Integracja danych dla sektora edukacyjnego oraz organizacji non-profit

Wypróbuj FME
FME w abonamencie dla sektora edukacyjnego oraz non-profit

Placówki badawcze, uniwersytety oraz szkoły wyższe zrzeszają naukowców oraz studentów, którzy skupiają się na pracy nad odkryciami często zmieniającymi życie całej społeczności. FME pomaga wszystkim ze społeczności akademickiej – od planistów, którzy planują zagospodarowanie najbliższej przestrzeni, aż do każdego pracownika, który w swoich projektach potrzebuje przekształcać dane w sposób bardziej zorganizowany.

Tworzenie projektów naukowych dla obywateli

Współpraca pomiędzy naukowcami i studentami a całym społeczeństwem to bardzo dobry sposób na pozyskiwanie dużej ilości danych i informacji na określone tematy. Dzięki ankietom uzupełnianym przez wolontariuszy jest możliwość pozyskiwania i gromadzenia niezbędnych danych. Dane te należy przetworzyć, aby uzyskać niezbędne informacje. Do tego celu pomocne może być oprogramowanie FME, dzięki któremu możliwa jest konwersja danych do potrzebnego formatu i integracja ich z aplikacjami analitycznymi.

Wykorzystanie otwartych danych

Tworzenie portali z danymi otwartymi, umożliwiające udostępnianie surowych, nieprzetworzonych danych, raportów czy innych plików, da możliwość korzystania z nich przez wszystkie zainteresowane sprawą osoby oraz zainspirowania ich do dalszej pracy z tymi danymi. Dzięki przepływom pracy, które mogą być uruchamiane w sposób automatyczny, istnieje możliwość tworzenia raportów oraz odpowiednio organizować dane, bezpośrednio w momencie ich pozyskiwania w terenie.

Organizacja kampusu

Kampusy uniwersyteckie składają się z dużej ilości budynków, dróg, obszarów zielonych czy różnego rodzaju sieci, które są ze sobą połączone. Istotne jest poznanie występujących połączeń, zależności między nimi. Integracja danych CAD, BIM, GIS, danych Indoor Mapping pozwoli bardziej poznać kampus i jego składowe, zwiększając przy tym doświadczenie studentów.

Łączenie systemów

Programy typu Open source zawsze były i będą popularne, ponieważ są bezpłatne i mają podobne możliwości co oprogramowanie płatne. Wiele gromadzonych danych zapisanych jest w specjalistycznych formatach, które mogą zostać otwarte tylko w dedykowanym oprogramowaniu. Warto, więc przekonwertować je w taki sposób, aby były one kompatybilne z programami Open Source tj. Mapnik, PosGIS, Google Earth czy Blender.