FME Desktop to podstawowy produkt oprogramowania FME. Składa się z dwóch komponentów – FME Workbench oraz FME Data Inspector:

FME Workbench pozwala na budowanie skryptów do przetwarzania danych przy użyciu prostego interfejsu graficznego. Transformacja danych nie wymaga żadnego programowania ani kodowania. Przy pomocy jedynie kilku kliknięć można przekształcić dane lub na ich podstawie wykonać analizy.

FME Data Inspector pozwala na przeglądanie danych i ich poszczególnych atrybutów. Od wersji 2019.0 FME, przeglądarka danych jest wbudowana w FME Workbench. Nie jest więc konieczne przechodzenie pomiędzy dwoma programami, aby zobaczyć dane lub poszczególne wyniki każdego etapu.

fme_data_inspector_visual_preview

W czym pomoże Ci FME?

Odczyt, przetwarzanie i zapis danych

FME umożliwia pracę na ponad 450 źródłach danych, w tym także danych przestrzennych, w tym m.in.:

 • GIS – np. z programów ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, SmallWorld,
 • CAD – np. z programów Autodesk AutoCAD, Bentley MicroStation,
 • Big Data i bazy danych – np. Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, PostGIS, PostgreSQL,
 • Pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, pliki CSV,
 • Dane rastrowe – np. zdjęcia satelitarne (Landsat, Sentinel), zdjęcia lotnicze, NMT (TIFF/geoTIFF),
 • LIDAR i chmury punktów – np. LAS, Terrasolid, Cesium, Z+F LaserControl,
 • Formaty XML – GML, CityGML, KML, Indoor GML, Land XML,
 • 3D i BIM – np. z programów Revit, AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3ds Max, SketchUp,
 • Serwisy Web – Amazon, JSON/GeoJSON, Google, OSM, HTML,
 • I wiele innych
Sprawdź wszystkie formaty
fme_dane

Transformatory

FME posiada bogatą bibliotekę narzędzi pozwalających na przekształcanie, transformowanie i konwertowanie danych. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze funkcje:

 • Tester – wykonuje jeden lub kilka wyrażeń logicznych na atrybutach obiektów
 • AttributeCreator – tworzenie nowego atrybutu obiektu oraz opcjonalne przypisywanie wartości
 • AttributeManager – Umożliwia tworzenie, zmianę nazwy, kopiowanie i usuwanie atrybutów. Możliwe jest ustawianie wartości dla nowych i istniejących atrybutów z wykorzystaniem wszelkiej kombinacji wartości stałych pobieranych z atrybutów, wyrażeń warunkowych i formuł
 • FeatureMerger – Dołącza atrybuty i/lub geometrię z określonego źródła (Suppliers) do obiektów kolekcji bazowej (Requestor) na podstawie wspólnego atrybutu kluczowego
Sprawdź wszystkie transformatory
 • Inspector – wysyłanie warstw do FME Data Inspector – automatyczne uruchamianie programu i możliwość podglądu wyniku
 • AttributeKeeper – usuwanie wszystkich atrybutów warstwy, z wyjątkiem tych, które zostały wskazane do zachowania
 • TestFilter – Wykonuje jeden lub kilka instrukcji warunkowych na atrybutach obiektów przekierowując jednocześnie wynik na wybrany port wyjściowy. Implementacja klasycznej funkcji IF….ELSE
 • Creator – tworzy obiekty na podstawie dostarczonych parametrów i wysyła je do obszaru roboczego w celu dalszego przetworzenia w skrypcie
 • Reprojector – transformacja układu współrzędnych poszczególnych danych
 • Clipper – przycinanie geometryczne dwóch warstw; określane są obiekty wycinające oraz te, które będą wycinane

Jak zacząć pracę z FME Desktop?

Pozostałe produkty FME