Skip to main content

Platforma analiz geoprzestrzennych CENAGIS – współpraca z Politechniką Warszawską

By 28 lipca, 20214 marca, 2022Aktualności / Nowości FME
projekt cenagis

Od początku istnienia Globema współpracuje z uczelniami wyższymi, zarówno w zakresie pracy dydaktycznej, jak i wspólnie prowadzonych projektów. Jedną z tych uczelni jest Politechnika Warszawska – obecnie wspieramy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w pracach nad projektem CENAGIS, dla którego dostarczyliśmy Platformę FME. Dowiedz się więcej na temat projektu i tego, jaką rolę odgrywa w nim FME.

O projekcie CENAGIS

CENAGIS (CENtrum Analiz Geoprzestrzennych I Satelitarnych) to unikatowa platforma analiz geoprzestrzennych, przeznaczona głównie do prac badawczo-rozwojowych. Jednym z głównych zadań infrastruktury ma być ułatwienie opracowywania nowych modeli i algorytmów analizy danych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.

Platforma CENAGIS składa się z trzech głównych komponentów:

  • Podsystem Wirtualizacji, pozwalający na wykorzystanie maszyn wirtualnych dedykowanych analizom przestrzennym,
  • Podsystem Analiz Big Data, umożliwiający przetwarzanie danych na dużą skalę i prowadzenie badań dla obszaru całego kraju,
  • Repozytorium Danych Przestrzennych obejmujące różnorodne dane wektorowe, rastrowe oraz chmury punktów ze skanowania laserowego obejmujące zasięgiem terytorium całej Polski.

Projekt CENAGIS realizowany jest w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu koordynacji badań utworzono Sieć Naukową Analiz Geoprzestrzennych, która obecnie zrzesza 24 jednostki badawcze z całej Polski.

Do sieci mogą przystąpić inne zainteresowane podmioty, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianej geoinformacji. Dotyczy to więc nie tylko jednostek o profilu geodezyjno-kartograficznym i geograficznym, ale również tych, które prowadzą badania m.in. w zakresie: informatyki, ochrony przyrody, leśnictwa, geologii, architektury, inżynierii lądowej, transportu czy górnictwa.

FME w projekcie CENAGIS

W ramach realizacji projektu CENAGIS dostarczyliśmy oprogramowanie FME. Platforma FME jest kluczowym komponentem wykorzystywanym do pozyskiwania i integracji danych z wielu różnorodnych źródeł, oraz do automatyzacji procesów przetwarzania danych, wykonywanych w narzędziach dostępnych w architekturze CENAGIS.

Ze względu na skalę projektu CENAGIS, konieczne było odpowiednie dopasowanie licencji FME do tworzonej architektury. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz wiedzy twórców projektu CENAGIS, udało się znaleźć optymalne i wydajne rozwiązanie, które umożliwi realizację celów platformy analiz geoprzestrzennych.

W prowadzonych rozmowach przydatne było również to, że zespół projektowy znał Platformę FME oraz miał okazję przetestować jej możliwości na etapie budowania architektury. Twórcom zależało również na tym, aby platforma integracyjna umożliwiała odczytywanie i zapisywanie danych w wielu popularnych formatach geoprzestrzennych i nie tylko, a także by rozwiązanie było skalowalne, elastyczne, intuicyjne i proste w obsłudze dla większości użytkowników projektu.

Jakie korzyści przyniesie wykorzystanie FME?

użytkownicy realizujący projekty B+R oraz prace naukowe bez trudu będą mogli zacząć przetwarzać dane przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu graficznego FME

administratorzy w łatwy sposób dopasują moc obliczeniową do realizowanych projektów i liczby użytkowników korzystających z zasobów CENAGIS

integracja danych i systemów wykorzystywanych w projekcie będzie przebiegać płynnie

W ramach umowy podpisanej z Politechniką Warszawską, w projekcie CENAGIS będzie możliwość wykorzystania nieograniczonej ilości licencji Platformy FME: zarówno FME Desktop, jak i FME Server. Część licencji będzie wykorzystywana przez zespół projektowy do realizacji zadań związanych ze zbudowaniem i uruchomieniem platformy analiz geoprzestrzennych, m. in. do:

  • pozyskiwania i integracji danych udostępnianych przez firmy, urzędy i instytucje publiczne,
  • gromadzenia oraz wstępnej kontroli poprawności danych,
  • automatyzacji wielu procesów, np.: transferu danych pomiędzy różnymi modelami i formatami danych, transformacji między układami współrzędnych, wydzielania fragmentów danych z użyciem kryteriów przestrzennych i semantycznych.

Dzięki możliwościom Platformy FME oraz jej wydajności, jest ona również częściowo wykorzystywana do analiz Big Data oraz do przetwarzania danych na bardzo dużą skalę i wykonywania wielu projektów jednocześnie dla całego kraju.

Dostęp do licencji FME w ramach projektu CENAGIS

Licencje FME będą również dostępne dla pozostałych użytkowników, którzy będą korzystać z architektury oraz wszelkich dostępnych zasobów projektu CENAGIS w realizacji prac B+R oraz prac naukowych. Licencje te będą dostępne na wirtualnych środowiskach.

Aby móc realizować projekty komercyjne, będzie istniała możliwość „przyniesienia” własnej zakupionej licencji oprogramowania FME, zainstalowania jej na architekturze CENAGIS i wykorzystanie jego zasobów do realizacji danego projektu.

Ponadto ze względu na eksperymentalny charakter infrastruktury, naukowcy z Politechniki Warszawskiej wraz z partnerami będą testować oprogramowania FME, a wyniki tych testów będą mogły przyczynić do dalszego rozwoju tej Platformy.

Uruchomienie projektu CENAGIS

Prace nad Platformą CENAGIS trwają od ponad dwóch lat. Obecnie Politechnika Warszawska wraz z konsorcjantami i całym zespołem projektowym finalizują budowę systemu. Aby mieć pewność, że proponowane rozwiązania zagwarantują niezawodną i wydajną realizację wielu projektów równocześnie, konieczne jest jeszcze wykonanie kompleksowych testów. W związku z tym uruchomienie Platformy CENAGIS i oddanie jej do szerszego użytkowania nastąpi jesienią 2021 roku.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony projektu, naszego profilu na LinkedIn oraz portali z wiadomościami ze świata GIS-u. Tam w pierwszej kolejności zostanie podana informacja o uruchomieniu Platformy CENAGIS.

W przypadku pytań na temat możliwości FME, zapraszamy do kontaktu.