Obejrzyj nagrania z naszych webinariów, poświęconych integracji i przetwarzaniu danych oraz wykorzystaniu FME w codziennej pracy – webinaria prowadzą nasi eksperci i certyfikowani trenerzy FME.

XML i JSON bez tajemnic – przetwarzanie przy pomocy FME

Zagadnienia

 • Formaty XML, JSON i pokrewne
 • Różnice między nimi oraz przeanalizujemy, gdzie dane w tych formatach są zazwyczaj wykorzystywane
 • Sposoby czytania i zapisu plików XML i JSON
 • Walidacja plików XML i JSON
 • Sposoby edycji, aktualizacji oraz wyodrębniania fragmentów plików XML i JSON
 • Transformery dostępne w FME, które są przygotowane do pracy z XML oraz JSON

Rastry – niedoceniona skarbnica danych
w FME

Zagadnienia

 • Pobieranie danych rastrowych z otwartych repozytoriów (ortofotomapy, sceny satelitarne i inne)
 • Które transformery dostępne w FME służą do pracy z danymi rastrowymi
 • Wykorzystanie transformera MapnikRasterizer do tworzenia rastrów z niemalże dowolnych danych
 • Analizy na rastrach przy pomocy FME oraz przy użyciu narzędzia Picterra

Najlepsze techniki i optymalizacja pracy
w FME

Zagadnienia

 • Tworzenie skryptów tak, aby były maksymalnie przystępne dla innych użytkowników FME
 • Wstawianie funkcji i transformerów do skryptów, aby były najbardziej użyteczne
 • Optymalizacja skryptów i przyspieszanie przetwarzania danych
 • Efektywnie wykorzystanie FME Workbench
 • Skuteczna weryfikacja poprawności skryptów i szybka eliminacja błędów

Automatyzuj zadania i oszczędzaj czas
z FME Server

Zagadnienia

 • Omówienie FME Server i jego najważniejszych funkcjonalności
 • Publikacja oraz uruchamianie skryptów na FME Server
 • Komponenty automatyzacji procesów
 • Systemy powiadomień dostępnych w FME Server
 • FME Workspace Apps oraz FME Gallery Apps

Integracja i generalizacja danych przy pomocy FME

Zagadnienia

 • Praca z bazami danych Oracle, PostGIS, MsSQL – podłączenie z bazą, import oraz eksport danych
 • Aktualizacja bazy przy pomocy FME
 • Pobieranie całych kolekcji oraz import modelu danych do FME
 • Migracja danych pomiędzy serwisami zewnętrznymi oraz różnymi bazami danych
 • Integracja FME z oprogramowaniem Smallworld
 • Generalizacja oraz redakcja kartograficzna w FME

FME World Tour 2020
Dzień 1

Zagadnienia

 • Przykłady wykorzystania FME w TomTom – tricks and tips
 • GeoTaskPlanner – aplikacja webowa wspierana przez FME
 • Jak FME pomaga zapewnić bezpieczeństwo lotu i unikać przeszkód powietrznych
 • PythonCaller jako uniwersalny AttributeManipulator
 • Zyski z automatyzacji rozliczania usług chmurowych z wykorzystaniem FME Servera

Prezentacje do pobrania

FME World Tour 2020
Dzień 2

Zagadnienia

 • Koncepcja procesu interpolacji oraz wizualizacji zmian zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem FME
 • FME z Open Data – co dalej?
 • FME jako narzędzie automatycznej migracji schematów połączeń optycznych do środowiska Smallworld PNI
 • Cykl życia miejskich modeli 3D wspieranych przez technologie FME
 • Ulepszone modele miast 3D w symulacjach samochodów autonomicznych
 • Licencjonowanie FME i dostępne modele subskrypcyjne

Prezentacje do pobrania

FME a kontrola danych i analizy geoprzestrzenne

Zagadnienia

 • Sposoby wykorzystywania FME do walidacji i kontroli poprawności danych, które możesz użyć w różnych procesach,
 • Porównanie efektów walidacji geometrycznej w oparciu o standardowe transformatory dostępne w FME z dodatkowymi, przeznaczonymi do tego celu wtyczkami – MRFCleaner,
 • Wykorzystanie FME do przeprowadzania analiz geoprzestrzennych.

FME World Tour 2020 –
spotkajmy się online

Zagadnienia

 • Nowe funkcje dostępne w FME 2020
 • Możliwość FME w opracowywaniu otwartych danych na przykładzie banków danych z usługami WFS/WMS
 • Nowe modele modele licencjonowania abonamentowego

Jak FME radzi sobie z integrowaniem
danych przestrzennych

Zagadnienia

 • Jak wykorzystać FME do integracji danych przestrzennych.
 • FME w zarządzaniu kryzysowym, na przykładzie raportowania wpływu COVID-19 oraz monitorowania pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 • Jak zwizualizować dane tabelaryczne w formie danych przestrzennych.
 • Praktyczne zastosowania Connector’ów w FME

Jak wykorzystać FME do pracy
z danymi nieprzestrzennymi

Zagadnienia

 • Czym jest FME.
 • Jakie formaty są wspierane przez FME.
 • Czym jest Data Integration Platform.
 • Jak skutecznie wymieniać dane między systemami.
 • Jak wygląda konwersja danych między formatami.
 • Jak zautomatyzować fakturowanie za pomocą FME.
 • FME Server jako narzędzie kontroli repozytorium plików.

FME Server
w 5 krokach

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do FME Server.
 • Jak rozpocząć pracę z FME Server.
 • Charakterystyka przetwarzania danych za pomocą FME Server.
 • Parametry skryptów a FME Server.
 • Wykorzystanie API W FME Server.

Obserwuj nas na LinkedIn i bądź na bieżąco z nowinkami na temat FME i naszych webinarów i szkoleń