Skip to main content

Wydanie FME 2022.1 już dostępne!

By 7 lipca, 202212 lipca, 2022Aktualności / Nowości FME
Wydanie FME 2022.1 jest już dostępne

Firma Safe Software udostępniła właśnie Platformę FME w wersji 2022.1. Większość zmian to odpowiedź producenta na głosy użytkowników. Mają na celu jeszcze większe usprawnienie pracy z danymi. Aktualizacje koncentrują się na zapisie danych do baz danych: funkcjonalności UPSERT oraz aktualizacji Readerów, Writerów i Transformerów. Zobaczmy, co dokładnie się zmieniło!

Jedna funkcjonalność dla większej spójności danych – funkcja UPSERT obsługiwana przez nowe formaty baz danych

Funkcja UPSERT umożliwia aktualizację istniejącego wpisu w bazie danych lub dodanie wpisu (jeśli takiego brakuje), za pomocą jednej funkcjonalności – UPSERT (UPSERT = Update + Insert = Aktualizuj + Wstaw). UPSERT wpływa na poprawę jakości danych, ponieważ redukuje ilość zduplikowanych czy brakujących wpisów.

W najnowszym wydaniu FME został poszerzony zakres formatów baz danych, które obsługują funkcję UPSERT. Oprócz baz danych PostgreSQL, PostGIS/PostGIS Raster, SpatiaLite, SQLite, można z tej opcji skorzystać także pracując z bazami:

 • File Geodatabase,
 • Mobile Geodatabase,
 • MySQL,
 • MySQL Aurora,
 • MySQL Google,
 • MSSQL,
 • MS Access,
 • Azure,
 • Oracle Autonomous,
 • Oracle Spatial,
 • oraz Esri Knowledge Graph.
FME product

Oprócz tego funkcja UPSERT teraz jest też dostępna w Writerach dla wybranych baz danych:

 • W Writerach GDAL dla baz danych MongoDB i ElasticSearch
 • W Writerach JDBC (Java Database Conectivity) dla baz danych MS Access (JDBC), MS SQL Server, MS SQL Server,
 • W Writerach działających w oparciu o język Python dla funkcji ArcGIS Online i ArcGIS Portal.

Sprawniejsze łączenie danych i większe możliwości ich przekształcania – aktualizacja Readerów, Writerów i Transformerów

W FME 2022.1 znajdziemy szereg zmian w Writerach, Readerach i Transformerach. Wszystko po to, aby praca z danymi była jeszcze bardziej wydajna. Poniżej prezentujemy listę zmian:

Readery i Writery:

Revit Reader

Możliwość pozyskania większej ilości metadanych Revit oraz obsługa większej liczby kategorii obiektów danych (np. StairsRun, Stairs Landing, TopRail) .

ACAD Reader i Writer

Domyślny typ cechy Layer Color w Writerze ACAD może być teraz ustawiony z poziomu atrybutu. Ułatwia to użytkownikom ułożenie procesu tak, aby spełniał wewnętrzne standardy produkcji DWG i pomaga zaoszczędzić czas.

Dodano też wsparcie dla odczytu i zapisu danych Xref’d PDF.

MRR MapInfo Reader

Dodano możliwość przepisania Readera MRR za pomocą nowego SDK, co pozwala użytkownikom na obsługę nowszych plików MRR. Plik MRR jest odczytywany w FME wraz z zakresem wartości komórek (tak, jak w oprogramowaniu MRR). FME może więc teraz działać z paletami i wymuszać przekształcenie rastra na dane wektorowe na podstawie klasyfikacji w paletach.

Excel Reader 

Poprawiono UX Transformera.

FME AR Writer 

FME AR Writer został ulepszony tak, żeby spełniał najnowsze standardy aplikacji mobilnych.

Transformery:

Transformer BIM360DocConnector

Dodano obsługę funkcji retry-after oraz plików Autodesk Construction Cloud (ACC), a także opcję definiowania pobierania w atrybucie funkcji.

FME zostało dodane do listy aplikacji zatwierdzonych przez Autodesk w BIM360.

Transformer DatabaseJoiner

Dodano wsparcie dla plików w formacie Esri Geodatabase_File i Geodatabase_SDE.

Transformer Clipper 

Poprawiono UX Transformera.

Transformer TestFilter

Została poprawiono wydajność transformera i uzupełniono go o opcję pozwalającą na wielokrotne dodanie dopasowania filtrów.

API

To nie koniec zmian. Safe Software już pracuje nad kolejnymi ulepszeniami Platformy FME. Następna aktualizacja będzie dostępna pod koniec bieżącego roku.

Jeśli masz pytania dotyczące najnowszej wersji FME, skontaktuj się z nami.