MiniGeoportal to rozwiązanie pozwalające na udostępnianie danych przestrzennych i pobieranie ich dla dowolnego obszaru.

Wypróbuj sam

Możliwości MiniGeoportalu

minigeoportal
 • Wyświetlanie i podgląd udostępnianych danych na podkładzie Google Maps
 • Zdefiniowanie przez użytkownika obszaru zainteresowania
 • Wybór warstw danych do pobrania oraz ich formatu i układu współrzędnych

Jakie dane mogą być udostępniane przy pomocy MiniGeoportalu?

fme_silnik
 • Dane wektorowe – np. dane administracyjne, dane dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz środowiska naturalnego, dane komunikacyjne itp.
 • Dane rastrowe – zdjęcia lotnicze i satelitarne, Numeryczne Modele Terenu lub Numeryczne Modele Pokrycia Terenu
 • Inne dane – chmury punktów, dane 3D, gotowe opracowania kartograficzne

Dla kogo przeznaczony jest MiniGeoportal?

minigeoportal3
 • Pracownicy urzędów państwowych i lokalnych, instytucji geodezyjnych
 • Studenci i pracownicy naukowi
 • Zwykli użytkownicy, którzy chcieliby otrzymać informację np. o zagospodarowaniu ich działu, infrastrukturze podziemnej występującej w sąsiedztwie itp.

Zalety MiniGeoportalu

minigeoportal4
 • Integracja danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł
 • Możliwość pobrania danych dla dowolnie wybranego obszaru, co zmniejsza czas pobierania danych oraz ilość miejsca na dysku w celu ich archiwizacji
 • Możliwość wyboru przez użytkownika interesujących warstw do pobrania oraz ich formatu i układu współrzędnych