Automatyzacja manualnych procesów i przesyłania danych za pomocą jednego skryptu

Dowiedz się, jak firma Visoro Group skróciła czas przetwarzania oraz ładowania danych adresowych aż o 750 razy

O projekcie

RENNS, to Krajowy Elektroniczny Rejestr Nomenklatury Ulic w Rumunii, który pozwolił na ujednolicenie i udostępnienie przydziału nazw ulic i numerów administracyjnych. Przed uruchomieniem tego projektu zdarzało się, że dwie ulice w jednym mieście miały tę samą nazwę lub ten sam numer administracyjny powtarzał się na danej ulicy.

Baza projektu RENNS przechowuje wszystkie informacje dotyczące dróg, numerów porządkowych i innych danych adresowych. Celem tego projektu była naprawa błędów, które występowały w systemie adresowym Rumunii i przyśpieszenie czasu reakcji organów takich jak: karetki pogotowia, straż pożarna, policja, dla których, w sytuacjach awaryjnych, bardzo ważne jest dojechanie do właściwego miejsca.

Firmą zajmującą się aktualizacją danych o nazwach ulic i numerów adresowych jest firma Visoro Group, która poszukiwała rozwiązania umożliwiającego automatyczne zbieranie danych, przetwarzanie ich do formatów akceptowanych przez portal RENNS oraz zbiorczej aktualizacji bazy.

Spis treści:

Visoro_Group_logo
Branża: Architektura i budownictwo
Kraj: Rumunia
Rozwiązanie: FME Form

Visoro Group od 11 lat działa na rynku rumuńskim. Firma oferuje usługi doradczo-consultingowe w zakresie zamówień publicznych, projektu RENNS (Rumuńskiego Elektronicznego Rejestru Nomenklatury Ulic) i innych obszarów.

Wyzwania

Projekt RENNS, czyli Rumuński Elektroniczny Rejestr Nomenklatury Ulic, jest wykorzystywany przez wiele jednostek organizacji publicznej, a także organów, które zmagają się z sytuacjami awaryjnymi – karetki pogotowia, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego czy policja. Umożliwia on również interoperacyjność oraz wymianę danych na poziomie krajowym i europejskim oraz zapewnia publiczny dostęp do nomenklatury ulic.

By połączyć się z tą bazą danych oraz korzystać z jej zasobów konieczny jest dostęp do Internetu. Produkt RENNS posiada unikalną, scentralizowaną bazę danych, która przechowuje wszystkie informacje systemu. Funkcjonalne moduły, które składają się na RENNS, mają swoje odzwierciedlenie w webowych interfejsach.

RENNS

Możliwość przeglądania nazw ulic i numerów adresowych jest publicznie dostępny dla wszystkich użytkowników, przy wykorzystaniu portalu webowego. Oprócz samego przeglądania danych można również wykorzystywać informacje na temat dróg, numerów adresowych i innych danych dotyczących adresów, które są gromadzone w systemie. System oprócz przechowywania historii adresu administracyjnego, udostępnia użytkownikom także procedury i metody administrowania, a także pozwala na przeprowadzanie walidacji i konsultacji społecznych nomenklatury ulic. RENNS zapewnia unikalną rejestrację każdego adresu administracyjnego i zapewnia użytkownikom unikalny kod adresu (AUC).

Obowiązek aktualizacji elementów nomenklatury ulic i wprowadzania ich do systemu RENNS leży po stronie lokalnych organów administracji publicznej. Aby rejestr był prowadzony na bieżąco należy to wykonać praktycznie od razu, po zatwierdzeniu nazwy ulic, a także w przypadku zmiany adresu administracyjnego. Ponieważ w skali całego miasta bądź gminy jest to dość praco- i czasochłonny proces, istnieją firmy, które wspomagają urzędy w tym obowiązku – jedną z takich firm jest Visoro Group.

Początkowo, proces aktualizacji danych był przez nich przeprowadzany ręcznie, jednak z czasem postanowili zmienić strategię i zwrócili się do Globemy, Silver Partnera firmy Safe Software, z prośbą o pomoc w optymalizacji i automatyzacji tego procesu. Za pomocą platformy do integracji danych FME, wsparliśmy Visoro Group w dostarczeniu odpowiedniego rozwiązania i umożliwiliśmy skrócenie czasu potrzebnego na zrealizowanie konkretnych zadań firmy z tygodni na minuty.

Rozwiązanie

Proces aktualizacji danych polega na zebraniu przez pracowników klienta danych w terenie (np. adresy i numery ulic), w formacie ESRI Shapefile i wprowadzenia ich do systemu RENNS. Wcześniej aktualizacja odbywała się ręcznie. Był to żmudny i czasochłonny proces: w zależności od liczby adresów, mógł trwać od tygodnia do nawet miesiąca. Pojawiła się więc potrzeba skrócenia i zautomatyzowania tego procesu.

Dane przechowywane w bazach RENNS mają swoją określoną strukturę plików XML, które są bardzo często używane w tego typu systemach i aplikacjach webowych. Jedną z kluczowych funkcji FME jest możliwość przetwarzania danych do XML, zgodnie z wcześniej przyjętym schematem. W ramach współpracy firma Visoro Global dostarczyła nam strukturalny przykład pliku XML, akceptowanego przez system RENNS. Następnie nasz zespół rozpoczął analizę danych wejściowych (pliki ESRI Shapefile zebrane w terenie), mapowanie atrybutów oraz tworzenie skryptu FME, którego wynikiem są prawidłowo zbudowane pliki XML.

Oprócz Readera oraz Writera, użyliśmy wielu innych transformatów, np.:

 • DateTimeConverter – przekształcenie atrybutu z datą do odpowiedniego formatu zapisu
 • CoordinateExtractor – pozyskanie wartości współrzędnych (zarówno dla całych linii ulic, jak i dla pojedynczych punktów z numerami adresów) oraz dodawanie ich jako atrybutów. Następnie, z pomocą transformatora Aggregator, połączyliśmy atrybuty takie jak miasto i numery adresów według ich miejsca w Reader.
 • Po usunięciu niewykorzystanych, zduplikowanych danych, użyliśmy XMLTemplater do połączenia wszystkich danych w wynikowy XML akceptowany przez RENNS.

Dzięki skryptowi, otrzymujemy odpowiednio sformatowany plik XML, dzięki czemu możliwe jest szybkie ładowanie i aktualizowanie danych.

Zobacz skrypt

Korzyści

Przed wykorzystaniem FME, załadowanie danych dla jednej miejscowości zajmowało około 25 godzin ręcznej pracy kilku pracowników. Dzięki skryptowi FME, ta sama ilość danych może być załadowana do systemu w 2 minuty – to 750 razy szybciej! Przekłada się to na mniejsze zużycie zasobów firmy, niższe koszty i możliwość pracy w wielu miejscowościach na raz.

Ładowanie danych przy pomocy skryptu FME pozwala również zminimalizować błędy popełniane przez człowieka podczas ręcznego wpisywania tych danych do systemu (np. literówki, błędne wartości itp.). Nawet niewielkie nieprawidłowości w danych mogą prowadzić do błędów, które będą wymagały ręcznych poprawek, powodując jeszcze więcej pracy. Obecnie, nasz klient dostarcza prawidłowe dane szybciej, bez zbędnego angażowania swoich pracowników, którzy mogą wykorzystać zaoszczędzony czas na inne zadania.

 

Z pomocą rozwiązania FME pomijamy żmudny, manualny proces wprowadzania danych do RENNS. Implementacja tego rozwiązania daje nam nadzieję, że w przyszłości zautomatyzujemy jeszcze więcej procesów i zoptymalizujemy czas poświęcany na inne codzienne, ręczne zadania.
Sallai Szilárd, Production Manager
Visoro Romania

Rozwiązanie FME, które dostarczyliśmy firmie Visoro Group, jest w pełni skalowalne. Skrypt, w istniejącej formie lub z drobnymi zmianami, może być łatwo wykorzystany dla danych jakiegokolwiek miasta, powiatu czy kraju, którego nazwy ulic i punkty adresowe muszą się znaleźć w systemie RENNS.

Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!

Poznaj inne historie klientów

Nexera

Automatyczna walidacja i migracja dokumentacji projektowej do systemu paszportyzacji

Zobacz, jak rozwiązanie Globemy wykorzystujące FME pomogło firmie telekomunikacyjnej Nexera zautomatyzować proces walidacji danych i naprawy błędów.

Visimind

Automatyzacja i optymalizacja procesów kontroli danych przestrzennych

Dowiedz się, jak platforma FME wspomogła Visimind w procesie zbierania i przetwarzania dużych ilości danych o sieci i stworzeniu wysokiej jakości produktów dla PSE.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

fme@globema.pl
+ 48 22 848 73 13

kontakt FME

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.