FME dla GESUT

 

Przetestuj za darmo

Sposób na harmonizację danych GESUT

x.GIS GESUT to narzędzie wykorzystujące siłę FME w przetwarzaniu danych.

 

Zobacz jak działa FME

Co potrafi x.GIS GESUT?

 • odczyt geodezyjnych danych GESUT GML
 • porównanie i wykrywanie niezgodności pomiędzy danymi geodezyjnymi, a branżowymi
 • różnicowe uzupełnianie bazy danych geodezyjnej i branżowej
 • generowanie raportu wykrytych niezgodności

Dla kogo jest x.GIS GESUT?

 • ośrodki geodezyjne będące w trakcie zakładania bazy GESUT i już użytkujące taką bazę
 • przedsiębiorstwa władające infrastrukturą sieci uzbrojenia  terenu – przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, gazu, wody, ropy i paliw, usług telekomunikacyjnych, ciepłownictwo.

Dlaczego dane GESUT są ważne dla przedsiębiorstw sieciowych?

 • zmiany w ustawodawstwie zobowiązują władających siecią do współdziałania przy tworzeniu państwowej bazy GESUT
 • harmonizacja danych branżowych i geodezyjnych wprost przekłada się na wymierne oszczędności w działaniu operacyjnych władających siecią
 • zwiększenie jakości danych GESUT, minimalizuje skutki uszkodzeń infrastruktury spowodowane ingerencją firm trzecich np. ze względu na błędną lokalizację w terenie i mechaniczne przerwanie przewodu

Jakie niezgodności potrafi wykryć x.GIS GESUT?

 • braki obiektów w bazie GESUT i bazie branżowej
 • rozbieżność geometryczna przebiegu i położenia
 • rozbieżność liczności
 • rozbieżność informacji o władającym
 • rozbieżność źródła danych,
 • rozbieżność innych atrybutów opisowych

Dowiedz się więcej o x.GIS GESUT

 

Napisz do nas