Skip to main content

Wszystko co musisz wiedzieć o migracji danych przestrzennych – cele, ryzyka, wybór najlepszych narzędzi wspierających migrację

By 26 października, 2023Integracja i przetwarzanie danych
Migracja danych FME

W dzisiejszym świecie, pełnym danych, migracja danych przestrzennych stała się nieodłącznym elementem strategicznego zarządzania informacjami.

Na podstawowym poziomie jest to proces, który pomaga uniknąć problemów związanych z nieaktualnymi danymi i poprawić efektywności działań, ale patrząc z szerszej perspektywy, migracja danych może zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy i organizacje działają w przestrzeni – zarówno tej fizycznej jak i wirtualnej.

W tym artykule zgłębimy świat migracji danych przestrzennych, skupiając się na celach, ryzykach i wyborze najlepszych narzędzi do wsparcia tego procesu. Przekonamy się też, dlaczego migracja danych przestrzennych stała się jednym z kluczowych aspektów zarządzania danymi w XXI wieku.

Czym jest migracja danych i dlaczego się ją wykonuje?

Migracja danych przestrzennych to proces przenoszenia informacji z jednego systemu lub formatu danych przestrzennych do drugiego. Może obejmować takie źródła danych, jak mapy, obrazy satelitarne, dane punktowe, linie i poligony oraz związane z nimi atrybuty. Proces ten jest niezbędny do prawidłowego działania procesów w bardzo wielu dziedzinach, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria, ochrona środowiska, ale także w sektorze komercyjnym, np. w logistyce czy marketingu lokalizacyjnym.

Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o migracji jest konieczność aktualizacji wykorzystywanej technologii lub połączenie z nowymi aplikacjami. Starsze systemy są wtedy zastępowane lub poszerzane o nowe narzędzia, które będą wykorzystywały ten sam zestaw danych. Nowe aplikacje oferują zwykle bardziej efektywne sposoby zarządzania danymi oraz ich analizę, dzięki czemu pomagają podejmować bardziej trafne decyzje.

Drugim, popularnym powodem migracji danych przestrzennych jest przenoszenie się z infrastruktury klienta (on-premise) do chmury.

Wszystkie te działania mają na celu lepsze wykorzystanie danych i usprawnienie procesów w firmie, a co za tym idzie oszczędność czasu i zasobów, świadczenie lepszej jakości usług i podniesienie zysków.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą proces migracji danych?

Przenoszenie danych niesie ze sobą pewne ryzyko. Po pierwsze, istnieje zagrożenie utraty części danych podczas procesu migracji do nowego systemu. Dane mogą też zostać przeniesione w sposób nieprawidłowy, co oznacza, że dane źródłowe mogą trafić w nieodpowiednie miejsca w systemie docelowym. Przykładowo, w trakcie przenoszenia danych adresowych, numery domów mogą zostać umieszczane w polu przeznaczonym na nazwę ulicy.

Kolejnym zagrożeniem może być przeniesienie zbędnych danych do nowego systemu, co może spowodować zanieczyszczenie całego zbioru danych i doprowadzić do problemów z funkcjonowaniem docelowej aplikacji.

Ryzyka związane z migracją danych obejmują także problemy związane z działaniem samego systemu. W trakcie procesu przenoszenia danych, stary system może być czasowo wyłączony, co może wpłynąć negatywnie na pracę firmy i na przykład opóźnienia w realizacji usług.

Przekształcanie danych

Rodzaje migracji danych

Jak wspomnieliśmy – najprościej ujmując, migracja danych to przenoszenie danych z jednego systemu lub środowiska, do innego. Możemy jednak wyróżnić kilka rodzajów migracji danych:

Migracja pamięci masowej

To przenoszenie danych z jednego miejsca przechowywania w inne, np. pomiędzy dwoma lub kilkoma dyskami twardymi lub z jednej chmury do drugiej. W procesie tym stosuje się szereg środków służących ochronie danych, jak walidacja, klonowanie oraz eliminacja niepotrzebnych czy nieaktualnych danych.

Migracja aplikacji

Jest potrzebna, wtedy, gdy firma chce korzystać z nowego oprogramowania. Ponieważ każda aplikacja korzysta z innego modelu danych, w procesie rozwoju (developmentu) i wdrażania systemu operacyjnego, ustawienia maszyn wirtualnych i narzędzi do zarządzania każdą aplikacją mogą być inne. Oznacza to, że dane muszą zostać przekazane do nowego środowiska. Kluczowe jest, aby systemy – zarówno stary jak i nowy – dobrze się komunikowały i żeby dało się przekazać dane pomiędzy nimi.

Migracja procesów biznesowych

Zwykle u jej podstaw leży restrukturyzacja, fuzja firm lub przejęcie (akwizycja) jednej firmy przez drugą. Od strony technicznej oznacza to przeniesienie wytworzonych danych do nowego środowiska, a w przypadku fuzji spółek, również potrzebę integracji danych, pochodzących z różnych systemów wykorzystywanych wcześniej przez przedsiębiorstwa.

Migracja Data Center

Polega na przeniesieniu danych do nowej infrastruktury lub przeniesieniu infrastruktury i zawartych w niej danych do nowej lokalizacji. Procesem poprzedzającym fizyczne przenosiny jest ustalenie struktury logicznej, jaką dane powinny przyjąć w docelowej lokalizacji.

Migracja do chmury

Polega na przenoszeniu danych lub aplikacji z infrastruktury fizycznej do chmury. Może to być chmura publiczna, prywatna lub hybrydowa. Migracja do chmury to jeden z nowszych i coraz bardziej popularnych trendów zarządzania danymi. Zapewnia skalowalność i wymaga mniejszej przestrzeni dyskowej.

Migracja bazy danych

Często, aby sprostać najnowszym wymaganiom biznesowym, konieczne jest przejście na nową bazę danych. Migracja bazy danych obejmuje przenoszenie danych między dwoma systemami baz danych. Może to być prosta migracja, podczas której aktualizowany jest dotychczasowy system zarządzania bazą danych (DBMS), lub bardziej skomplikowana – obejmująca przenoszenie baz danych z różnymi schematami danych między źródłowym i docelowym systemem DBMS.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania do migracji danych?

Bardzo ważny przy planowaniu migracji danych jest wybór odpowiedniego narzędzia migracyjnego, dlatego w tej części artykułu omówimy szereg czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze rozwiązania.

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na narzędzie instalowane na własnej infrastrukturze (on-premise) czy chmurowe, na narzędzie komercyjne czy typu open-source – kluczowe jest, aby wybrać takie, które będzie spełniało najważniejsze kryteria, z punktu widzenia naszego biznesu.

Skalowalność

Narzędzie do migracji powinno móc sprostać stale zmieniającym się potrzebom biznesowym. Warto przekonać się, czy da się je skalować – zarówno w górę, jak i w dół. W przeciwnym razie konieczne będzie częste aktualizowanie usługi, co jest czasochłonne i kosztowne i może doprowadzić do problemów z danymi.

Wysoka zdolność łączenia danych

Narzędzie do migracji danych powinno być w stanie bez problemu łączyć się ze strukturami danych, takimi jak XML, JSON, EDI itp. Jeśli Twoja firma musi łączyć się z biznesowymi bazami danych (takimi jak np. IBM DB2, Teradata lub Microsoft Dynamics CRM) lub platformami innych firm (np. Salesforce), warto jest skorzystać z rozwiązania, które ma wbudowane konektory dla tych usług.

Kompatybilność ze starszymi systemami

Starsze systemy są często ważną częścią funkcjonowania firmy. Przechowują one bezcenne zasoby danych. Wykorzystują jednak formaty danych, które powoli wychodzą z użycia i nie są obsługiwane przez najnowsze rozwiązania. Dlatego tak istotne jest, żeby narzędzie do migracji oferowało prostą i niezawodną metodę konwersji starszych formatów na te, których wymaga nowy system. Najlepiej, jeśli będą to odpowiednie wtyczki lub moduły, które szybko konwertują pliki do wymaganych formatów, zachowując jednocześnie dostępność i dbając o bezpieczeństwo oryginalnych danych.

Zobacz artykuł: Przestarzały system – wymienić czy zintegrować? – FME-PL (globema.pl)

Obsługa formatów danych i systemów, z których korzystasz

Choć nowoczesne narzędzie do migracji danych standardowo obsługuje bardzo szeroki wachlarz formatów danych i współpracują z wieloma różnymi systemami, warto upewnić się, czy obsługuje konkretnie te, które wykorzystywane są w Twoim przedsiębiorstwie.

Zobacz case study: Rozwój systemu GIS i nowoczesne zarządzanie majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie ciepłowniczym

Zautomatyzowane przepływy pracy

Migracja danych wiąże się z przenoszeniem dużej ilości danych i niekiedy skomplikowanymi operacjami, które pozwalają zadbać o jakość danych oraz przekształcić je do formatu kompatybilnego z nowym narzędziem. Aby przyspieszyć ten proces, warto je zautomatyzować. Szukajmy więc takiego rozwiązania, które daje możliwość zbudowania i zautomatyzowania nawet skomplikowanych przepływów pracy.

Najlepsze narzędzie do migracji danych łączy w sobie planowanie zadań i zarządzanie workflow, co eliminuje pracę ręczną i usprawnia przetwarzanie danych, a więc i cały proces migracji.

Wybór platformy integracyjnej

Łatwe mapowanie danych

Aby migracja danych przebiegała płynnie, muszą one zostać prawidłowo zmapowane ze źródła danych do miejsca docelowego. Najlepszym rozwiązaniem będzie tu narzędzie typu low-code (jak Platforma FME), aby pracownicy nietechniczni mogli sprawnie przejść przez ten proces. Szczególnie przydatny jest tu przejrzysty i łatwy w obsłudze graficzny interfejs i możliwość przenoszenia danych metodą „przeciągnij i upuść”.

Zobacz case study: EL.GIS w Polenergii – model Pay-As-You-Go (globema.pl)

Automatyczne wykrywanie brakujących elementów i błędów

Podczas pracy z dużą bazą danych lub repozytorium, automatyczne wykrywanie brakujących wartości pól oszczędza dużo czasu. Najlepiej, jeśli aplikacja potrafi szybko zidentyfikować, a nawet naprawić problem, aby nie opóźniać procesu migracji.

Zobacz case study: Automatyczna walidacja i migracja dokumentacji projektowej do systemu paszportyzacji

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo usług i produktów, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z danymi jest niezwykle istotne. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań do migracji danych.

Upewnij się, czy Twoje dane będą bezpieczne podczas migracji. Sprawdź, jakie środki bezpieczeństwa oferuje dostawca? Szyfrowanie danych i wieloetapowe uwierzytelnianie powinno być podstawą. Warto zapytać również dostawcę o certyfikaty bezpieczeństwa.

Dobra dokumentacja, szkolenia i wsparcie techniczne podczas migracji

Bardzo pomocne podczas migracji mogą okazać się materiały takie jak instrukcje obsługi, filmiki instruktażowe itp. pokazujące, jak korzystać z rozwiązania. Innym dobrym źródłem wiedzy są specjalne szkolenia – w formie stacjonarnej, on-line lub wideo szkoleń – które zwykle są dostępne na wielu poziomach zaawansowania. Znajdziemy więc takie dla zupełnie początkujących, jak i omawiające bardziej złożone zagadnienia.

Przy bardziej skomplikowanych projektach migracyjnych warto upewnić się, że dostawca zapewnia wsparcie techniczne.

Elastyczne i przejrzyste modele cenowe

Różni dostawcy oferują różne metody naliczania opłat za swoje usługi – za gigabajty zajętego miejsca, za obciążenie/godzinę, etc. Przed wyborem rozwiązania do migracji danych należy upewnić się, ile i jakiego rodzaju dane będziemy przenosić, jakie są wymagania systemowe i czy dostawca usługi spełnia nasze oczekiwania oraz czy jego model rozliczeniowy jest dla nas korzystny finansowo.

Techniki i narzędzia

FME w migracji danych

Platforma FME (FME Form wraz z FME Flow) to narzędzie do migracji danych, szczególnie przydatne przy migracji danych przestrzennych. Zapewnia bogate możliwości transformacji oraz obsługę wielu formatów i źródeł danych geoprzestrzennych. Dzięki FME można automatyzować procesy migracji, co przyspiesza i usprawnia przenoszenie danych. Dodatkowo, FME oferuje zaawansowane narzędzia do walidacji danych, dzięki którym zminimalizujemy ryzyka wystąpienia błędów podczas migracji.

Podsumowując, migracja danych przestrzennych jest ważnym elementem zarządzania danymi przestrzennymi i ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Wybór odpowiedniego narzędzia, do migracji może znacznie ułatwić i usprawnić ten proces, minimalizując ryzyko błędów i pomagając w zachowaniu wysokiej jakości danych. Warto więc poświęcić odpowiednio dużo czasu i włożyć wysiłek w właściwe przygotowanie i realizację migracji danych przestrzennych.

Zastanawiasz się nad migracją danych? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie w tym zakresie oferuje Platforma FME?

Skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i znajdziemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Więcej o rozwiązaniu FME przeczytasz na stronie Platformy FME.