FME w abonamencie korporacyjnym

Abonament korporacyjny zapewnia możliwość korzystania ze wszystkich produktów FME Desktop oraz FME Server w ramach określonej kwoty progowej. Pozwoli to przyspieszyć pracę zespołom projektowym przy jednoczesnym prostym budżetowaniu w odróżnieniu do zakupu pojedynczych licencji.

Korzyści

Niższe koszty wdrożenia

Koszty początkowe są obniżone w porównaniu z tradycyjnym modelem licencjonowania

Skrócona procedura zakupowa

W ramach abonamentu możesz swobodnie dodawać niezbędne produkty FME w miarę zmieniających się potrzeb.

Brak przestoju w projektach

Twoje projekty nie będą musiały oczekiwać aż otrzymasz niezbędną do ich zrealizowania licencję

Uproszczone budżetowanie

Jednorazowa roczna opłata zapewnia Ci komfort w przygotowaniu budżetu operacyjnego na następny rok, pozwalając lepiej zaplanować inwestycje.

Wsparcie techniczne i dostęp do aktualizacji

Wszystkie zakupione licencje są objęte wsparciem technicznym.

Skalowalność

Wdrażanie produktów FME jest dopasowane do rozwoju Twojej firmy.

Cennik

Chcesz wiedzieć ile będzie wynosić Twoja roczna opłata za wykorzystanie licencji w ramach abonamentu korporacyjnego?
Pobierz kalkulator, dzięki któremu wyliczysz dokładną kwotę i przekonasz się, ile możesz zyskać.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy

  FAQ

  Mam istniejącą umowę licencyjną dla przedsiębiorstw („ELA”). Czy muszę przejść na abonament korporacyjny?

  Możesz pozostać przy swoim dotychczasowym „ELA”. Abonament korporacyjny to kolejna opcja wdrażania FME w całej organizacji.

  Mam istniejące licencje FME. Co się z nimi dzieje w ramach abonamentu dla korporacji?

  Masz dwie możliwości dla istniejących licencji FME:

  • Nadal płacisz opłatę za utrzymania wsparcia technicznego dla każdej licencji osobno. Wybór tej opcji nie będzie wliczany do progowej wartości aktywów.
  • Możesz przenieść swoje licencje do abonamentu i zapłacić roczną opłatę zryczałtowaną. Dzięki temu utrzymanie wszystkich licencji będzie uwzględnione w nowych kosztach.

  Niedawno opłaciłem wsparcie techniczne (AMC). Czy mogę otrzymać kredyt na abonament korporacyjny?

  Tak. Zapewniamy proporcjonalny kredyt na pozostałą liczbę miesięcy w łącznej kwocie AMC. Wpłynie to na wielkość Twojej opłaty abonamentu przez pierwszy rok.

  Jakie ceny służą do ustalenia ceny wartości produktów FME?

  Ceny przypisane do każdego z poziomów, są oparte na cenach katalogowych przypisanych do danego regionu.

  Czy mogę otrzymać gwarancję stabilności progowych wartości produktów FME przez okres dłuższy niż jeden rok?

  Tak. Abonament korporacyjny oferuje opcję dwóch dodatkowych rocznych odnowień przy użyciu tej samej siatki cenowej w ramach danego progu cenowego.

  Czy możemy przekroczyć wartość progową produktów FME dla danego poziomu?

  Tak. Po przekroczeniu progu poziomu zapłacisz nową stawkę dla odpowiedniego poziomu w dniu odnowienia abonamentu.

  Istnieje ograniczona liczba progów kwotowych. Jakie są opcje, gdy osiągniemy najwyższy poziom?

  Skontaktuj się z nami. Wspólnie omówimy nowe możliwości współpracy.

  Mam projekt, który potrzebuje FME przez krótki czas, czy mogę użyć abonamentu jedynie na potrzeby tego projektu?

  Tak. Możesz wykupić subskrypcję subskrypcji korporacyjną na rok i wykorzystać ją w swoim projekcie.

  Jakie wyglądają kwestie wsparcia technicznego?

  Wszystkie produkty FME w ramach abonamentu korporacyjnego są objęte wsparciem technicznym. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami na naszej stronie.

  Jaka jest różnica między licencjami FME zakupionymi indywidualnie a licencjami zakupionymi w ramach abonamentu korporacyjnego?

  • Licencje FME zakupione w ramach abonamentu korporacyjnego przekroczą limit czasu pod koniec okresu subskrypcji, chyba że zostanie ona odnowiona. Będziesz miał pełny dostęp do wsparcia i aktualizacji bez dodatkowych kosztów w okresie subskrypcji.
  • Licencje FME, które są kupowane indywidualnie, są ważne na czas nieokreślony. Zapewnia to ciągłe korzystanie z licencji FME, ale aby otrzymać aktualizacje i wsparcie, musisz odnowić wsparcie techniczne na kolejny rok.

  Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

  Skontaktuj się z nami