Standardowe cenniki FME

FME Desktop Professional Edition

 • FME Workbench + FME Data Inspector
 • Wsparcie dla ponad 450 formatów i źródeł danych
 • Możliwość korzystania z ponad 475 różnych transformatorów
 • Instalacja możliwa na różnych systemach operacyjnych – Windows, Mac i Linux
 • Roczna darmowa konserwacja i natychmiastowa aktualizacja FME do najnowszej wersji
 • Dostęp do FME Hub
 • Kompatybilność z FME Server, FME Cloud oraz aplikacjami mobilnymi FME
integracja danych

FME Desktop Esri Edition

Zawiera wszystko z pakietu Professional oraz dodatkowo 5 Readerów i 5 Writerów

Readery

 • Esri ArcGIS Layer
 • Esri ArcGIS Map Document
 • Esri Geodatabase (ArcSDE Geodb Raster Catalog)
 • Esri Geodatabase (ArcSDE Geodb Raster Dataset)
 • Esri Geodatabase (ArcSDE Geodb)

Writery

 • Esri ArcInfo Coverage
 • Esri Geodatabase (ArcSDE Geodb Raster Dataset)
 • Esri Geodatabase (ArcSDE Geodb)
 • Esri Legacy ArcSDE
 • Intergraph GeoMedia SQL Server Warehouse

FME Desktop Database Edition

Zawiera wszystko z pakietu Esri oraz 3 dodatkowe Readery i 18 dodatkowych Writerów

Readery

 • Netezza Non-Spatial
 • Netezza Spatial
 • Northrop Grumman C2PC Magic (Tech Preview)

Writery

 • Amazon DynamoDB
 • Amazon Redshift
 • IBM dashDB Spatial
 • IBM DB2 Spatial
 • IBM Informix Spatial
 • JDBC
 • Microsoft Azure SQL Database Spatial
 • Microsoft SQL Server Spatial
 • Microsoft SQL Server Spatial (JDBC)
 • Netezza Non-Spatial
 • Netezza Spatial
 • Oracle Spatial GeoRaster
 • Oracle Spatial Object
 • Oracle Spatial Point Cloud
 • SAP HANA Non-Spatial
 • SAP Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE)
 • Teradata Non-Spatial
 • Teradata Spatial

FME Desktop Smallworld Edition

Zawiera wszystko z pakietu Database oraz 2 dodatkowe Readery i 2 dodatkowe Writery

Readery

 • GE Smallworld 3
 • GE Smallworld 4/5

Writery

 • GE Smallworld 3
 • GE Smallworld 4/5