Co potrafi x.GIS GESUT?

 • odczyt geodezyjnych danych GESUT GML
 • porównanie i wykrywanie niezgodności pomiędzy danymi geodezyjnymi, a branżowymi
 • różnicowe uzupełnianie bazy danych geodezyjnej i branżowej
 • generowanie raportu wykrytych niezgodności
gesut1

Dla kogo jest x.GIS GESUT?

 • ośrodki geodezyjne będące w trakcie zakładania bazy GESUT i już użytkujące taką bazę
 • przedsiębiorstwa władające infrastrukturą sieci uzbrojenia terenu – przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, gazu, wody, ropy i paliw, usług telekomunikacyjnych, ciepłownictwo.
gesut2

Dlaczego dane GESUT są ważne dla przedsiębiorstw sieciowych?

 • zmiany w ustawodawstwie zobowiązują władających siecią do współdziałania przy tworzeniu państwowej bazy GESUT
 • harmonizacja danych branżowych i geodezyjnych wprost przekłada się na wymierne oszczędności w działaniu operacyjnych władających siecią
 • zwiększenie jakości danych GESUT, minimalizuje skutki uszkodzeń infrastruktury spowodowane ingerencją firm trzecich np. ze względu na błędną lokalizację w terenie i mechaniczne przerwanie przewodu
gesut3

Jakie niezgodności potrafi wykryć x.GIS GESUT?

 • braki obiektów w bazie GESUT i bazie branżowej
 • rozbieżność geometryczna przebiegu i położenia
 • rozbieżność liczności
 • rozbieżność informacji o władającym
 • rozbieżność źródła danych,
 • rozbieżność innych atrybutów opisowych
gesut4

Sposób na harmonizację danych GESUT

Jak uzgodnić dane z GESUT? Na wygenerowanie raportu niezgodności i wydanie opinii dla Geodezji masz 60 dni. Z FME zrobisz to znacznie szybciej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o x.GIS GESUT? Skontaktuj się z nami – pokażemy Ci, jak w pełni wykorzystać to narzędzie.

Napisz do nas!