Imię

  1. Jak często korzystasz z FME?

  2. Z których produktów FME korzystasz?

  3. Na jakim poziomie oceniasz swoją znajomość FME?

  4. Do czego zazwyczaj wykorzystujesz FME?

  Przetwarzanie danych wektorowychPraca na danych rastrowychPrzetwarzanie chmur punktówTransformacje między układami i formatamiPrzesyłanie danych między serwisamiWalidacja i kontrola danychAutomatyzacja procesów przy pomocy FME ServerInne

  5. Z jakich transformatorów korzystasz najczęściej? Prosimy wymienić 3-5.

  6. Jak oceniasz pracę w FME?

  Prostota użytkowania
  Bardzo słaboRaczej słaboŚrednioRaczej dobrzeBardzo dobrzeNie mam zdania

  Intuicyjność
  Bardzo słaboRaczej słaboŚrednioRaczej dobrzeBardzo dobrzeNie mam zdania

  Szybkość przetwarzania danych
  Bardzo słaboRaczej słaboŚrednioRaczej dobrzeBardzo dobrzeNie mam zdania

  Dostęp do dodatkowych materiałów - blog, forum Safe itp.
  Bardzo słaboRaczej słaboŚrednioRaczej dobrzeBardzo dobrzeNie mam zdania

  7. Jakie treści publikowane na stronie FME oraz Social Media są według Ciebie najbardziej interesujące?

  WebinariaĆwiczenia praktyczne z FMECase StudySzczegółowe opisy poszczególnych transformatorów wraz z propozycjami praktycznego zastosowania

  Inne (jakie?)

  8. Czy według Ciebie w FME brakuje jakiejś funkcjonalności?

  Jeśli tak, to jakich?

  9. Czy masz trudności w przetwarzaniu danych w swojej pracy?

  Jeśli tak, to jakie?

  10. Czy masz pomysł na wykorzystanie w swojej pracy, ale nie wiesz jak go wdrożyć?

  Jeśli tak, to jakie?

  11. Czy chciałbyś/chciałabyś się podzielić swoim zastosowaniem FME z innymi użytkownikami w postaci artykułu lub CaseStudy na polskiej stronie FME?

  12. Prosimy o zostawienie adresu e-mail - po wypełnieniu ankiety dostaniesz od nas wiadomość z dodatkowymi informacjami.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy