Skip to main content

Przestarzały system – wymienić czy zintegrować?

Przestarzałe systemy

Gdy mówimy o starych lub przestarzałych systemach czy aplikacjach (z ang. legacy systems) mamy na myśli takie, które zostały zbudowane z wykorzystaniem powoli odchodzących w niepamięć technologii i według nieaktualnych już zasad budowania oprogramowania.

Takie systemy są cały czas w użyciu wielu organizacji, przede wszystkim tych, które na rynku są od bardzo długiego czasu. Przykładami przestarzałych systemów mogą być bazy danych, systemy do wydawania pozwoleń i licencji czy systemy finansowe.

Niełatwo je zastąpić – ze względu na funkcje pełniącą w firmie, użyteczność, a także często skomplikowaną strukturę, która przez lata była wielokrotnie rozbudowywana.

Producenci oprogramowania cały czas pracują nad coraz to nowszymi wersjami swojego oprogramowania. Po pewnym czasie te starsze przestają być rozwijane przez co tracą wsparcie techniczne i nie są już w stanie poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami, szczególnie w zakresie przetwarzania i zarządzania danymi oraz ich bezpieczeństwa.

Szybka dostępność danych

Przestarzały system – wymienić czy zintegrować?

Z biegiem czasu i wraz z postępem technologicznym (niekiedy gwałtownym), przestarzałe systemy staną się bezużyteczne. Nie będzie można ich połączyć z nowymi rozwiązaniami, a więc skorzystanie z dużej części informacji zgromadzonych w firmie stanie się niemożliwe.

Najlepiej więc wymienić system na nowy, prawda?

Odpowiedź nie jest tak oczywista! Przejście na zupełnie nowy system to duże przedsięwzięcie i zmiana w życiu organizacji. Wymaga znacznego wkładu finansowego, ale też czasu i odpowiednich kompetencji zespołu, który będzie odpowiedzialny za migrację.

Co więc zrobić?

Najszybszym i być może najlepszym rozwiązaniem jest zintegrowanie starego systemu z nowym za pośrednictwem platform do integracji i zarządzania danymi. Przykładem takiej Platformy jest FME.

Dzięki wykorzystaniu tego typu narzędzi, nie musimy wkładać mnóstwa wysiłku, czasu i pieniędzy w przenoszenie całych systemów na nowe technologie, a jednocześnie mamy gwarancję, że nasz system odpowiada wyzwaniom i wymaganiom, jakie są stawiane nowoczesnemu biznesowi.

Dlaczego cały czas korzystamy z przestarzałych systemów?

Jak już ustaliliśmy, przestarzałe systemy stanowią poważną przeszkodę w rozwoju. Około 90% firm obserwuje brak wzrostu i niską wydajność, spowodowane korzystaniem z przestarzałych systemów. Wielu managerów IT wskazuje je jako główną przeszkodę w transformacji cyfrowej.

Czemu więc jeszcze w ogóle z nich korzystamy?

Powodów jest co najmniej kilka, chociaż nie wszystkie muszą występować jednocześnie. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Wprowadzanie nowego systemu
Zbyt duża inwestycja

Wymiana przestarzałego systemu może być postrzegana jako zbyt duża inwestycja, zwłaszcza, jeśli dotychczas stosowany system jeszcze się nie zwrócił. Upgrade czy wymiana całego systemu wymaga od razu dużych nakładów, na które firma może nie mieć środków w swoim budżecie.

Czas i przerwa w pracy

Upgrade systemu zawsze zajmuje sporo czasu, zwykle tym więcej im bardziej rozbudowane i skomplikowane było pierwotne rozwiązanie. To okres, w którym system nie będzie funkcjonował tak, jak dotychczas, a wiele procesów biznesowych zostanie zatrzymanych do momentu wdrożenia nowego. Wiąże się to z zakłóceniami w pracy, z którymi wiele firm nie chce się mierzyć.

Zależność od systemu i opór na zmiany

Przestarzałe systemy mogą już w oczywisty sposób nie spełniać potrzeb współczesnego biznesu i nie nadążać za jego wymogami. Jednak z biegiem czasu wiele firm wykształca pewien rodzaj zależności od swojego oprogramowania.

Ponieważ jest już wykorzystywane od bardzo długiego czasu, zwłaszcza długoletni pracownicy dobrze go znają i są do niego przyzwyczajeni. Może więc pojawić się duży opór przed zmianą i przejściem na nowe rozwiązanie, nawet jeśli obiektywnie jest ono znacznie lepsze niż to używane dotychczas.

Brak wsparcia i szkoleń

Wymiana całego systemu (i przeniesienie wszystkich danych) wymaga zaangażowania wielu pracowników o zaawansowanych umiejętnościach w dziedzinie IT, danych i oprogramowania, którzy będą potrafili zaplanować i przeprowadzić przejście ze starego systemu na nowy.

Firma może nie mieć w swoich szeregach odpowiednio wykwalifikowanych osób, a wynajęcie zespołu specjalistów na czas realizacji takiego przedsięwzięcia wiąże się z dużymi kosztami, na które być może firma nie jest gotowa.

Tutaj problem się nie kończy. Pozostaje jeszcze kwestia przeszkolenia pracowników. Musi minąć trochę czasu zanim pracownicy poznają dobrze nowy system i zyskają sprawność w jego obsłudze. Do tego momentu praca firmy będzie nieco mniej wydajna.

Specyfikacje techniczne i planowanie

Nowy system może nie spełniać pewnych wymogów technicznych, jakie spełniał stary. Chodzi tu przede wszystkim o kompatybilność z innymi wykorzystywanymi w firmie technologiami i sprzętem, które po zmianie mogą stać się bezużyteczne. Co za tym idzie, konieczna będzie wymiana kolejnych systemów, a także sprzętu, a to generuje dodatkowe koszty.

Jakie jest ryzyko korzystania z przestarzałych systemów?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wymiana czy aktualizacja systemu wiąże się z dużymi niedogodnościami. Mimo tego ryzyko, jakie wiąże się z niepodejmowaniem żadnych działań w kierunku przejścia na nowsze technologie znacznie przewyższa korzyści.

Zobaczmy, co nas czeka, jeśli zrezygnujemy z wymiany czy aktualizacji systemu:

Utrata przewagi konkurencyjnej

Z biznesowego punktu widzenia to najważniejszy argument za wymianą systemu. Konkurencja jest ogromna. Każda firma potrzebuje rozwiązań, które nie tylko będą spełniały potrzeby biznesowe, ale także nadążą za zmianami na rynku i pozwolą szybciej dostarczać coraz lepsze usługi.

Jakość usług jest niezwykle istotna w kontekście spełnienia wymagań klientów, podążających za nowinkami, które niosą ze sobą nowe technologie. Jeśli firma nie znajduje się technologicznie w tym samym miejscu, co jej odbiorcy albo nie jest w stanie spełnić ich oczekiwań, nie będzie w stanie konkurować z bardziej nowoczesnymi przedsiębiorstwami i szybko straci klientów.

nadążanie za konkurencją
Brak możliwości właściwego korzystania z danych

Starsze systemy nie są w stanie zintegrować się z tymi nowszymi. Nie obsługują też wielu nowszych formatów plików.

W efekcie firmy nie mogą w pełni wykorzystać zgromadzonych danych.

Nowoczesne systemy dają dostęp do wszystkich zgromadzonych w firmie danych oraz zupełnie inną jakość pracy z nimi – w tym możliwość zbierania i analizowania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym.

To coś, co przerasta możliwości starszych systemów. W ich przypadku obsługa dużych ilości lub odmian danych dodatkowo spowalnia system, przez co praca z nim jest bardzo mało wydajna.

Zagrożenie bezpieczeństwa i brak zgodności ze standardami i wymogami prawa

Nowsze, cały czas utrzymywane systemy są przygotowane na zagrożenia bezpieczeństwa i są dostosowywane tak, aby odpowiadać wymogom np. wynikającym z RODO.

Z kolei starsze systemy – ponieważ nie są na bieżąco rozwijane – są podatne na zagrożenia bezpieczeństwa. Poradzenie sobie z nimi może okazać się kosztowne, a także zwyczajnie trudne technologicznie, nawet dla najbardziej wykwalifikowanych programistów.

Bezpieczeństwo danych
Brak zwinności, elastyczności i skalowalności

Starsze systemy są z natury mało elastyczne i nie da się ich skalować. Nie są w stanie rosnąć i rozwijać się w tym samym tempie co firma lub branża, aby sprostać nowym wymaganiom biznesowym. Przez to są niekompatybilne z aktualnymi potrzebami.

Wysokie koszty

Starsze systemy zostały zbudowane zgodnie ze starymi standardami, dlatego już samo ich utrzymanie jest pracochłonne i kosztowne. Wysokie koszty wynikają między innymi z faktu, że liczba specjalistów znających starsze technologie z każdym rokiem spada (a stawka za pracę w niszowej technologii rośnie).

Wszystkie zagadnienia omówione wcześniej (niska konkurencyjność na poziomie technologii, brak możliwości pełnego wykorzystania danych, brak bezpieczeństwa danych, etc.) również przekładają się na wysokie koszty korzystania z przestarzałych systemów. Do tego za każdym razem, gdy starszy system jest aktualizowany musi zostać wyłączony. Wiele procesów jest wstrzymywanych, co obniża produktywność firmy.

Integracja Starszych Systemów z pomocą FME

Podczas integrowania nowych systemów z tymi starszymi takie kwestie, jak połączenie się ze starym systemem czy migracja z zachowaniem bezpieczeństwa danych mogą być wyzwaniem. Dzięki narzędziom do integracji i przetwarzania danych, takim, jak FME te zagadnienia nie stanowią już problemu.

Twórcy  FME wzięli je pod uwagę i wyposażyli Platformę w funkcjonalności, które znacznie ułatwiają i przyspieszają proces integracji starszych systemów oraz utrzymania i podnoszenia jakości danych. Wymieńmy kilka z nich:

Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych
Bezpośrednie połączenie za pomocą technologii no code

FME potrafi połączyć się z systemem bezpośrednio (poprzez API, lub bazę danych) lub poprzez format wtórny.

Jeśli trzeba połączyć się z bazą danych, która jest wyposażona w sterownik JDBC, jest niemal pewne, że FME będzie mogło to zrobić.

FME potrafi też współpracować z REST API w celu uzyskania dostępu do usług, dla których nie istnieją tradycyjne readery i writery. Wszystko to bez konieczności kodowania.

Walidacja danych

Obok samej migracji danych, FME pomaga też podnieść jakość danych migrowanych do nowego systemu. Jeśli podczas migracji pojawią się błędy, część z nich może być od razu naprawiona, a w przypadku problemów FME może wysłać powiadomienie o ich wystąpieniu – miejscu i rodzaju problemu.

Więcej o praktycznych aspektach walidacji danych dowiesz się z nagrania webinarium.

Odwzorowywanie schematów

Jedną z najważniejszych funkcji FME w kontekście migracji danych do nowego systemu jest mapowanie (odwzorowywanie schematów). Każdy zestaw danych ma określony schemat. Zestaw danych jest przechowywany zgodnie z jakąś strukturą – schematem. Schemat jest określony przez nazwy i rodzaje atrybutów. Posłużmy się przykładem

Możemy mieć zbiór danych, który ma trzy pola o nazwie:

  • Imię,
  • Nazwisko
  • Lokalizacja.

Typ danych dla pierwszych dwóch pól (imię i nazwisko) to string, natomiast pole lokalizacja należy do typu geometria. Te dwie informacje w połączeniu tworzą schemat zbioru danych (tu w postaci string-string-geometria).

Mapowanie schematu to możliwość przekształcenia zestawu danych w taki sposób, żeby pasował do formatu docelowego.

I znowu przykład. Nowy system wymaga, żeby dane były przechowywane w formie jedynie dwóch pól: Nazwy i Adresu. FME potrafi przekształcić pola źródłowe tak, żeby pasowały do nowego formatu. Przy rekordach posiadających dajmy na to 1000 kolumn, to prawdziwe ułatwienie.

legacy-systems

Podsumowanie

Być może Ty również masz w swoje firmie przestarzały system i zastanawiasz się nad zmianą. Choć to dość złożony proces i warto go dobrze przemyśleć i zaplanować, pozostanie przy starym systemie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem.

Przede wszystkim nie pozwoli rozwinąć się Twojej firmie i może podkopać Twoją pozycję na rynku.

Co więcej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, w dłuższej perspektywie jest po prostu nieopłacalne (również finansowo).

Więcej o  FME dowiesz się na stronie platformy do integracji danych.

Twój system jest przestarzały i przestaje spełniać swoją rolę? Zastanawiasz się nad zmianą, ale nie wiesz, gdzie zacząć?

Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o Twoich wyzwaniach i potrzebach i wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniem najlepszym dla Ciebie.