Skip to main content

Integracja danych w firmie – jak przeprowadzić ją z sensem, by osiągnąć swoje cele biznesowe i zwiększyć zyski

By 5 lipca, 20237 lipca, 2023Integracja i przetwarzanie danych
Enterprise Integration

Wiele firm już dzisiaj działa w oparciu o bardzo złożone środowiska, w których skład wchodzą liczne i różnorodne zbiory oraz bazy danych czy rozwiązania chmurowe. Wyraźnie zauważalny jest też gwałtowny wzrost liczby używanych aplikacji oraz wytwarzanych i obsługiwanych danych. To z jednej strony pozytywne zjawisko, z drugiej często aplikacje są wykorzystywane w mało przemyślany sposób, przez co trudno zarządzać danymi w firmie a w konsekwencji i całym przedsiębiorstwem. Dochodzimy więc do etapu, w którym zwykła integracja danych nie daje oczekiwanych i zadowalających rezultatów a firmy nie obserwują spodziewanego rozwoju ani podniesienia jakości swoich usług. W takiej sytuacji warto pomyśleć o Integracji Przedsiębiorstwa (eng. Enterprise Integration).

Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Integracja Przedsiębiorstwa polega na łączeniu funkcjonalności i komunikacji między systemami, pozwalając organizacjom na szybkie reagowanie na potrzeby biznesowe, dzięki czemu mogą się stać bardziej elastycznymi przedsiębiorstwami. Enterprise Integration wykorzystuje technologie i procedury umożliwiające integrowanie systemów i aplikacji biznesowych, danych, chmur prywatnych i publicznych, procesów i urządzeń w ramach całego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo Integracja Przedsiębiorstw pozwala:

 • Ujednolicić podstawowe funkcje biznesowe w różnych środowiskach IT
 • Uzyskać dostęp do możliwości systemów i udostępniać dane i informacje za pośrednictwem API
 • Łączyć wiele usług korporacyjnych
 • Monitorować cykl życia i zarządzać wszelkimi aplikacjami, np. pod kątem ryzyka i bezpieczeństwa
 • Wzbogacić dane pozyskane z systemu o informacje otrzymane z innych źródeł

Warto zaznaczyć, że Enterprise Integration cały czas dotyczy integrowania danych i jest z nimi mocno powiązana. Jest to jednak bardziej holistyczne podejście niż tradycyjne integrowanie pojedynczych aplikacji.

Na początku 2022 roku przeprowadzono badanie pośród kierowników dużych firm informatycznych, z którego wynika, że 1 na 5 firmy uważa integrację przedsiębiorstw za jeden z pięciu najważniejszych priorytetów, którymi powinny kierować się firmy i organizacje w najbliższych latach, jeśli zależy im na szybszym reagowaniu na zmiany oraz na większej elastyczności.

Źródło: sap.com

Jakie są kluczowe elementy integracji przedsiębiorstw?

Integracja przedsiębiorstwa polega na wykorzystaniu wielu metod integracyjnych, które pozwalają łączyć najważniejsze systemy, procesy, dane oraz aplikacje ze wszystkich obszarów działalności firmy czy instytucji. Są to m.in.:

KLUCZOWE ELEMENTY INTEGRACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Integracja aplikacji
Integracja i analiza danych
Integracja z chmurą
Interfejsy API
Integracja procesów
Integracja urządzeń
Integracja aplikacji

Bardzo wiele aplikacji ma swoich klientów w wersji desktopowej oraz mobilnej. Synergia pomiędzy tymi dwoma wymiarami pozwoli na sprawne pozyskiwanie, przesyłanie lub aktualizowanie danych. Bardzo dobrym przykładem tego typu współdziałanie są aplikacje typu Field Service Management do zarządzania pracami i pracownikami w terenie.

Odpowiednio zintegrowane aplikacje ułatwiają pracę z powszechnie obecnymi w firmach systemami jak systemy CRM i ERP. Dzięki automatycznemu przesyłaniu pomiędzy wspomnianymi systemami uzupełniających się nawzajem danych, właściciele procesów uzyskują komplet informacji na interesujące ich tematy.

Integracja i analiza danych

Właściciele biznesowi oraz specjaliści ds. infrastruktury IT powinni systematycznie dokonywać wspólnej oceny poprawności danych oraz tego jak często są one wykorzystywane na potrzeby poszczególnych procesów. Dzięki temu łatwiej będzie określić, które z danych muszą być systematycznie strukturyzowane np. poprzez zmianę ich formatu, modelu, relacji – a które mogą być przetrzymywane w natywnym formacie. Łatwiej będzie też zarządzać napływającymi danymi, a także utrzymywać i rozwijać ich zasoby na potrzeby nowych pól eksploatacji.

Integracja z chmurą

W przypadku tego typu integracji wiele hybrydowych środowisk chmurowych zostaje połączonych w spójną infrastrukturę IT, która obejmuje dane, procesy, architekturę systemową i aplikacje korporacyjne.

Interfejsy API

Umożliwiają przekazywanie danych między różnymi systemami oraz udostępnianie funkcjonalności niektórych aplikacji lub usług programistom, partnerom biznesowym i działom wewnętrznym.

Integracja procesów

Przepływy pracy oraz procesy bazujące na wielu aplikacjach i systemach można optymalizować i przekształcać w taki sposób, by zwiększać ich wydajność. Przetwarzanie wieloetapowe lub praca na bardzo dużych zbiorach danych wymaga rozbicia jednego dużego procesu na mniejsze podzadania. Należy jednak robić to w przemyślany sposób. Zbyt duża liczba kroków pośrednich, zamiast spodziewanej przejrzystości i dokładności, może zaowocować większym prawdopodobieństwem pojawienia się błędów lub nieoczekiwanym przerwaniem procesu. Dlatego, ważnymi elementami w integracji procesów są:

 • ustawienie odpowiednich alertów monitorujących status danego zadania,
 • cykliczna konserwacja mająca na celu diagnozowanie efektywności przetwarzania oraz archiwizację,
 • nadawanie odpowiednich uprawnień poszczególnym aktorom procesu.
Integracja urządzeń

Jest szczególnie ważna w przypadku infrastruktury OT (operational technology) – do zarządzania i monitorowania fizycznych urządzeń (np. elementów sieci ciepłowniczej, czujników IoT czy systemów SCADA). W tym procesie różne urządzenia są ze sobą łączone i dzięki temu mogą się ze sobą komunikować, a następnie wchodzić w interakcje i współdziałać, zwiększając wydajność i wspierając potrzeby biznesowe.

Techniki i narzędzia w integracji danych i przedsiębiorstw

Do integracji danych można wykorzystać szereg technik i narzędzi:

 • Dane strumieniowe (Data Streams)
 • iPaas/EiPaaS – platformy integracyjne jako usługi oraz pakiet usług w chmurze
 • Wzrorce integracyjne (Enterprise Integration Patterns)
 • Interfejsy API
 • Przesyłanie wiadomości/komunikatów
 • Platformy Integracyjne
Techniki i narzędzia

Jakie korzyści daje integracja przedsiębiorstwa?

Ostatnie lata to czas rewolucji cyfrowej i powiązanej z nią transformacja świata biznesu. Przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się trendów, aby móc konkurować na rynku. To nadrzędny cel wdrażania integracji przedsiębiorstw. Co dokładnie daje i jakie problemy pomaga rozwiązać?

 • Pozwala rozwijać przedsiębiorstwo bez ograniczeń.

Wykorzystywanie starszych rozwiązań i technologii hamuje rozwój, ponieważ nie są one w stanie zapewnić elastyczności i szybkości, niezbędnej, aby być na bieżąco z trendami.

Nawet jeśli korzystamy z systemu, który „póki co jest wystarczający” warto zastanowić się czy nie ograniczy on możliwości rozwoju naszego biznesu, a także czy nie stracimy możliwości prostego i szybkiego wdrożenia nowszych technologii, np. rozwiązań chmurowych. Starsze systemy to również większe zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i ograniczone możliwości skalowania biznesu. Wymiana starego systemu nie jest na szczęście jedynym wyjściem.

Warto tu rozważyć wprowadzenie narzędzia do integracji przedsiębiorstw, które pomoże zintegrować stare systemy z najnowszymi rozwiązaniami. Więcej o starszych systemach przeczytasz w artykule: Przestarzały system – wymienić czy zintegrować?

 • Pomaga szybko i skutecznie wdrożyć nowych partnerów i klientów

Współpracując z partnerami lub klientami firmy i instytucje muszą często wdrożyć ich do swojego cyfrowego ekosystemu. Ważne jest, aby wdrożenie to odbyło się możliwie jak najszybciej i bez komplikacji. Każdy ekosystem firmy jest inny i zależy od wielu czynników tj. branży, klientów, wykorzystywanych danych i systemów. Niemniej taki ekosystem może obejmować obsługę wielu protokołów, w tym SFTP i HTTPS, oraz wielu formatów danych, w tym EDI, XML czy danych przestrzennych.

 • Umożliwia dostęp do środowiska z zewnątrz firmy

Chodzi tutaj o podejście polegające na tworzeniu i wspieraniu kompleksowych przepływów biznesowych z „zewnątrz do wewnątrz firmy”. Mamy na myśli te firmy, które tworzą model integracji, w którym priorytetowo traktują ważne relacje z klientami zewnętrznymi i partnerami handlowymi oraz integrują te przepływy danych w swoich systemach wewnętrznych.

 • Pomaga zaoszczędzić pieniądze i generować kolejne zyski

Pod warunkiem, że integracja została przeprowadzona w przemyślany sposób. Niskiej jakości usługi integracyjne mogą przynieść więcej złego niż dobrego. Niestandardowe, jednorazowe integracje (a taka jest rzeczywistość wielu firm) bardzo często są nieefektywne i zawodne, co bezpośrednio prowadzi do utraty setek zleceń rocznie. Te słabej jakości integracje mogą również spowodować, że przeoczymy ważne umowy SLA klientów, co generuje dodatkowe straty i wpływa na obniżenie wiarygodności biznesowej.

Według raportu „The 2021 State of Ecosystem and Application Integration Report”, niewłaściwa integracja może kosztować nawet 500 000 USD utraconych przychodów rocznie.

Zyski

Jakie problemy i wyzwania możesz napotkać przy integracji przedsiębiorstwa?

Pomimo wielu korzyści, takich jak poprawa produktywności czy zwiększenie łączności, integracja przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem wyzwań, które trzeba wziąć pod uwagę przed jej wprowadzeniem. Są to m.in.:

Złożoność

Wizja połączenia wszystkich systemów, aplikacji i procesów biznesowych w jeden sprawnie funkcjonujący ekosystem jest bardzo atrakcyjna, ale żeby dawała oczekiwane korzyści, musi być dobrze zaplanowana. Strona informatyczna i biznesowa muszą być dostosowane do celów końcowych planu integracji przedsiębiorstwa (co przy ogromnej złożoności systemów firmowych nie jest proste). Warto pomyśleć o integrowaniu przedsiębiorstwa etapami.

Kontrola (lub jej brak)

Osoby budujące procesy integracyjne mają ograniczoną kontrolę nad wieloma wykorzystywanymi aplikacjami biznesowymi. Bardzo często też starsze, nieaktualizowane aplikacje czy systemy ciężko dopasować do nowoczesnych procesów integracyjnych (lub jest to całkowicie niemożliwe).

Innym aspektem jest zjawisko tzw. vendor lock-in, czyli uzależnienia od jednego dostawcy. Często poszczególni producenci projektują swoje produkty w taki sposób, że są one kompatybilne tylko z innymi rozwiązaniami tej samej firmy – nie współpracują za to dobrze z systemami innych firm i mogą być trudne w integracji.

Różnorodne formaty i schemat danych

Różne systemy i aplikacje wykorzystują różne formaty danych. Sprowadzenie zbiorów danych do jednego, standardowego formatu jest często niewykonalna. To dlatego połączenie wszystkich elementów środowiska integracyjnego jest trudnym zadaniem i wymaga często wykorzystania zaawansowanych sposobów konwersji danych.

Platformy Integracyjne w integracji przedsiębiorstw

Platformy integracyjne są to systemy, które umożliwiają aplikacjom, innym systemom i źródłom danych komunikowanie się oraz płynną wymianę informacji. Mogą stanowić kluczowy element infrastruktury organizacji pozwalający na zarządzanie danymi i przekazywanie ich pomiędzy różnymi systemami.

Jedną z takich platform jest Platforma FME, która obsługuje różnorodne formaty danych, a szczególnie dobrze współpracuje z danymi geoprzestrzennymi.

Budowanie procesów integracyjnych w FME nie wymaga konieczności pisania skomplikowanych skryptów, a praca odbywa się metodą drag-and-drop. Wszystko po to, żeby praca była prosta i intuicyjna.

Co jest również ważne platformy integracyjne, takie jak m.in. FME, mają możliwość pracy z danymi od A do Z – od pozyskiwania danych z wielu źródeł poprzez przetwarzanie i ujednolicanie, po przesyłania do docelowego zbioru czy bazy. Cały ten proces może odbywać się automatycznie, dzięki czemu zaoszczędzimy czas.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze Platformy Integracyjnej?

Kluczem do wyboru odpowiedniej platformy do integracji przedsiębiorstw jest dokładna analiza i zrozumienie, jakie mamy potrzeby i oczekiwania. Musimy być świadomi tego, w jaki sposób chcemy integrować systemy, aplikacje oraz dane, a także co musimy zapewnić naszym partnerom i klientom zgodnie z podpisanymi umowami.

Wybór platformy integracyjnej

Jakie korzyści niosą platformy do Integracji Przedsiębiorstw

Platformy do integracji przedsiębiorstw dają szybkość, wydajność i elastyczność procesów, jakich potrzebują firmy dzisiaj, aby stawiać czoła codziennym wyzwaniom biznesowym i móc się rozwijać. Jakie są ich największe zalety?

Automatyzują i optymalizują procesy biznesowe

Z punktu widzenia narzędzi wszystkie wewnętrzne aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwie, od CRM po ERP, są zintegrowane i zautomatyzowane. Dzięki temu można wyeliminować potrzebę ręcznego wprowadzania danych, przez co zmniejszamy ryzyko pojawienia się błędów, a zwiększamy przejrzystość i upraszczamy zarządzanie procesami.

Dostarczają kluczowych informacji w czasie rzeczywistym

Wiele firm i instytucji wykorzystuje zarówno dane otrzymane z wewnętrznych systemów, jak i te pozyskane z zewnątrz – od swoich klientów czy partnerów. Odpowiednie połączenie wszystkich tych elementów (danych, procesów, systemów) pozwala być na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie, a także w szybki sposób zyskać wiedzę na temat naszych klientów i odbiorców – w tym ich potrzeb i preferencji i dzięki temu zwiększając przewagę nad konkurencją.

Pozwalają stworzyć spójną architekturę IT i znaczne uprościć procesy informatyczne

Jedną z ważniejszych możliwości platformy integracyjnej jest to, że łączy praktycznie wszystkie systemy operacyjne i aplikacje napędzające biznes. Warto pamiętać, że skuteczna strategia bardzo często wymaga rozbudowy starszych systemów w celu obsługi nowych modeli biznesowych. Niemniej zdarza się, że łatwiej jest zrezygnować ze starych narzędzi i całkowicie przejść na nowoczesne systemy, niż próbować je aktualizować i rozbudowywać.

Zainteresował cię ten artykuł? Więcej na temat integracji przedsiębiorstwa dowiesz się z webinarium „Integruj Biznes, nie dane – czyli dlaczego sama integracja danych nie zapewni ci sukcesu na rynku?”

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformach integracyjnych i sprawdzić w praktyce, jak mogą pomóc Twojemu biznesowi? Skontaktuj się z nami!