FME Workbench

Buduje skrypty przetwarzania danych przy użyciu prostego interfejsu graficznego. Wystarczy że przekażesz pliki do analizy za pomocą metody drag and drop. Przetwarzanie danych za pomocą FME, nie wymaga umiejętności programistycznych.

FME Workbench FME Data Inspector

FME Data Inspector

Przeglądarka danych służąca do ich eksploracji przed, po oraz w dowolnym momencie konstruowania skryptu. Wizualizuje dane z podglądem ich atrybutów. Dzięki równoczesnemu przetwarzaniu oraz sprawdzaniu danych, będziesz mieć pewność, że utworzony skrypt działa prawidłowo.

W czym pomoże Ci FME?

 • Łącz dane pochodzące z wielu źródeł i systemów
  Z pomocą FME Form (Desktop) odczytasz i zapiszesz dane z ponad 450 dostępnych formatów i źródeł danych. Samodzielnie wybierasz te narzędzia i aplikacje, z których chcesz korzystać i są Ci potrzebne do pracy.
 • Swobodnie przetwarzaj dane
  Dzięki bogatej bibliotece transformerów, możesz dowolnie przetwarzać dane, jak tylko chcesz. W zależności od potrzeb, podłączasz wybrane transformatory, tak aby stworzyć zestaw danych, jakiego potrzebujesz. Możesz parametryzować swoje skrypty, aby były jeszcze bardziej elastyczne i pomocne.
 • Konwertuj dane do dowolnego formatu bądź układu współrzędnych
  Potrzebujesz otworzyć lub zapisać dane w nieznanym Ci układzie współrzędnych bądź formacie danych? FME umożliwia szybką konwersję danych pomiędzy formatami i najbardziej popularnymi układami współrzędnych (także lokalnymi).
 • Sprawdzaj poprawność i kontroluj swoje dane
  Dzięki transformerom walidującym łatwo zweryfikujesz poprawność danych na dowolnym etapie procesu transformacji i dowiesz się, gdzie pojawiają się błędne dane i jak je naprawić (z pomocą FME ?).
fme_dane

Transformatory

FME posiada bogatą bibliotekę narzędzi pozwalających na przekształcanie, transformowanie i konwertowanie danych. Jego najpopularniejsze funkcje to:

Tester

Wykonuje jeden lub kilka wyrażeń logicznych na atrybutach obiektów

AttributeCreator

Tworzenie nowego atrybutu obiektu oraz opcjonalne przypisywanie wartości

AttributeManager

Umożliwia tworzenie, zmianę nazwy, kopiowanie i usuwanie atrybutów. Możliwe jest ustawianie wartości dla nowych i istniejących atrybutów z wykorzystaniem wszelkiej kombinacji wartości stałych pobieranych z atrybutów, wyrażeń warunkowych i formuł

FeatureMerger

Dołącza atrybuty i/lub geometrię z określonego źródła (Suppliers) do obiektów kolekcji bazowej (Requestor) na podstawie wspólnego atrybutu kluczowego.

Inspector

Wysyłanie warstw do FME Data Inspector – automatyczne uruchamianie programu i możliwość podglądu wyniku

AttributeKeeper

Usuwanie wszystkich atrybutów warstwy, z wyjątkiem tych, które zostały wskazane do zachowania

TestFilter

Wykonuje jeden lub kilka instrukcji warunkowych na atrybutach obiektów przekierowując jednocześnie wynik na wybrany port wyjściowy. Implementacja klasycznej funkcji IF….ELSE

Creator

Tworzy obiekty na podstawie dostarczonych parametrów i wysyła je do obszaru roboczego w celu dalszego przetworzenia w skrypcie.

Reprojector

Transformacja układu współrzędnych poszczególnych danych

Clipper

Przycinanie geometryczne dwóch warstw; określane są obiekty wycinające oraz te, które będą wycinane

Sprawdź wszystkie formaty obsługiwane przez FME

Jak zacząć pracę z FME Form (Desktop)?