Skip to main content

Jeszcze łatwiejsza współpraca i większa wydajność pracy z danymi – poznaj Platformę FME w wersji 2023.0, dołącz do 27 000+ użytkowników

By 26 lipca, 202318 sierpnia, 2023Aktualności / Nowości FME
Najnowsza wersja FME 2023

Czy mieliście już okazję wypróbować najnowsze wydanie Platformy FME – 2023.0? Tym razem Safe Software poświęciło dużo uwagi zmianom mającym na celu zwiększenie wydajności i ułatwienie współpracy w zespole. Twórcy platformy twierdzą zgodnie, że jest to najlepsza z dotychczas stworzonych wersji systemu.

Wydanie FME 2023.0 niemalże zbiegło się w czasie z gruntownym rebrandingiem Platformy FME jak i jej producenta – Safe Software.

Więcej na ten temat przeczytasz w oddzielnym artykule: Model subskrypcyjny, uproszczone licencjonowanie, bardziej przyjazny design – co nowego w FME i Safe Software?

Sprawdź, jakie nowości przygotowali dla nas twórcy Platformy w wersji FME 2023.0.

Efektywność operacyjna w IT

Nowa odsłona Platformy FME to duże zmiany w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i wydajnością pracy, a także zmodernizowana infrastruktura – hybrydowa i wielochmurowa (multi-cloud). Poniżej opisujemy te najważniejsze:

Ponowne wykorzystanie przestrzeni roboczej w wielu środowiskach serwerowych FME dzięki Deployment Parameters.

Przy przenoszeniu projektu na przykład ze środowiska deweloperskiego do testowego nie trzeba już dostosowywać poszczególnych parametrów, przestrzeni roboczej czy stworzonej automatyzacji. Obok parametrów prywatnych i publicznych (odpowiednio private parameters i published parameters), Safe Software wprowadziło deployment parameters. Ich wartości pochodzą z FME Flow, z którym akurat jesteśmy połączeni. Jeśli wszystkie parametry mają spójne nazwy, to przy przenoszeniu przestrzeni roboczej do nowego środowiska, parametry te są pobierane automatycznie.

Jeszcze większe możliwości tworzenia złożonych procesów dzięki niezawodnym usługom API

Proponowane przez Safe Software usługi API dają jeszcze większą kontrolę nad tworzonymi procesami, a także elastyczność i bezpieczeństwo. Wbudowane uwierzytelnianie a także wgląd w informacje o żądaniach API pomagają tworzyć jeszcze bardziej złożone i wydajne automatyzacje.

Jeszcze szybsze uruchamianie procesów FME w CLI

Dzięki interfejsowi wiersza poleceń (CLI – Command Line Interface) zautomatyzujesz, a tym samym przyspieszysz uruchamianie procesów FME. Z CLI ich instalacja, konfiguracja i licencjonowanie stały się jeszcze łatwiejsze.

Wprowadzanie nowego systemu

Jeszcze sprawniejsza praca zespołowa i większa produktywność

Jednym z nadrzędnych celów przy tworzeniu najnowszej wersji Platformy FME było ułatwienie współpracy w zespołach projektowych, w tym poprzez usprawnienie pracy, scentralizowanie dostępu do dokumentacji i dostarczenie użytkownikom narzędzi, które będą mogli przystosowywać do indywidualnych potrzeb i udostępniać dalej. Zobaczmy, jakie najciekawsze zmiany czekają na nas w FME w tym zakresie:

Wizualne porównywanie obszarów roboczych

Choć funkcja zestawiania obok siebie dwóch obszarów roboczych w celu ich porównania została wprowadzona już w wersji 2022.0, teraz, zgodnie ze wskazówkami użytkowników została ona ulepszona, aby umożliwić jeszcze sprawniejsze aktualizowanie przestrzeni roboczych i ułatwić współpracę oraz komunikację w zespole.

Łatwe udostępnianie modeli BIM

Revit Writer, jeden z najbardziej popularnych writerów wśród użytkowników FME, pozwala zintegrować dane GIS z programem Revit i stworzyć lekki model BIM, który następnie można łatwo udostępnić swojemu zespołowi.

Budowanie i udostępnianie konektorów stworzonych na cele indywidualnych projektów

Transformer Designer – obecnie funkcja dostępna jest w wersji beta – umożliwia budowanie i udostępnianie niestandardowych konektorów, na cele obsługi konkretnych przypadków użycia. Jest to wyjątkowo przydatne narzędzie, gdy mamy do czynienia z niestandardowymi wymogami, jakie stawia przed nami projekt czy klient. Transformer Designer działa w połączeniu z Python Package SDK.

nadążanie za konkurencją

Poprawa wydajność transformerów i szybszy dostęp do informacji

W FME 2023.0 Safe Software szczególną uwagę przyłożyło do ogólnej szybkości przetwarzania dużej ilości danych. Ogromne możliwości w tym zakresie daje obsługa trybu masowego. Przykładowo PointOnAreaOverlayer potrafi przetworzyć 16 milion punktów w 21 sekund! Jakie jeszcze ulepszenia w wydajności pracy napotkamy w FME 2023.0?

Bardziej wydajna wizualizacja danych

Większa wydajność przetwarzania pociągnęła za sobą bardziej efektywną wizualizację danych, dzięki poprawie wydajności renderowania 2D – ostatecznie użytkownicy nie chcieliby czekać w nieskończoność, aby zobaczyć efekty swojej pracy z danymi.

Nowe możliwości pracy z danymi z readerem i writerem Databricks

Reader i Writer Databricks daje dostęp oraz pozwala pobierać i zapisywać dane z i do Databricks natywnie w FME i czerpać z możliwości, jakie daje praca z architekturą typu lakehouse.

Dostęp do jeszcze większej ilości danych

Dzięki nowym Readerom i Writerom, Platforma FME daje jeszcze większe możliwości współpracy z kolejnymi platformami. Są to m.in.:

ArcGIS Server Feature Service Writer, Microsoft Azure Synapse SQL Reader i Writer, ND JSON I GeoJSON Reader i Writer, Airtable Reader i Writer, Precisely MRR Writer, a lista ta cały czas jest poszerzana.

Szybka dostępność danych

Udogodnienia dla użytkowników tworzących na Platformie FME

Safe Software zadbało też o szereg zmian, które przyspieszą i ułatwią użytkownikom pracę z Platformą FME

Zmiana typu danych w transformerach AttributeManager oraz AttributeCreator

W tych bardzo popularnych wśród użytkowników transformerach, umożliwiających pracę z atrybutami, można teraz zmieniać typ danych w poszczególnych atrybutach podczas budowania skryptu. Przykładowo typ liczbowy możemy zmienić na typ tekstowy, a w przypadku tego ostatniego, określić, ile znaków będzie można maksymalnie użyć.

Dynamiczne parametry warunkowe w całej Platformie

W zależności od wyboru wartości jednego parametru, kolejne parametry będą się pojawiać lub znikać.

To już wszystkie najważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą edycja 2023.0 Platformy FME. Możesz je przetestować pobierając najnowsze wersje FME Form i FME Flow. Safe Software już pracuje nad kolejnymi zmianami. O nowościach i usprawnieniach będziemy informować na bieżąco.

Myślisz, że Platforma FME sprawdzi się u Ciebie? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej o Platformie FME przeczytasz na stronie rozwiązania. Możesz też skontaktować się od razu z naszymi specjalistami FME.