Integracja danych dla edukacji i organizacji non-profit

Placówki badawcze, uniwersytety oraz szkoły wyższe zrzeszają naukowców oraz studentów, którzy skupiają się na pracy nad odkryciami często zmieniającymi życie całej społeczności. FME pomaga wszystkim ze społeczności akademickiej – od planistów, którzy planują zagospodarowanie najbliższej przestrzeni, aż do każdego pracownika, który w swoich projektach potrzebuje przekształcać dane w sposób bardziej zorganizowany.

Tworzenie projektów naukowych dla obywateli

Współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a społeczeństwem to bardzo dobry sposób na pozyskiwanie dużej ilości danych i informacji na określone tematy. Dzięki ankietom uzupełnianym przez wolontariuszy można pozyskiwać i gromadzić niezbędne dane. Należy je przetworzyć, aby uzyskać potrzebne informacje. Pomocne może być tu FME, dzięki któremu możliwa jest konwersja danych do potrzebnego formatu i ich integracja z aplikacjami analitycznymi.

Wykorzystanie otwartych danych

Tworzenie portali z danymi otwartymi, umożliwiające udostępnianie surowych, nieprzetworzonych danych, raportów czy innych plików, da możliwość korzystania z nich przez wszystkie zainteresowane sprawą osoby oraz zainspirowania ich do dalszej pracy z tymi danymi. Dzięki przepływom pracy, które mogą być uruchamiane w sposób automatyczny, istnieje możliwość tworzenia raportów oraz odpowiednio organizować dane, bezpośrednio w momencie ich pozyskiwania w terenie.

Organizacja kampusu

Kampusy uniwersyteckie składają się z dużej liczby budynków, dróg, obszarów zielonych czy różnego rodzaju sieci, które są ze sobą połączone. Istotne jest poznanie występujących połączeń, zależności między nimi. Integracja danych CAD, BIM, GIS, danych Indoor Mapping pozwoli lepiej poznać kampus i jego składowe, polepszając przy tym doświadczenie studentów.

Łączenie systemów

Programy dystrybuowane jako Open Source są popularne, ponieważ są bezpłatne i mają podobne możliwości co oprogramowanie płatne. Wiele danych zapisanych jest w specjalistycznych formatach, które mogą zostać otwarte tylko w dedykowanym oprogramowaniu. Warto więc przekonwertować je w taki sposób, aby były one kompatybilne z programami Open Source tj. Mapnik, PosGIS, Google Earth czy Blender.

Wypróbuj FME