Integracja danych dla architektury i budownictwa

Populacja na świecie oraz wskaźniki urbanizacji rosną szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie brakuje zapotrzebowania na projekty architektoniczne, inżynieryjne oraz budowlane. A więcej ludności oraz więcej projektów oznacza więcej danych! Zoptymalizuj swoje projekty oraz plany przy pomocy FME. Zobacz jak!

Interdyscyplinarne środowisko pracy

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, potrzebujesz najlepszych pomysłów, które często powstają w wyniku współpracy kilku zespołów. Jeśli przeniesiesz dane do dostępnej, scentralizowanej bazy danych, członkowie różnych zespołów będą mieli do niej taki sam dostęp, co pozwoli sprawniej dzielić się danymi, wspólnie je analizować i podejmować świadome decyzje.

Zarządzanie zestawami danych

Z każdym projektem architektonicznym, inżynieryjnym czy budowlanym wiąże się bardzo duża ilość danych. Niezależnie od tego, czy chcesz je wszystkie zintegrować, czy może potrzebujesz jedynie fragmentu tego zbioru, sprawne zarządzanie danymi pomoże Ci zaoszczędzić czas i przyśpieszyć tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Dostęp do specjalistycznych danych

Branża architektoniczno-budowlana wykorzystuje dane, przechowywane w różnych formatach i źródłach. Przy pomocy FME możesz pozyskiwać dane z tych źródeł i konwertować je do bardziej popularnych formatów, tj. Collada, co pozwoli na integrację każdego elementu.

Ograniczenie ryzyka

Rozwój dowolnej infrastruktury wpływa na osoby korzystające z niej lub znajdujące się w pobliżu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszystko było dobrze wykonane już na samym początku. Łączenie różnych zestawów danych, takich jak modele DWG, chmury punktów i zdjęcia lotnicze, pomoże umieścić projekt w rzeczywistości i zwizualizować jego wpływ na otoczenie jeszcze przed ukończeniem inwestycji. Dzięki temu ewentualne błędy popełnisz wirtualnie, a nie w rzeczywistości.

Projektowanie inteligentnych miast

Miasta podążają w kierunku tzw. wzorca Smart Cities. W tym celu do swoich środowisk wprowadzają technologie IoT. Analiza wzorców zachowań ludzi za pośrednictwem sieci WiFi, indoor mappingu lub aplikacji mobilnych może pozytywnie wpłynąć na każdy projekt. Dzięki analizom i porównaniom rozwiązania bezpiecznego i rozwiązania wygodnego, zrealizowany projekt będzie odpowiedni dla wielu grup społecznych czy zawodowych.

Tworzenie wielu propozycji projektów

Prawdziwym miernikiem sukcesu projektów architektoniczno-budowalnych jest odpowiedź jego późniejszych użytkowników, mieszkańców, pracowników czy wszystkich innych korzystających z niego w przyszłości. Przygotowanie kilku projektów i przedstawienie ich przy wykorzystaniu technologii AR lub VR może dać społeczeństwu i klientom szansę na zapoznanie się z nimi i przekazania informacji zwrotnych, który z projektów jest najbardziej interesujący i co należałoby jeszcze poprawić przed wdrożeniem.