwarzanie danych, generalizacja danych przestrzennych, integracja danych i systemów i inne)

Czy i z jakich szkoleń z oprogramowania FME mogę skorzystać?

Globema, jako autoryzowany Partner Safe Software jest uprawniona do prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi FME. Nasi certyfikowani eksperci prowadzą szkolenia standardowe – FME Form (na poziomie Basic oraz Advanced), FME Flow oraz szkolenia autorskie i szkolenia dedykowane dla poszczególnych branż, technologii, rodzajów wykorzystywanych danych. Szkolenia dedykowane przygotowywane są pod potrzeby uczestników, tak aby mogli jak najwięcej się nauczyć.

Ponadto w swojej ofercie mamy również kurs video – FME Desktop Basic e-learning, w którym poruszamy podstawowe oraz bardziej zaawansowane zagadnienia związane z integracją, konwersją, transformacją i walidacją danych przy pomocy FME.

Pełną ofertę naszych szkoleń oraz formularz kontaktowy znajdziesz w zakładce Usługi -> Szkolenia.

Przy jakiego rodzaju projektach mogę liczyć na Wasze wsparcie?

Ze względu na wieloletnie doświadczenie pracy w FME, nasi specjaliści mieli okazję realizować wiele projektów związanych m.in. z pozyskiwaniem, analizą, przetwarzaniem i integracją danych. Dlatego też świadczymy usługi tworzenia i optymalizacji skryptów związanych m.in. z:

 • Pozyskiwaniem danych z wielu źródeł, ich integracją i dalszym przetwarzaniem (m.in. dane GIS/CAD, rastry, dane tabelaryczne, bazy danych, systemy BI i in.)
 • Tworzeniem analiz geoprzestrzennych, np. wyznaczanie stref zasięgu, poszukiwanie potencjalnych miejsc pod ekspansję czy analiza wpływu danych socjodemograficznych
 • Integracją danych i systemów tj. BI, IoT, FSM, ERP, CRM i in., komunikacją z API, usługi WFS, WMS
 • Tworzeniem automatyzacji procesów wraz z optymalizacją
 • Walidacją danych – wykrywaniem błędów i ich naprawianiem

Pełna oferta dotycząca realizacji i wsparcia przy projektach jest dostępna na stronie nasze usługi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas!