Stworzenie Krajowej Mapy Koron Drzew z wykorzystaniem danych LiDAR i Platformy FME

Jak FME wsparło stworzenie mapy zawierającej informacje o ponad
5 miliardach drzew w Polsce

O projekcie

Zobacz, jak Platforma FME umożliwiła firmie MGGP Aero opracowanie ponad 19TB danych pozyskanych m.in. metodą lotniczego skanowania laserowego (LiDAR) i pomogła stworzyć Krajową Mapę Koron Drzew Polski zawierającej informacje o ponad 5 mld drzew.

Spis treści:

Branża: GIS
Kraj: Polska
Rozwiązanie: FME Form, FME Flow

Założona w 2001 roku w Tarnowie, firma specjalizująca się w pozyskiwaniu pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych, danych hiperspektralnych, LiDAR i obrazów termalnych. Wykonuje inwentaryzacje i analizy przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska przyrodniczego metodami teledetekcyjnymi. Oferuje usługi z zakresu modelowania 3D oraz tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych wykorzystujących dane geoprzestrzenne.

Kontekst projektu

Dzięki nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego z 31 lipca 2020, został uwolniony Centralny Zasób Geodezyjny i Kartograficzny GUGiK. Publicznie dostępne stały się m.in.: zasoby danych geoprzestrzennych, mapy, informacje o topografii i uzbrojeniu, modele 3D i inne. Wśród udostępnionych danych znalazła się także sklasyfikowana chmura punktów pozyskana metodą lotniczego skanowania laserowego (LiDAR) dla całego kraju.

To właśnie na niej firma MGGP Aero, w ramach swojego projektu badawczo-rozwojowego, oparła projekt Krajowej Mapy Koron Drzew. Uwolnienie tych danych było ostatnim impulsem potrzebnym do rozpoczęcia prac.

Skąd wziął się pomysł na stworzenie Krajowej Mapy Koron Drzew?

Koncepcja stworzenia Krajowej Mapy Koron Drzew zrodziła się z chęci zapewnienia mieszkańcom Polski dostępu do powszechnej, bezpłatnej i łatwej w odbiorze informacji o drzewach w kraju wraz z rozmieszczeniem ich na mapie.

Mapa Drzew została stworzona przede wszystkim z myślą o ochronie przyrody. Daje ona dostęp do pełnej informacji o drzewach osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zielenią, ale też każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi, który może zdobyć wiedzę na temat stanu przyrody w swoim sąsiedztwie i mieć większy wpływ na to, co dzieje się z drzewami w okolicy. Wyczerpująca, łatwo dostępna informacja o zasobach drzew w kraju jest też istotna dla takich sektorów jak leśnictwo, rolnictwo, szeroko pojęta infrastruktura czy ochrona przyrody.

Mapa Drzew to narzędzie, które pozwoli zobrazować zmiany w liczbie drzew w czasie (ubytek/ przyrost) i pomoże podjąć lepsze decyzje w przyszłości. Projekt jest też doskonałą okazją do pokazania potencjału teledetekcji lotniczej i danych pozyskanych z pułapu lotniczego lub satelitarnego np. ze zdjęć czy dzięki skanowaniu laserem.

Pracownicy geodezyjni w lesie

„Jako przyrodnicy zdajemy sobie coraz silniej sprawę z tego, jak ważne są drzewa w procesie adaptacji miast do zmian klimatu, zachowania różnorodności biologicznej terenów rolniczych, ochrony środowiska naturalnego, czy po prostu podnoszenia jakości życia (redukcja hałasu i zanieczyszczeń, regulacja temperatury i wilgotność powietrza). Bardzo zależało nam na tym, aby każdy kto zarządza zielenią mógł szybko uzyskać kompleksową informację o drzewach, a dzięki temu podejmować decyzje prowadzące do zrównoważonego zarządzania obszarami, na których rosną”

Martyna Wietecha, Łukasz Sławik, Dominik Kopeć, Alicja Gadawska, MGGP Aero

Rola drzew w mieście

Drzewa pełnią wiele ważnych ról, m.in. krajobrazową, rekreacyjną, ochronną czy gospodarczą. W przestrzeni rolniczej są istotnym elementem krajobrazu kształtującym różnorodność biologiczną. Wpływają też korzystnie na warunki życia w mieście.

Między innymi:

Regulują temperaturę i wilgotność powietrza

ograniczając efekt miejskiej wyspy ciepła i miejskiej suszy

Łagodzą negatywne skutki zmian klimatu

takie, jak fale upałów

Łagodzą odczuwanie hałasu

Redukują zanieczyszczenie

powietrza, wody i gleby

Wpływają pozytywnie na kondycję psycho-fizyczną

mieszkańców miast

Produkują niezbędny do życia tlen

i magazynują dwutlenek węgla

Wpływ drzew na temperatury w mieście

Porównanie temperatury z drzwami i bez drzew

Porównania temperatur przy ulicy przy której rosną duże drzewa, zacieniające koronami znaczną przestrzeń, do ulicy na której rośnie kilka małych drzew, które jeszcze nie dają cienia o dużej powierzchni.

Wyzwanie

Opracowanie koncepcji Krajowej Mapy Koron Drzew

Uwolnienie danych nie oznacza, że są one automatycznie dostępne i łatwe w użyciu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku danych geoprzestrzennych, które często są uwalniane w zamkniętych formatach lub przy użyciu skomplikowanych mechanizmów. Dlatego uzyskanie wolnego dostępu do danych, w tym danych LiDAR było dopiero pierwszym krokiem do stworzenia Krajowej Mapy Koron Drzew.

Określenie finalnych parametrów, koncepcje wizualizacji, produkty i metody zastosowane do opracowania krajowej mapy drzew musiały zostać opracowane od podstaw. Pomogło tu doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszego projektu – Mapy Koron Drzew Dla Warszawy.

Przygotowania do stworzenia Krajowej Mapy Koron Drzew ujawniły braki w zakresie inwentaryzacji zieleni w skali kraju. Jedynym dużym miastem w Polsce, które w tamtym czasie posiadało szczegółową i kompletną inwentaryzację wszystkich drzew, była Warszawa.

Drzewa w Warszawie grafika

Rozwiązanie

Do stworzenia i poddania ocenie prototypów, wizualizacji i koncepcji Krajowej Mapy Koron Drzew została wykorzystana platforma FME.

Mimo, że potrzebne dane źródłowe, czyli chmura punktów z ALS oraz arkusze ortofotomapy, zostały udostępnione przez Geoportal, problem ich pozyskania był już pierwszym poważnym wyzwaniem.

 • Ilość danych łącznie przekroczyła kilkadziesiąt Terabajtów
 • Skorowidze dla danych nie były początkowo dostępne – FME zostało użyte do scrapingu adresów i stworzenia bazy danych wszystkich adresów URL
 • Prędkość pobierania danych była zależna od pory dnia i liczby użytkowników korzystających akurat z GeoPortalu

Opracowywanie danych do Krajowej Mapy Koron Drzew w FME Platform

Wdrożenie wymagało zaangażowania dużego klastra obliczeniowego, a dane (LiDAR, DTM, CHM, Ortofotomapy, Korony Drzew) zostały podzielone na kilka macierzy dyskowych.

Platforma FME została wykorzystana do:

Zarządzania produkcyjną bazą danych

 Śledzenia postępu przetwarzania

Orkiestracji procesów zewnętrznych

Połączenia rezultatów w jedną bazę danych

Kontroli jakości przetworzenia danych

W rezultacie powstały:

Baza danych drzew

Baza danych zasięgu koron

Statystyki ilościowe i powierzchniowe

Wizualizacja rastrowa w aplikacji Web

Własny podkład mapy z ortofotomapą

Krajowa Mapa Koron Drzew. Drzewa wraz z parametrami takimi jak: lokalizacja, powierzchnia korony, wysokość drzewa, etc. pokazane na podkładzie mapowym.

Efekty

5 października 2021 Krajowa Mapa Drzew została udostępniona pod adresem www.mapadrzew.com

Portal został opracowany w technologii OBLIVIEW® rozwijanej od 2019 roku w MGGP Aero. Rozwiązanie jest dostępne publicznie z poziomu otwartej aplikacji webowej. Dostępna jest również aplikacja mobilna. Planowane jest dalsze rozwijanie aplikacji w modelu crowdsourcingu.

Mapa wysokości drzew w aplikacji Krajowa Mapa Koron Drzew

Krajowa Mapa Koron Drzew jest najbardziej kompletną, dostępną bezpłatnie, bazą danych o drzewach w Polsce. Zawiera informacje o ponad 5 miliardach drzew (uwzględnione są te o wysokości powyżej 4 m i powierzchni korony powyżej 9m2) a także o ich lokalizacji, wysokości, powierzchni i objętość korony. Dodatkowo udostępniana jest informacja o liczbie drzew i sumie powierzchni koron drzew znajdujących się w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika lub w określonych przedziałach wysokości. Mapa umożliwia również analizę położenia koron drzew względem dróg, działek ewidencyjnych, granic i budynków.

Płatny dostęp do serwisu dodatkowo umożliwia obliczenie statystyk dla większej liczby drzew oraz pobranie wskazanego obszaru Krajowej Mapy Koron Drzew w formie warstwy wektorowej.

Parametry drzew

Parametry drzewa w Krajowej Mapie Koron Drzew™.

Daglezja Helena - najwyższe drzewo w Polsce

Ciekawostka

Daglezja Helena – jedno z najwyższych drzew w Polsce, mierzy 59,40 m

 • Gatunek: daglezja zielona Pseudotsuga menziesii
 • Wysokość drzewa: 59,40 m
 • Wiek: około 120 lat
 • Obwód drzewa w pierśnicy: 349 cm
 • Rozpiętość korony: 12 m
 • Wysokość nasady pnia nad poziomem morze: 343,5 m n.p.m.
Ranking najwyższych drzew w Polsce

Krajowa Mapa Drzew zdobyła I miejsce w konkursie GUGiK w 2021 roku na najlepszy projekt wykorzystujący otwarte dane w kategorii: „Ogólnodostępna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK dane i usługi”

Krajowa Mapa Drzew w liczbach:

Zostało przetworzone

19TB danych

Wykorzystano chmurę punktów wysokościowych składającą się z

1 523 995 330 400 punktów

Zinwentaryzowano ponad

5 mld drzew

Mapa Drzew Polski
Ogromna moc obliczeniowa naszego Data Production Center całkiem szybko uporała się z gigantyczną ilością danych (19 TB). Dzięki chmurze punktów wysokościowych, których dla całej Polski było 1 523 995 330 400, udało nam się opracować unikalną w skali europejskiej mapę drzew. Mamy policzone wszystkie drzewa w Polsce, znając ich wysokość, zakres obrysów koron oraz dokładne położenie. Łącznie zinwentaryzowaliśmy ponad 5 mld drzew.
Karol Krajewski, Łukasz Sławik, MGGP Aero
Ogromna moc obliczeniowa naszego Data Production Center całkiem szybko uporała się z gigantyczną ilością danych (19 TB). Dzięki chmurze punktów wysokościowych, których dla całej Polski było 1 523 995 330 400, udało nam się opracować unikalną w skali europejskiej mapę drzew. Mamy policzone wszystkie drzewa w Polsce, znając ich wysokość, zakres obrysów koron oraz dokładne położenie. Łącznie zinwentaryzowaliśmy ponad 5 mld drzew.
Karol Krajewski, Łukasz Sławik, MGGP Aero
Mapa Drzew Polski

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy FME sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

Możesz się z nami również skontaktować mailowo lub telefonicznie:

fme@globema.pl
+ 48 22 848 73 13

kontakt FME

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  GEOPOZ

  Model 3D Poznania, Baza Zieleni Miejskiej, Aktualizacja SIP – Platforma FME w GEOPOZIe

  Zobacz, jak GEOPOZ wykorzystuje Platformę FME do budowania modelu 3D miasta, bazy zieleni miejskiej, a także innych, nowoczesnych rozwiązań służących udostępnianiu informacji o przestrzeni miejskiej Poznania.

  MPU Łódź

  E-Usługi, raporty i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  Zobacz jak Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje Platformę FME do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), analiz przestrzennych i nowych rozwiązań.