Integracja danych dla architektury i budownictwa

Populacja oraz wskaźniki urbanizacji rosną szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z nimi wzrasta zapotrzebowanie na projekty architektoniczne, inżynieryjne oraz budowlane – a rosnąca liczba mieszkańców i projektów to więcej danych. Przy pomocy FME możesz zoptymalizować projekty oraz plany.

Interdyscyplinarne środowisko pracy

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, potrzebujesz najlepszych pomysłów, które często powstają w wyniku współpracy kilku zespołów. Jeśli przeniesiesz dane do dostępnej, scentralizowanej bazy danych, członkowie różnych zespołów będą mieli do niej taki sam dostęp. To pozwoli sprawniej dzielić się danymi, wspólnie je analizować i podejmować lepsze decyzje biznesowe, oparte na aktualnych, rzetelnych informacjach.

Zarządzanie zestawami danych

Każdy projekt architektoniczny, inżynieryjny czy budowlany generuje dużą ilość danych. Niezależnie od tego, czy chcesz je wszystkie zintegrować, czy może potrzebujesz jedynie fragmentu tego zbioru, sprawne zarządzanie danymi pomoże Ci zaoszczędzić czas i przyśpieszyć tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Dostęp do specjalistycznych danych

Infrastruktura zmienia otoczenie i ludzi. Dlatego każdy projekt musi być przemyślany od początku do końca. Łączenie różnych zestawów danych, takich jak modele DWG, chmury punktów i zdjęcia lotnicze, pomoże umieścić projekt w rzeczywistym otoczeniu i zwizualizować jego wpływ jeszcze przed ukończeniem inwestycji. Dzięki temu błędy popełnisz wirtualnie, a nie w rzeczywistości.

Ograniczenie ryzyka

Branża architektoniczno-budowlana wykorzystuje dane, przechowywane w różnych formatach i źródłach. Dzięki FME możesz pozyskiwać dane z tych źródeł i konwertować je do bardziej popularnych formatów, tj. Collada, co pozwoli na integrację każdego elementu.

Projektowanie inteligentnych miast

Miasta podążają w kierunku tzw. wzorca Smart Cities. Coraz częściej korzystają przy tym z technologii Internet of Things. Analiza wzorców zachowań za pośrednictwem sieci WiFi, indoor mappingu lub aplikacji mobilnych może pozytywnie wpłynąć na każdy projekt. Dzięki analizom i porównaniom rozwiązania bezpiecznego i rozwiązania wygodnego, Twój projekt będzie spełniał wymagania wielu grup społecznych czy zawodowych.

Tworzenie wielu propozycji projektów

Prawdziwym miernikiem sukcesu projektów architektoniczno – budowlanych jest pozytywna reakcja jego użytkowników. Przygotowanie kilku projektów i przedstawienie ich przy wykorzystaniu technologii AR lub VR da społeczności lokalnej i klientom szansę na zapoznanie się z nimi. Dzięki temu otrzymasz informacje zwrotne i zyskasz wiedzę o tym, co warto poprawić przed wdrożeniem.