FME Desktop

Poznaj nowe oblicze pracy z danymi

Wypróbuj FME

Dzięki FME Desktop, podstawowemu produktowi platformy integracji danych FME, w pełni wykorzystasz potencjał informacji drzemiących w gromadzonych danych. Z FME Desktop w prosty sposób połączysz dane z różnych formatów oraz systemów wykorzystywanych w Twoim przedsiębiorstwie. Korzystasz z technologii Big Data, danych tekstowych, GIS, CAD, LiDAR, 3D? Innych? Nie ma problemu – obsługując ponad 450 różnych źródeł danych FME z pewnością odczyta i przetworzy format z którym pracujesz na co dzień. Wypróbuj FME i przekonaj się sam!

fme_silnik

FME Workbench

Buduje skrypty przetwarzania danych przy użyciu prostego interfejsu graficznego. Wystarczy że przekażesz pliki do analizy za pomocą metody drag and drop. Przetwarzanie danych za pomocą FME, nie wymaga umiejętności programistycznych.

FME Workbench FME Data Inspector

FME Data Inspector

Przeglądarka danych służąca do ich eksploracji przed, po oraz w dowolnym momencie konstruowania skryptu. Wizualizuje dane z podglądem ich atrybutów. Dzięki równoczesnemu przetwarzaniu oraz sprawdzaniu danych, będziesz mieć pewność, że utworzony skrypt działa prawidłowo.

Wypróbuj FME

Przez 30 dni możesz bezpłatnie testować możliwości najnowszej wersji FME Desktop! Otrzymasz od nas również instrukcję użytkownika z zestawem zadań do samodzielnego wykonania. Przekonaj się, jak proste może być przetwarzanie danych i w jak wielu czynnościach może Cię wyręczyć FME.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Który z sektorów najlepiej opisuje Twoją działalność (wymagane)

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy