Skip to main content

FME 2022 nadchodzi! Sprawdź, czego się spodziewać w nowej wersji

By 11 marca, 20224 maja, 2022Aktualności / Nowości FME
FME 2022.0

FME 2022.0 jest już dostępne! W nowym wydaniu znajdziemy bardzo szeroki wachlarz nowych funkcji, uaktualnień i zmian, z których wiele powstało w odpowiedzi na głosy samych użytkowników FME. Safe Software zadbał o każdy istotny obszar swojej platformy – od usprawnień w obszarze współpracy i komunikacji, poprzez poprawienie jakości danych, aż po zmiany wpływające na bezpieczeństwo i ułatwienie pracy w programie. Zobaczmy więc, co oferuje FME 2022.

Łatwiejsza współpraca i komunikacja

Wizualne porównywanie i łączenie obszarów roboczych (Visual Workspace Comparison)

Stworzenie tej funkcji było odpowiedzią na sugestie użytkowników. Narzędzie do porównywania zmian w obszarach roboczych umieszczonych obok siebie, umożliwia łatwą i stałą weryfikację zmian wprowadzonych przez kolejnych członków zespołu (dodawanie lub usuwanie parametrów, Transformerów, połączeń, itp.).

Opcja ta pozwala na szybkie, sprawne i automatyczne scalanie wprowadzanych zmian, co nie było możliwe w poprzednich wersjach FME. Wcześniej użytkownicy musieli ręcznie przenosić zmiany wprowadzane w obszarach roboczych, co wydłużało pracę, a do tego nietrudno było o błędy.

VisualComparison-Open FME 2022.0 Safe Software
VisualComparison-Merge FME 2022.0 Safe Software

Identyfikacja użytkowników korzystających z aplikacji Workspace

Funkcja ta jest ukłonem w stronę administratorów i autorów procesów działających na FME Server. Dzięki niej mają oni ułatwiony dostęp do informacji o tym, kto uruchomił aplikację zbudowaną na FME Server (tzw. Workspace Apps) oraz kto i jak z niej korzysta. Opcja ta jest dostępna w przypadku tworzenia aplikacji, które wymagają uwierzytelnienia. Identyfikacja tożsamości pozwoli śledzić liczbę użytkowników w czasie i poznać trendy w korzystaniu z aplikacji FME Server.

Administratorzy zyskają też dostęp do danych użytkowników, co ułatwi im rozwiązywanie problemów z błędami czy wysyłanie powiadomień do właściwych osób.

WorkspaceAppRuntimeUser FME 2022.0 Safe Software

Lepsze zarządzanie zasobami

Panel umożliwiający lepszą analizę wykorzystania FME Server (Server Analytics Dashboard)

Narzędzie daje wgląd w to, jak zasoby FME Server były wykorzystywane w czasie. Panel ten został stworzony specjalnie dla administratorów FME Server i pozwala podejrzeć dane historyczne uruchomionych zadań w różnych przedziałach czasowych i uzyskać jasny obraz tego, jak wykorzystywane są silniki dostępne w FME Server. To z kolei daje większą kontrolę nad przydzielaniem zasobów i umożliwia zoptymalizowanie przyszłych obciążeń, wspierając tym samym lepsze zarządzanie FME Server.

Ponadto dane analityczne pomagają odkrywać i śledzić trendy użycia, co ułatwia planowanie  i pozwala zorientować się, kiedy i gdzie należy dodać dodatkowy czas wykorzystania procesora lub zmienić rozmieszczenie istniejących silników.

ServerAnalytics FME 2022.0 Safe Software

Lepsza jakość danych

Transformer SchemaScanner

To całkowicie nowy transformer i jeden z ważniejszych, nowych elementów FME Desktop w wersji 2022. Transformer SchemaScanner daje użytkownikom lepszy wgląd w dane i pozwala na automatyczne odczytywanie schematów danych wejściowych oraz wykrywanie zmian, które w innym przypadku byłyby niemal niemożliwe do wychwycenia – w związku z tym, że schemat wejściowy był nieznany lub zbyt ogólny. Transformer może pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości danych i zmniejszeniu kosztów ich przechowywania (co może być istotne np. w BigData).

SchemaScanner FME 2022.0 Safe Software

Inne ważne zmiany w tym obszarze obejmują:

Aktualizacja transformera EsriReprojector, która wiąże się z dodaniem obsługi reprojekcji pionowych układów współrzędnych oraz układów współrzędnych zależnych od czasu. Graficzny interfejs tego transformera został zaktualizowany o nowe parametry.

Optymalizacja czasu pracy

Wykorzystanie funkcji UPSERT podczas zapisu do różnych baz danych

Jest to kolejna funkcja wyczekiwana przez użytkowników FME Desktop, która zarówno oszczędza ich czas, jak i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu we wpisach do bazy danych.

Funkcja UPSERT najlepiej sprawdza się w przypadkach, gdy użytkownik nie jest pewien, czy dany rekord w bazie danych już istnieje, czy nie. UPSERT umożliwia aktualizację istniejącego rekordu lub, jeśli ten nie istnieje, wstawienie go do bazy danych w jednym kroku (update + insert = aktualizacja + wstawienie). Pozwala to na poprawę jakości danych poprzez ograniczenia tworzenia duplikatów rekordów lub brakujących rekordów.

W FME 2022.0 funkcja UPSERT obsługuje następujące bazy danych: PostgreSQL, PostGIS/PostGIS Raster, SpatiaLite, SQLite. Wsparcie dla innych baz danych i formatów planowane jest w kolejnym wydaniu FME.

Odświeżona strona startowa edytora FME Workbench

Aby usprawnić pracę w FME, strona startowa edytora FME Workbench zyskała nową odsłonę, która pozwala szybko dotrzeć do ostatnio używanych przestrzeni roboczych oraz pomocy użytkownika FME.

Wszystkie przestrzenie robocze wyświetlane są na liście. Można je oznaczać jako ulubione, a także sortować według wybranych przez siebie parametrów. Z poziomu strony startowej można też pobrać obszar roboczy z FME Servera.

StartPage-Revamp FME 2022.0 Safe Software

Inne zmiany w tym obszarze:

 • Poprawa wydajności w korzystaniu z baz danych geoprzestrzennych.
 • Zmiany w logach przetwarzania – została dodana nową kolumna, w której można szybko odnaleźć informację, który Transformer wywołuje błąd. Możliwość identyfikowania miejsc występowania błędów sprawia, że kontrola obszarów roboczych będzie bardziej wydajna. Log przetwarzania działa też teraz znacznie szybciej.
 • Usprawnienia trybu masowego. Jest to część szerszej inicjatywy w silniku, mającej na celu dodanie obsługi trybu masowego we wszystkich systemach, co pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych.
TranslationLog FME 2022.0 Safe Software
LogFile FME 2022.0 Safe Software

Większe bezpieczeństwo użytkowników

Uwierzytelnianie użytkowników poprzez SAML 2.0 w FME Server

Funkcja ta jest bardzo wygodna zarówno dla administratorów, jak i zwykłych użytkowników. Dzięki SAML 2.0, można zintegrować FME Server w taki sposób, że wszyscy użytkownicy w organizacji będą mogli logować się do narzędzia za pomocą tych samych danych uwierzytelniających, których używają w innych usługach i witrynach zarządzanych przez swoją organizację – nie ma potrzeby używania osobnej nazwy użytkownika i hasła.

Z punktu widzenia administratora SAML 2.0 ułatwia dostosowanie się do najbardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa i uwierzytelniania – stosowanych zwłaszcza w bardzo dużych organizacjach.

Readery, Writery i Transformery – te zupełnie nowe i te zaktualizowane

FME 2022 zawiera szereg zupełnie nowych Readerów, Writerów, Transformerów, konektorów i pakietów, a także ulepszenia i aktualizacje tych już istniejących. Zapoznajmy się pokrótce z najważniejszymi z nich:

Readery i Writery:

 • Unfolded Studio (nowość) – Reader/Writer umożliwiający użytkownikom Unfolded Studio łatwe łączenie, przekształcanie i automatyzację danych Unfolded za pomocą FME. Unfolded (część Foursquare) to zintegrowana platforma umożliwiająca dostęp do danych przestrzennych, ich łączenie i analizę.
 • Truevision TGA (TARGA) Reader (nowość) – TGA to prosty format obrazu rastrowego, najczęściej wykorzystywany w animacjach.
 • FITS Reader i Writer (nowość) – standardowy format danych astronomicznych uznawany przez NASA i IAU. Obsługiwane formaty to: obrazy, tabele danych nieprzestrzennych, metadane obrazu, georeferencje.
 • SpatiaLite Native Reader i Writer (nowość) – służy do tworzenia jednego formatu SpatiaLite, co przekłada się między innymi na: łatwiejszy wybór właściwego formatu SpatiaLite, oszczędność czasu podczas pisania funkcji w SpatiaLite, jeden format dostępu do danych przestrzennych i nie przestrzennych, łatwość obsługi dzięki znanemu już interfejsowi i opcjom bazy danych.
 • SkySQL – istniejący format MariaDB został rozszerzony o obsługę SkySQL – bazy danych hostowanej w chmurze.
 • Bentley MicroStation Design (V8) – dodanie obsługi zapisu dla typów elementów; typy elementów to zdefiniowany przez użytkownika zestaw właściwości używanych do opisu obiektu lub elementu.
 • ACAD i REALDWG – Readery and Writery – dodana została obsługa wyglądu dla geometrii 3D.
 • Otwarte formaty standardowe (nowość) – certyfikaty OGC dla GML, Geopackage, GeoTIFF, OGC KML. Nowe formaty otwartych standardów: OGC CSW (Catalogue Service for the Web). Ulepszenia istniejących formatów: WMTS (Web Map Tile Service), XSD XML, Cesium, GML 3.3.

Transformery – usprawnienia:

 • SolidDissolver – Nowy wbudowany transformer SolidDissolver zastąpi transformer dostępny w FME Hub i obejście z wykorzystaniem transformera Clipper. Jest prosty w użyciu i do 40 razy szybszy (w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami).
 • Clipper – 2-40 x szybszy, nowe GUI, nowe parametry, nowe algorytmy.
 • ShortestPathFinder – prosty, nowy tryb automatycznej zmiany kolejności dodany w FME 2022.0, który zapewnia szybsze wyniki w krótkim czasie.
 • Tiler – to najszybsza ze wszystkich dotychczasowych wersji Tilera (od 2-30 000 x szybszy, w zależności od typu geometrii danych).

Najnowsze wydanie FME – 2022.0 niesie ze sobą bardzo wiele zmian i nowych możliwości wykorzystania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z webinaru (w języku angielskim), podczas którego zaprezentowana została najnowsza wersja FME.

Przetestuj możliwości FME

Zachęcamy do pobrania testowej wersji FME Desktop (30 dni) i FME Server (60 dni). Jeśli masz pytania dotyczące najnowszej wersji FME, napisz do nas.