Jak działa FME?

FME to platforma integracji danych pozwalająca na proste i szybkie transformowanie danych. Obsługuje ponad 450 różnych źródeł danych i posiada bogatą bibliotekę narzędzi umożliwiających przetwarzanie danych na niezliczone sposoby.

FME pozwala na łączenie i integrację danych pochodzących z wielu źródeł, aplikacji i systemów. Udostępnia funkcje dające możliwość na bezpośrednie łączenie się z zewnętrznymi serwerami, bazami danych czy serwisami typu WMS lub WMTS. Tworzenie skryptu w FME Desktop jest szybkie i proste. Wystarczy jedynie połączyć kilka transformerów, aby stworzyć workflow do przetwarzania danych.

Wykorzystanie FME Servera pozwala na pełną automatyzację procesów, a tym samym na zaoszczędzenie dużej ilości czasu. Nie ma konieczności ciągłego, ręcznego uruchamiania skryptów przy każdej aktualizacji danych wejściowych. Wystarczy zaprojektować odpowiednią automatyzację, a FME zrobi za nas wszystko.

Inne cechy FME jako platformy integracyjnej:

 • Big Data i bazy danych (Oracle, MS SQL Server, Mongo DB, PostGIS, PostgreSQL i inne)
 • Narzędzia do zarządzania firmą (CRM, ERP, FSM, Network Inventory)
 • Pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, pliki CSV,
 • Formaty XML (GML, CityGML, KML, Indoor GML, Land XML)
 • Serwisy internetowe/webowe (Amazon, JSON/GeoJSON, Google, OSM, HTML, Google Sheets, Salesforce)
 • Dane geoprzestrzenne (GIS, CAD, dane rastrowe, LIDAR i chmury punktów 3D i BIM)
 • I wiele innych
fme_dane
 • Zdarzenia uruchamiające proces
  • m.in. otrzymanie e-maila, modyfikacja plików wejściowych w różnych lokalizacjach, zaplanowany harmonogram zadań
 • Wysyłanie oraz otrzymywanie powiadomień
  • wybrane usługi powiadomień dostępne w FME Server: E-mail, Amazon, Azure, HTTP Post, JMS, FTP, Dropbox oraz FME Workspace
zarzenia-i-notyfikacje-FME
 • Kolejkowanie zadań
 • Nadawanie priorytetów
 • Dodawanie kolejnych silników obliczeniowych
Skalowalnosc-FME
 • Monitorowanie i restart komponentów po awarii
 • Ponowne uruchomienie procesów zatrzymanych podczas awarii
 • Konfigurowanie odzyskiwania zadań według potrzeb
 • Uwierzytelnianie użytkownika
 • Model bezpieczeństwa oparty na rolach
 • Bezpieczeństwo usług internetowych i API
 • Dostęp do platformy dla użytkowników lokalnych lub w oparciu o system tokenów
 • Proste uwierzytelnianie HTTP
 • Szyfrowanie danych wrażliwych oraz kopii zapasowych
 • Bezpieczna komunikacja z SSL
 • Wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux i macOS
 • Instalacja lokalnie lub w usługach chmurowych
  • Google Cloud, AWS Cloud i Azure Cloud
 • Wdrożenie FME Server przy użyciu technologii Docker lub Kubernetes
 • FME Cloud – usługa gotowa do użycia, SaaS
loga fme

Produkty FME

FME Desktop

Buduj skrypty do przetwarzania danych przy wykorzystaniu prostego graficznego interfejsu drag-and-drop.

FME Server

Automatyzuj swoje procesy stworzone przy użyciu FME Desktop, przetwarzaj dane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i oszczędzaj czas.

FME Cloud

Automatyzuj procesy przy pomocy FME Servera, ale nie przejmuj się hostingiem lub infrastrukturą – zostaw to nam!

Wybrane aplikacje i technologie wspierane przez FME

Microsoft 

Microsoft

FME obsługuje popularne produkty bazodanowe firmy Microsoft, np. SQL Server, Access, SharePoint, Azure. Dodatkowo wspierane są rozwiązania chmurowe – Amazon Web Services, Google Sheets czy Dropbox. Wsparcie dla baz danych wymaga możliwości konwertowania danych do dowolnych formatów – FME umożliwia zamianę wielu danych na niemalże dowolny format – pliki tekstowe, XML, JSON, SHP, LAS. Dzięki bogatej bibliotece narzędzi FME pozwala na dzielenie, łączenie, usuwanie, tworzenie, analizowanie i walidację danych. Przy wykorzystaniu FME Servera lub FME Cloud możliwe jest automatyczne zasilanie baz danych, zapewniając przy tym synchronizację systemów i zachowanie integralności danych.

oracle

Oracle

Możliwość przechowywania danych w bazach Oracle i korzystania z nich w dowolnym miejscu i czasie. FME pozwala na przenoszenie danych pomiędzy bazą Oracle a danymi pochodzącymi z wielu źródeł. Podczas korzystania z FME Server lub FME Cloud możliwa jest pełna automatyzacja pobierania danych z bazy danych Oracle oraz zapełniania jej nowymi danymi.

GE Smallworld 

GE Smallworld

Wykorzystaj FME do łatwiejszego przenoszenia danych między rozwiązaniami GE Smallworld do instytucji użyteczności publicznej i planowania telekomunikacyjnego oraz do dowolnego formatu danych (CAD, pliki GIS, bazy danych, dane tabelaryczne itp.). Biblioteka narzędzi FME pozwala na dostęp do zawartości zbioru danych oraz manipulowanie nim, zachowując tym samym wszystkie komponenty na właściwym miejscu. Automatyczne zarządzanie danymi z systemu GE Smallworld możliwe jest dzięki wykorzystaniu FME Server lub FME Cloud – użyj opcji wysyłania danych w czasie rzeczywistym, usług powiadamiania, planowania zadań.

Autotask

Autodesk

Wsparcie dla wielu programów firmy Autodesk, np. AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Revit, AutoCAD Map 3D, A360, Infraworks. Narzędzia dostępne w FME usprawnią możliwości projektowania i modelowania obiektów. FME pozwala między innymi na konwersję punktów i linii na poligony, wyciąganie/wypiętrzanie planów pięter do brył budynków w 3D, wyodrębnianie płaszczyzn na potrzeby BIM. Ponadto w FME możliwa jest walidacja i kontrola danych pod kątem zgodności z przepisami lub specyfikacjami, a także automatyczna naprawa nieprawidłowych geometrii.

ArcGIS

ArcGIS

Możliwość konwersji dużej ilości danych przestrzennych do formatów obsługiwanych przez ArcGIS, a także konwersja formatów gisowych do formatów odstępnych dla każdego użytkownika – arkusze kalkulacyjne, bazy danych, pliki pdf, mapy. Bogata biblioteka narzędzi FME do transformowania danych przestrzennych pozwala przygotować dane do pracy z nimi w programie ArcGIS. Możliwość wykorzystania map Esri, jako mapy podkładowe w FME Data Inspector.

Google

Google

Przetwarzaj dane tak, aby można je było wyświetlać w aplikacjach Google – Google Maps oraz Google Earth – konwertuj wszelkie dane przestrzenne (GIS, bazy danych, chmury punktów, rastry) do formatu KML, a następnie nadawaj style wyświetlanym warstwom. Przy pomocy FME Server lub FME Cloud w czasie rzeczywistym przesyłaj dane i wyświetlaj je na Google Maps.

amazon-logo

Amazon Web Services

FME, dzięki zaawansowanej technologii konwersji danych i automatyzacji, pozwala na połączenie serwisów Amazon z innymi rozwiązaniami chmurowymi, aby zapewnić swobodny przepływ danych. FME ma wbudowaną obsługę powszechnie używanych aplikacji chmurowych, tj. Salesforce, Google Sheets, Dropbox, ArcGIS Online. Dzięki dostępnym narzędziom pozwala łączyć się niemalże z każdą usługą internetową, przy wykorzystaniu interfejsu API. Wykorzystanie FME Server lub FME Cloud pozwala na autmatyzację przepływu danych pomiędzy serwisami Amazon (Amazon S3, Amazon Aurora, Amazon RDS, Redshift Amazon, Amazon Dynamo DB) jak i innymi rozwiązaniami chmurowymi.

PostGis

PostGIS/PostgreSQL

W FME dostępne są transformatory pozwalające na bezpośrednie łączenie się bazami PostGIS lub PostgreSQL. Funkcjonalność FME umożliwia konwersję danych z tych baz danych do dowolnego formatu oraz do automatycznego pobierania i przesyłania danych z i do bazy danych PostGIS lub PostgreSQL.

Planet 

Planet

FME pozwala na bezpośrednie pobieranie zdjęć satelitarnych z systemu Planet. Wykorzystując funkcjonalność FME Server lub FME Cloud możemy wzbogacać swój zbiór danych pobierając obrazy z ponad 150 satelitów systemu, zgodnie z harmonogramem lub w odpowiedzi na określony wyzwalacz. Gdy tylko pojawią się nowe zdjęcia satelitarne, otrzymamy powiadomienie lub zdjęcia zostaną automatycznie zapisane w wybranym przez nas miejscu (chmura, serwisy zewnętrze, serwer FTP).

Bentley

Bentley

FME dostarcza rozwiązania pozwalające na konwersję danych z wielu formatów, tj. dane tabelaryczne, dane GIS, rastry, bazy danych, chmury punktów, do formatów obsługiwanych przez MicroStation (np. DGN). Wykorzystując platformę FME możemy w łatwy i przyjemny sposób (metodą drag-and-drop) konwertować dane 2D do 3D, walidować ich geometrię oraz przesyłać dane pomiędzy różnym oprogramowaniem CAD.

GeoMedia Professional

GeoMedia Professional

FME pozwoli na integrację oprogramowania GeoMedia z setkami innych aplikacji. Jest to możliwe dzięki konwersji formatów, a także możliwości korzystania ze starszych danych i projektów w najnowszych wersjach oprogramowania. Brak konieczności kodowania oraz możliwość automatyzacji procesów znacznie wpłynie na szybkość przekształcania danych. Dzięki temu są kompatybilne z dowolną wersją oprogramowania GeoMedia.

MapInfo 

MapInfo

W MapInfo w Universal Translator zapewniony jest dostęp jedynie do 15 formatów danych. W sytuacji zakupu pełnej licencji FME możliwa będzie obsługa ponad 450 formatów oraz możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi do transformacji danych. Przy użyciu platformy FME dane przekształcane są formaty TAB MapInfo do dowolnego formatu przestrzennego.