FME Desktop

Wszechstronne narzędzie do integracji danych

FME Workbench

Buduje skrypty przetwarzania danych przy użyciu prostego interfejsu graficznego. Wystarczy że przekażesz pliki do analizy za pomocą metody drag and drop. Przetwarzanie danych za pomocą FME, nie wymaga umiejętności programistycznych.

FME Workbench FME Data Inspector

FME Data Inspector

Przeglądarka danych służąca do ich eksploracji przed, po oraz w dowolnym momencie konstruowania skryptu. Wizualizuje dane z podglądem ich atrybutów. Dzięki równoczesnemu przetwarzaniu oraz sprawdzaniu danych, będziesz mieć pewność, że utworzony skrypt działa prawidłowo.

W czym pomoże Ci FME?

Odczyt, przetwarzanie i zapis danych

FME umożliwia pracę na ponad 450 źródłach danych, w tym także danych przestrzennych, w tym m.in.:

  • GIS – np. z programów ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, SmallWorld,
  • CAD – np. z programów Autodesk AutoCAD, Bentley MicroStation,
  • Big Data i bazy danych – np. Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, PostGIS, PostgreSQL,
  • Pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, pliki CSV,
  • Dane rastrowe – np. zdjęcia satelitarne (Landsat, Sentinel), zdjęcia lotnicze, NMT (TIFF/geoTIFF),
  • LIDAR i chmury punktów – np. LAS, Terrasolid, Cesium, Z+F LaserControl,
  • Formaty XML – GML, CityGML, KML, Indoor GML, Land XML,
  • 3D i BIM – np. z programów Revit, AutoCAD Civil 3D, Autodesk 3ds Max, SketchUp,
  • Serwisy Web – Amazon, JSON/GeoJSON, Google, OSM, HTML,
  • I wiele innych
fme_dane

Transformatory

FME posiada bogatą bibliotekę narzędzi pozwalających na przekształcanie, transformowanie i konwertowanie danych. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze funkcje:

Tester

Wykonuje jeden lub kilka wyrażeń logicznych na atrybutach obiektów

AttributeCreator

Tworzenie nowego atrybutu obiektu oraz opcjonalne przypisywanie wartości

AttributeManager

Umożliwia tworzenie, zmianę nazwy, kopiowanie i usuwanie atrybutów. Możliwe jest ustawianie wartości dla nowych i istniejących atrybutów z wykorzystaniem wszelkiej kombinacji wartości stałych pobieranych z atrybutów, wyrażeń warunkowych i formuł

FeatureMerger

Dołącza atrybuty i/lub geometrię z określonego źródła (Suppliers) do obiektów kolekcji bazowej (Requestor) na podstawie wspólnego atrybutu kluczowego.

Inspector

Wysyłanie warstw do FME Data Inspector – automatyczne uruchamianie programu i możliwość podglądu wyniku

AttributeKeeper

Usuwanie wszystkich atrybutów warstwy, z wyjątkiem tych, które zostały wskazane do zachowania

TestFilter

Wykonuje jeden lub kilka instrukcji warunkowych na atrybutach obiektów przekierowując jednocześnie wynik na wybrany port wyjściowy. Implementacja klasycznej funkcji IF….ELSE

Creator

Tworzy obiekty na podstawie dostarczonych parametrów i wysyła je do obszaru roboczego w celu dalszego przetworzenia w skrypcie.

Reprojector

Transformacja układu współrzędnych poszczególnych danych

Clipper

Przycinanie geometryczne dwóch warstw; określane są obiekty wycinające oraz te, które będą wycinane

Jak zacząć pracę z FME Desktop?

Pozostałe produkty FME