Generalizacja danych wektorowych i tworzenie map topograficznych przy użyciu FME w GUGIK

Case Study Główego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)

O projekcie

Zobacz, jak wykorzystaliśmy Platformę FME, aby stworzyć rozwiązanie, które pozwoliło na automatyczne opracowanie map topograficznych dla obszaru całej Polski w zaledwie kilka dni.

Spis treści:

główny urząd geodezji i kartografii
Branża: Sektor publiczny
Kraj: Polska
Rozwiązanie: FME Form, FME Flow

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) to instytucja publiczna, odpowiedzialna za zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Jego misją jest efektywna obsługa obywateli i współtworzenie nowoczesnej infrastruktury informacji przestrzennej.

Wyzwanie

GUGiK podjął się zadania opracowania cyfrowej mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000. W tym celu instytucja poszukiwała wykonawcy, który pomógłby zautomatyzować proces generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), wykorzystywanych do tworzenia tych map. Jednym z kryteriów było wykorzystanie Platformy FME.

GUGiK zdecydował się na zlecenie stworzenia rozwiązania do automatyzacji generowania map, ponieważ ręczna redakcja kartograficzna jest kosztownym i pracochłonnym procesem, wymagającym zaangażowania dużej grupy kartografów – podobnie jak wszelkie aktualizacje mapy.

Realizowany przez nas projekt był kontynuacją poprzednich podobnych projektów wykonywanych w GUGiK – generalizacja BDOT10k do BDOO oraz generalizacja i redakcja kartograficzna map topograficznych w skali 1:25 000. Projekty były realizowane w ramach prac własnych GUGiK-u.

mapowanie i synchronizacja danych

Czym jest i do czego wykorzystywana jest mapa topograficzna?

Mapa topograficzna jest opracowaniem kartograficznym w skalach od 1:10 000 do 1:100 000, w którego skład wchodzą obiekty topograficzne, w tym rzeźba terenu. Mapa zawiera:

 • Dane geograficzne (m.in. rzeźba terenu, sieć rzeczna, transportowa – drogi, koleje, pokrycie terenu, sieć osadnicza)
 • Opis pozaramkowy (m.in. godło mapy, nazwa arkusza, legenda, skala i podziałka liniowa, siatka kartograficzna)

Mapa topograficzna jest wykorzystywana m.in.:

 • do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • jako materiał podkładowy do opracowania map tematycznych,
 • do zarządzania kryzysowego i na cele wojskowe,
 • w turystyce i archeologii,
 • do obliczeń geodezyjno-kartograficznych.

Rozwiązanie

Tworząc mapy topograficzne w skali 1:50 000, musieliśmy przede wszystkim zadbać o zgodność opracowywanej mapy ze standardami technicznymi dla cyfrowych map topograficznych. Są one określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Podczas opracowywania mapy wykorzystaliśmy:

 • Platformę FME do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej,
 • QGIS do wizualizacji i wydruku map do PDF,
 • bibliotekę ArcPy (ArcGIS) do niektórych kwestii generalizacyjnych.
FME GUGiK mapy topograficzne
GUGiK mapy topograficzne

Tworząc rozwiązanie dla GUGiK-u napotkaliśmy na kilka wyzwań. Do największych z nich możemy zaliczyć:

Czerpanie z wielu narzędzi i bibliotek generalizacyjnych: aby osiągnąć jak najlepszy efekt, nie korzystaliśmy tylko z jednego rozwiązania, ale dopasowywaliśmy narzędzia najlepsze dla danego zagadnienia (np. QGIS do wydruków map). Wyzwaniem było połączenie wszystkich elementów w taki sposób, aby rozwiązanie działało jak najsprawniej.

Konieczność optymalizacji procesów: wersje beta rozwiązania pokazały, że wraz ze wzrostem skomplikowania terenu opracowania, wydłuża się czas przetwarzania danych dla całości obszaru. Po kilkunastu zastosowanych optymalizacjach znacznie przyspieszyliśmy ten proces.

Różnorodne ukształtowanie terenu na obszarze całego kraju, które przekłada się na różne parametry generalizacyjne i występowanie konfliktów graficznych na wygenerowanych arkuszach.

Dostarczone rozwiązanie działa w pełni automatycznie i wykorzystuje aktualne dane dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGIK), tj. bazy BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych), PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych) oraz numeryczny model terenu.

Proces obejmował:

 • generalizację, czyli uproszczenie geometrii, poprawienie reprezentacji kartograficznej oraz odfiltrowanie niepotrzebnych obiektów,
 • redakcję treści kartograficznej i wygenerowanie elementów rzeźby terenu,
 • generowanie układu mapy oraz siatki i elementów pozaramkowych tj. legendy, skali, podziałki itp.,
 • ustalenie lokalizacji i opracowanie sposobu rozmieszczenia obiektów na mapie i niezbędnych opisów – nazw miejscowości i ulic, zbiorników i cieków wodnych, terenów zielonych itp.,
 • zarządzanie konfliktami graficznymi, które pojawiały się w wyniku wykonanej generalizacji.

Filary procesu

GUGiK narzędzia

Efekty i korzyści

Ponad 1000 godeł mapy topograficznej zostało wygenerowanych automatycznie.

Znacznie przyspieszyliśmy opracowywanie mapy – arkusze dla całego obszaru Polski zostały przetworzone w zaledwie kilka dni.

Możliwe jest dalsze skrócenie czasu przetwarzania do kilkudziesięciu godzin, w zależności od konfiguracji.

Aktualne i wiarygodne mapy są bardziej dostępne dzięki temu, że zostały udostępnione publicznie na Geoportalu krajowym.

Po naniesieniu zmian w zbiorach danych wejściowych mapa może zostać szybko i automatycznie zaktualizowana.

Dalsza współpraca

Prace nad mapą topograficzną Polski w skali 1:50 000 przeprowadzone przez Globemę z wykorzystaniem Platformy FME przebiegły bardzo pomyślnie. W związku z tym GUGiK zdecydował się na kontynuowanie projektu i stworzenie mapy topograficznej w skali 1:100 000.

Na drodze przetargu Globema ponownie została wybrana jako dostawca usługi.

kontakt w sprawie integracji danych

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy FME sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

Możesz się z nami również skontaktować mailowo lub telefonicznie:

fme@globema.pl
+ 48 22 848 73 13

kontakt FME

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  MPU Łódź

  E-usługi, raporty i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  Zobacz jak Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje Platformę FME do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  AI Clearing

  Sprawniejsza analiza i konwersja danych przestrzennych na potrzeby projektów budowlanych

  Zobacz jak dzięki platformie FME, firma AI Clearing nawet 10-krotnie przyspieszyła analizę danych przestrzennych, potrzebnych do monitorowania postępów prac budowlanych.