Skip to main content

Obalamy 10 najpopularniejszych mitów o integracji danych

By 14 maja, 202415 maja, 2024Integracja i przetwarzanie danych
obalamy 10 mitów na temat integracji danych

Integracja danych to proces pozwalający przetwarzać informacje pochodzące z wielu źródeł, przy jednoczesnym podnoszeniu ich jakości. W ten sposób dane z różnych systemów tworzą harmonijną całość, a ich użycie w codziennej pracy jest znacznie łatwiejsze. Jednak wokół integracji powstało wiele mitów, które powstrzymują przedsiębiorstwa przed jej wdrożeniem.

Ty również chcesz lepiej zarządzać danymi w swojej firmie, jednak masz pewne wątpliwości związane z implementacją nowoczesnych rozwiązań? W takim razie zapoznaj się z naszym artykułem – poznasz tu 10 mitów na temat integracji danych, które ograniczają potencjał Twojej organizacji.

1. Integracja danych wymaga rozbudowanego działu IT

Specjaliści z branży IT to jedni z najlepiej opłacanych pracowników. Dlatego stworzenie działu IT jest kosztowne. Na taki wydatek mogą sobie pozwolić tylko duże korporacje.

Jednak dzisiaj nie musisz tworzyć własnego działu IT. Wdrożenie integracji danych możesz outsourcować, czyli skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w tej dziedzinie. To rozwiązanie znacznie bardziej efektywne – koszt jest najczęściej znacznie niższy, a efekty szybsze.

Utrzymanie i rozwój integracji także nie wymaga stałego zaangażowania programistów. Możesz skorzystać z nowoczesnych aplikacji. Platforma FME jest oparta o czytelny interfejs użytkownika. Dzięki temu, jeśli ktoś potrafi korzystać np. z systemu CRM lub ERP, to po przeszkoleniu może obsługiwać program.

2. Wdrożenie integracji można po prostu zlecić i o niej “zapomnieć”

Po przeciwnym biegunie stoją przedstawiciele organizacji, którzy uważają, że zamówią wdrożenie i na tym skończy się ich praca. Natomiast integracja powinna być dopasowana do potrzeb organizacji.

Firma zewnętrzna może pomóc podjąć optymalne decyzje. Jednocześnie zaangażowanie przedstawicieli Twojej organizacji jest niezbędne. Skupiają się oni na decyzjach strategicznych, a nie technikaliach. Dostarczają m.in. informacji, o:

celach biznesowych
potrzebach użytkowników
priorytetach
kluczowych źródłach danych
narzędziach, które są używane w firmie

O tym, jak wygląda wdrożenie integracji danych krok po kroku, przeczytasz w artykule 10 kroków do skutecznej integracji danych.

3. Integracja danych jest kosztowna

Wiele firm jako główną przeszkodę wdrożenia podaje wysokie koszty. Oczywiście początkowe inwestycje mogą być znaczące. Jednakże integracja danych to inwestycja – bez względu na wysokość początkowych kosztów, Twoja firma długoterminowo na tym skorzysta. Dzięki integracji:

Dane to jeden z najcenniejszych zasobów. Jednocześnie, żeby wykorzystać ich wartość, należy nimi efektywnie zarządzać. Obsługa danych bez specjalistycznych rozwiązań IT wymaga dużego zaangażowania, generuje zbędne koszty i jest podatna na błędy. Alternatywą jest integracja danych, która jest pierwszym krokiem do skutecznego przetwarzania informacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Rośnie jakość i dostępność danych – a wraz z nią efektywność operacyjna.

Zwiększa się spójność informacji – a dzięki temu maleje ilość błędów, a decyzje są trafniejsze.

Dane są przetwarzane szybciej (często w czasie rzeczywistym) – a obserwacja wskaźników biznesowych pozwala szybciej reagować na zmiany.

4. Wdrożenie integracji danych zajmuje dużo czasu

Połączenie wszystkich aplikacji, które są używane przez przedsiębiorstwo, może być czasochłonne i kosztowne. Jednak integrację danych efektywniej wdrożysz etapami – zaczynając od najważniejszych i najbardziej krytycznych obszarów biznesowych. W ten sposób osiągniesz szybkie sukcesy i korzyści, minimalizując jednocześnie zakłócenia w codziennych operacjach firmy i początkowe koszty.

Oczywiście tak zaimplementowaną integrację możesz w dowolnej chwili skalować – uzupełniać o kolejne narzędzia, czy też funkcje. W ten sposób zaczniesz szybko korzystać z przetworzonych danych, bez długiej implementacji, a następnie stopniowo rozszerzysz system.

5. Integracja danych jest potrzebna tylko dużym firmom

Również, jeśli prowadzisz średnią lub małą firmę, to zyskasz wiele dzięki integracji. Dziś nawet niewielkie przedsiębiorstwa korzystają z wielu aplikacji i przetwarzają ogromną ilość informacji. Integracja danych pozwala lepiej zrozumieć klientów, przewidywać trendy, a na tej podstawie podejmować lepsze decyzje i szybciej się rozwijać.

Co więcej, wdrożenie we wczesnym stadium funkcjonowania organizacji jest prostsze i tańsze niż w późniejszym okresie, gdy struktury danych są bardziej skomplikowane, a liczba systemów niezbędnych do integracji wielokrotnie wyższa.

nadążanie za konkurencją

6. Integracja danych to jednorazowy projekt

Często można spotkać się z opinią, że integracja danych to jednorazowy projekt – wdrażasz ją i zapominasz, a ona pracuje w tle. Tymczasem jest to proces, który towarzyszy Twojej organizacji. Ewoluuje wraz z nią i dostosowuje się do zmieniających się warunków. Dzieje się tak, ponieważ organizacje stale się rozwijają, a wraz z nimi zmianie ulegają przetwarzane dane. Dochodzą nowe źródła, a dotychczasowe ulegają modyfikacjom. To wymaga podjęcia odpowiednich działań. Rosnąca ilość danych pozwala zaimplementować w Twojej firmie nowe sposoby integracji i analizy np. z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

7. Utrzymanie integracji jest kosztowne i czasochłonne

Wdrożenie integracji wiąże się z poniesieniem pewnych nakładów. Obawiasz się nie tylko początkowych wydatków, ale także kosztów związanych z utrzymaniem systemu? W rzeczywistości poprawnie zaimplementowana może być skutecznym rozwiązaniem do zarządzania danymi, które minimalizuje koszty i oszczędza czas.

Narzędzia można zaprojektować tak, żeby raportowały zarówno o błędach, jak i anomaliach, a nawet rejestrowały bieżące działanie systemu. Dzięki integracji znacznie łatwiej wykryjesz rozbieżności w danych pomiędzy różnymi systemami niż gdyby te były wprowadzone ręcznie.

Alternatywą dla integracji danych jest ich ręczne przenoszenie z jednego systemu do drugiego lub brak synchronizacji. Pierwsze rozwiązanie jest czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Drugie prowadzi do powstawania silosów danych, które blokują rozwój organizacji.

Firmy często nie zauważają, jak duże są koszty np. związane z naprawą błędów oraz wykonywaniem zadań, które mogłyby zostać zautomatyzowane. A te wydatki są często wielokrotnie wyższe niż koszt utrzymania integracji danych.

Oczywiście utrzymanie integracji wiąże się z opłatami. Dlatego przeanalizuj koszty na etapie wyboru systemu. Programy są oferowane w wielu modelach m.in. na licencji wieczystej oraz w modelu subskrypcyjnym. Drugie rozwiązanie pozwala ograniczyć początkowe koszty. Jednak monitoruj wydatki w długoterminowej perspektywie, zwłaszcza gdy ilość przetwarzanych danych rośnie.

mapowanie i synchronizacja danych

Oprogramowanie FME dostarczamy zarówno w modelu subskrypcyjnym, jak i na licencji wieczystej.

Dzięki temu możesz dopasować rozwiązanie do swoich aktualnych potrzeb np. na początku skorzystać z abonamentu, a jeśli zapotrzebowanie na integracje danych znacznie wzrośnie, to przejść na licencję wieczystą. To wszystko w ramach jednego oprogramowania, co ułatwia zachowanie ciągłości pracy systemu.

8. Gdy integracja przestanie działać, to stracę dane

Awarie oprogramowania są rzadkie, jednak nawet jeśli do nich dojdzie, to dane Twojej organizacji pozostają niezagrożone. Dzieje się tak, bo systemy do integracji zarządzają tylko przetwarzaniem danych – nie przechowują informacji. Dlatego, gdy przestaną działać, to dane nadal pozostają w ich oryginalnych źródłach. Następuje jedynie przerwa w ich przetwarzaniu.

9. Mam zbyt dużo lub zbyt mało danych

Wielu przedsiębiorców podważa jakość lub ilość posiadanych danych. Uważają, że jest ich zbyt dużo lub zbyt mało. Natomiast wiele korzyści zyskasz bez względu na wielkość zbiorów. W małych organizacjach integracja skupia się najczęściej na skutecznym przetwarzaniu informacji pochodzących z różnych systemów. W ten sposób odciążysz pracowników od powtarzalnych zadań i ułatwisz im dostęp do wysokiej jakości danych.

Integrację możesz rozszerzyć o kokpity menedżerskie (dashboardy) – interaktywne interfejsy, które wizualizują dane i ułatwiają podejmowanie decyzji. Natomiast dysponujesz dużymi zbiorami lub ogromnymi i nieuporządkowanymi bazami (Big Data), to możesz wdrożyć rozwiązania wykorzystujące Machine Learning i AI.

Gdy planujesz wdrożenie integracji danych, kluczowe jest dopasowanie rozwiązań do wielkości i złożoności zbiorów oraz celów Twojej firmy. Przeszkodą nie jest ilość informacji, a niedopasowanie rozwiązań, do potrzeb i zasobów firmy.

Szybka dostępność danych

10. Zarządzanie danymi spowalnia procesy firmowe

Istnieje przekonanie, że wprowadzenie procedur zarządzania danymi może spowolnić procesy firmowe. Niezbędne staje się wykonywanie dokumentacji, kontroli, czy też korzystanie z checklist. Jednak, w rzeczywistości prowadzi to do sprawniejszego funkcjonowania Twojej organizacji.

Największym zagrożeniem dla jakości danych są błędy ludzkie. Gdy stworzysz przejrzyste procedury, to zminimalizujesz ryzyko ich wystąpienia. Ponadto na etapie wdrażania integracji możesz zaimplementować automatyzacje odpowiadające za modyfikację i weryfikację przetwarzanych informacji, a także wykonywanie dodatkowych działań np. wysyłanie powiadomień mailowych. W ten sposób usprawnisz realizację obowiązków oraz przyspieszysz procesy firmowe. Wiele zadań wykonają przez skrypty, co nie wymaga zaangażowania pracowników.

Podsumowanie

Wokół integracji danych narosło wiele mitów i obaw. W tym artykule przyjrzeliśmy się tym najbardziej popularnym, z którymi spotykamy się podczas rozmów z naszymi klientami. Jeśli natomiast masz jeszcze inne wątpliwości związane z przetwarzaniem danych lub chcesz porozmawiać o wdrożeniu Platformy FME i wykorzystaniu jej do integracji danych i systemów w swojej organizacji, to zapraszamy do kontaktu.