Przestrzenny ETL

 

Przetestuj za darmo

Wygodnie przenieś dane przestrzenne pomiędzy różnymi systemami

Wykorzystaj FME – wiodące narzędzie do migracji danych przestrzennych jako przestrzenny ETL. Skorzystaj z ogromnej liczby obsługiwanych formatów, narzędzi do przetwarzania danych i możliwości automatyzacji.

 

Zobacz jak działa FME

Co to jest Przestrzenny ETL (Spatial ETL)?

Termin ten pierwszy raz zastosował producent FME – Safe Software, a odnosi się do przetwarzania danych przestrzennych, czyli danych z geometrią. ETL czyli Extract, Transform i Load:

Extract

– możliwość wydobycia, odczytu danych z różnych źródeł

Transfrom 

– przetwarzanie danych w zakresie konwersji geometrii, atrybutów opisowych, struktury, modelu danych

Load

– możliwość umieszczenia, zapisania przetworzonych danych w niemalże dowolnym formacie/bazie danych

Odczyt, przetwarzanie i zapis danych przestrzennych

FME umożliwia wykorzystanie ogromnej liczby różnych formatów przestrzennych, w tym m.in.:
 • GIS, np. ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, Smallworld
 • CAD, np. AutoCAD, Microstation
 • przestrzenne bazy danych, np. PostGIS, Oracle Spatial, Geodatabase
 • serwisy Web
 • formaty XML’owe: GML, CityGML, KML
 • obrazy (rastry)
 • chmury punktów
 • 3D i BIM, np. Revit, IFC, SketchUp
 • chmurowe platformy mapowe, np. ArcGIS Online, CARTO, Socrata
 • i wiele innych

Przekształć dane tak, aby spełniały wymagania określonej specyfikacji

FME poza prostą konwersją pomiędzy formatami danych posiada bogate możliwości manipulowania na wartościach i strukturze danych. Gotowe funkcje FME doskonale nadają się do:
 • mapowanie modeli danych
 • dodawanie, usuwanie i edycja nazw elementów modelu danych: tabele, kolumny, warstwy, atrybuty, pola
 • wyliczanie i definiowanie nowych wartości
 • walidowanie i naprawianie geometrii
 • i wiele innych