Sprawniejsza analiza i konwersja danych przestrzennych na potrzeby projektów budowlanych

Zobacz jak dzięki platformie FME, firma AI Clearing nawet 10-krotnie przyspieszyła analizę pozyskiwanych od swoich klientów danych przestrzennych, potrzebnych do monitorowania postępów prac budowlanych.

O projekcie

AI Clearing jest twórcą AI Surveyorpierwszej  na świecie platformy umożliwiającej w pełni automatyczne śledzenie i monitorowanie postępów prac budowlanych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. AI Surveyor działa w oparciu o Sztucz Inteligencję (AI). 

AI Surveyor™ łączy dane pozyskane ze zdjęć z drona, z danymi projektowymi 3D oraz harmonogramami budowy, a następnie analizuje aktualny stan inwestycji i porównuje go z planami. AI Surveyor™ dostarcza precyzyjne, obiektywne i niezależne analizy w czasie zbliżonym do rzeczywistego, obejmując nimi 100% terenu placu budowy.

Wyniki są dostarczane za pośrednictwem interaktywnego panelu raportowania online. Panel ułatwia weryfikację postępów prac budowlanych oraz skuteczną identyfikację odstępstw stanu faktycznego budowy od projektu. Pozwala to natychmiast podjąć niezbędne działania naprawcze. Dzięki temu można ograniczyć skalę potrzebnych korekt w budowie, minimalizując tym samo koszty takich zmian i ryzyko dalszych roszczeń.

Spis treści:
Branża: Rozwiązania dla budownictwa, AI/ML
Kraj: Polska, USA
Rozwiązanie: FME Form

AI Clearing jest założonym w 2019 roku polsko–amerykańskim startupem oferującym oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do monitorowania prac budowlanych.

Wyzwania

Ze względu na różnorodność projektów budowlanych, z jakimi pracuje AI Clearing, firma potrzebowała rozwiązania, które daje możliwość konwersji wielu różnych formatów danych przestrzennych. Wybrała oprogramowanie FME ponieważ obecnie oferuje ono najszerszą gamę wspieranych formatów, w tym wiele formatów nieotwartych.

Firma AI Clearing w swoich projektach wykorzystuje najczęściej takie formaty, jak:

 • .dwg/.dxf – Autodesk Autocad, Civil 3D
 • .rvt – Autodesk Revit
 • .kml – Google Earth
 • .shp – Esri, QGIS
 • .pdf – eksportowane z różnych programów

AI Clearing używa FME Desktop przede wszystkim do analizy i konwersji danych przestrzennych. Dane te :

Mają różne źródła pochodzenia
Mają różne formaty, również tekstowe
Wykorzystują różne układy współrzędnych
Mają niejednorodną strukturę
Dotyczą wielu rodzajów projektów infrastrukturalnych (AI Clearing pracuje m.in. przy budowach farm solarnych, dróg, rurociągów).
Spójność danych

Rozwiązanie

FME Desktop, rozwiązanie wybrane przez AI Clearing, umożliwia tworzenie bardzo złożonych modeli do konwersji danych, uwzględniających zarówno format, jak i strukturę danych. Firma AI Clearing znalazła w swoich projektach zastosowanie FME do:

 • konwersji danych z różnych formatów danych projektowych
 • integracji danych nieprzestrzennych z danymi przestrzennymi
 • czyszczenia i atrybutacji danych przestrzennych na potrzeby importu do bazy danych
 • tworzenia kilometrażu do projektów liniowych
 • sprawdzania poprawności danych (geometria, atrybuty)
 • sprawdzania kompletności danych
 • eksportu danych z baz danych

Platforma ta pozwala przetwarzać dane przestrzenne za pomocą prostego interfejsu graficznego, bez znajomości programowania. Dzięki FME można w jednym modelu (workflow) uwzględnić wiele scenariuszy, na które natrafia AI Clearing – zależnych od formatu danych wejściowych oraz ich specyfiki.

Możliwości FME jakie wykorzystuje AI Clearing

Tworzenie złożonych workflowów
do automatyzacji konwersji danych od klientów (występujących w różnych formatach) na ustandaryzowany format używany w bazie danych.
Walidacja
danych
na wielu etapach ich obróbki.
Tworzenie
modeli
do złożonych analiz danych.
Bezpośrednie wgrywanie danych
do bazy danych.

Korzyści

Wykorzystanie FME w projektach realizowanych przez firmę AI Clearing pozwoliło osiągnąć wiele korzyści, tj.:

Znaczne przyspieszenie procesu przygotowania i analizy danych
Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów
Zautomatyzowanie procesu walidacji kompletności danych
Sprawne wskazanie klientowi, gdzie wystąpiły błędy w danych (np. duplikaty obiektów, które mogą przekładać się na niewłaściwe wartości w tworzonych później zestawieniach opartych na tych danych)
Możliwość przeprowadzenia analizy danych za pomocą cache’owania, na różnym etapie przetwarzania w workflow
Wprowadzanie nowego systemu

Używany przez AI Clearing model do analizy danych wykonywany w oprogramowaniu popularnego producenta oprogramowania GIS pracuje 5 godzin, natomiast czas potrzebny na działanie tego sam workflow napisanego w FME wynosi zaledwie pół godziny – FME działa 10 razy szybciej.

5 godzin

tyle zajmuje analiza danych w popularnym oprogramowaniu GIS

0,5 godziny

tyle zajmuje analiza danych w FME

Dodatkowe atuty korzystania z FME, jakie podkreślili pracownicy AI Clearing to:

Duże wsparcie społeczności FME – wiele wyzwań napotykanych podczas tworzenia nowych workflow zostało już opisanych na forum technicznym FME, na którym grono zarówno użytkowników, jak i przedstawicieli producenta oprogramowania, sprawnie wspiera innych w codziennych wyzwaniach.

Różnorodność gotowych narzędzitransformerów. Można też skorzystać z transformerów stworzonych przez innych użytkowników i opublikowanych w FME Hub. Znacznie usprawnia to pracę, szczególnie gdy trzeba zastosować mało popularne, niestandardowe rozwiązania.

Stały rozwój Platformy FME o nowe funkcjonalności, bieżące aktualizacje, a także platforma do zgłaszania własnych pomysłów na kolejne funkcje, czy rozwój FME w konkretnym kierunku.

Możliwość elastycznego wyboru formy licencjonowania w zależności od bieżących potrzeb.

Plany na przyszłość

AI Clearing od początku istnienia wykorzystuje oprogramowanie FME w procesie przygotowania i kontroli poprawności oraz kompletności danych przestrzennych.

Wraz z upływem czasu i zwiększeniem liczby obsługiwanych na całym świecie projektów oraz zatrudnianiem nowych osób, zwiększa się zapotrzebowanie, a więc i liczba wykupionych licencji FME. Tym samym współpraca z Globemą jako dystrybutorem Platformy będzie się rozwijać.

dane przestrzenne i nieprzestrzenne grafika 2

Przygotowanie danych projektowych przekazanych przez klienta to duże wyzwanie ze względu na mnogość typów i formatów danych przestrzennych. Weryfikacja oraz harmonizacja to najważniejsze etapy, które umożliwiają późniejszą sprawną integrację danych projektowych z AI Surveyor. Zastosowanie FME pozwoliło nam na optymalizację i automatyzację tych procesów, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie czasu potrzebnego na ich kontrolę i przetworzenie na potrzeby dalszych analiz przestrzennych.

Artur Nowicki, starszy specjalista GIS
AI Clearing

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

fme@globema.pl
+ 48 22 848 73 13

kontakt FME

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Nexera

  Automatyczna walidacja i migracja dokumentacji projektowej do systemu paszportyzacji

  Zobacz, jak rozwiązanie Globemy wykorzystujące FME pomogło firmie telekomunikacyjnej Nexera zautomatyzować proces walidacji danych i naprawy błędów.

  Grupa MTP

  Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki integracji wielu systemów i źródeł danych

  Zobacz, jak Grupa MTP rozwiązała problemy w zakresie integracji systemów opartych na różnych technologiach bazodanowych dzięki FME.