Skip to main content

FME 2021.1 – sprawdź, co zmieniło się w Platformie Integracji Danych

By 9 lipca, 20216 czerwca, 2024Aktualności / Nowości FME
fme 2021 1

Safe Software, producent FME, wydaje w ciągu roku dwie mniejsze aktualizacje Platformy. Właśnie przyszedł czas na aktualizację wersji FME 2021 – od lipca możemy korzystać z nowych funkcji i usprawnień, które niesie ze sobą FME 2021.1. Sprawdźmy, co się zmieniło!

Chcąc nadążać za trenami biznesowymi 2021 roku, twórcy skupili się na rozwoju Platformy w trzech głównych obszarach:

Wzrost istotności danych przestrzennych, które wspomagają lepsze podejmowanie kluczowych decyzji.

FME od samego początku bazuje na pracy z danymi geoprzestrzennymi – można nawet stwierdzić, że od tych danych się wywodzi. Inne dostępne na rynku platformy integracyjne dopiero wprowadzają możliwość obsługi prostych formatów danych przestrzennych. FME natomiast od lat rozwija się zarówno w kierunku wykorzystywania różnych danych biznesowych, jak również rozszerza swoją paletę obsługiwanych danych przestrzennych.

W FME 2021.1 dodano nowe formaty i możliwości połączeń z zewnętrznymi serwisami i aplikacjami:

 • Esri Mobile Geodatabase – odczyt i zapis danych do formatu Esri Mobile Geodatabase w celu tworzenia przepływów pracy z innymi aplikacjami i rozwiązaniami Esri.
 • HEIF/HEIC – odczyt obrazów HEIC z urządzeń z systemem iOS, bez konieczności wcześniejszej konwersji do formatu JPEG.
 • Microsoft Teams – monitorowanie działań, wysyłanie powiadomień i wymiana plików w Microsoft Teams, usprawniając pracę całego zespołu.
 • Azure Service Bus – publikowanie i odbieranie wiadomości na temat usługi Azure Service Bus.

Dalszy rozwój procesów integracyjnych w firmach i instytucjach bazujących na łączeniu danych, aplikacji, narzędzi i urządzeń, przy zachowaniu optymalizacji procesów i ich pełnej kontroli.

 • Funkcja Split-Merge Block w automatyzacjach w FME Server pozwala zmniejszyć liczbę duplikatów pracy i jednocześnie skrócić czas przetwarzania. Dzięki tej funkcjonalności można tworzyć wiele portów wyjściowych do uruchamiania działań w obszarze roboczym. Rozwiązanie to daje elastyczną kontrolę podziału i scalania w przetwarzaniu równoległym, dzięki czemu można budować jeszcze bardziej złożone automatyzacje.
 • Możliwość definiowania reguł przypisywania silnika (Engine Assignment Rules), co zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad dystrybucją zasobów. Pozwala to zmaksymalizować wartość silników FME poprzez wdrożenie FME Server tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Przypisanie silnika FME Server zapewnia jeszcze lepszą kontrolę nad wykonywanymi procesami. W FME 2021.1 dodano właściwości: fizyczna pamięć silnika i liczba procesorów silnika.
FME 2021 1 engine management
 • Ulepszenia w transformerze TimeWindower, dzięki czemu można usprawnić przetwarzanie strumieniowe w czasie rzeczywistym i łatwo zarządzać danymi w kolejności lub poza nią.
 • Zmiany w aplikacjach mobilnych:
  • FME AR – aktualizacja aplikacji na Android – funkcjonalność identyczna jak w przypadku aplikacji na iOS
  • FME AR Writer – przy zapisie danych do formatu FME AR możliwość wyboru systemu, na którym zainstalowana jest aplikacja, w której będziemy otwierać modele 3D – iOS, Android lub oba. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększono wydajność wyświetlania obiektów.
  • FME Data Express – wprowadzono nowe funkcje wyszukiwania, ulepszono nawigację po aplikacji i wprowadzono zmiany wizualne.

Szybszy dostęp do informacji i wyników prac, wraz ze zwiększającą się ilością i różnorodnością wykorzystywanych danych.

Już FME 2021.0 była najszybszą wersją Platformy FME – stwierdzono jednak, że da się jeszcze szybciej ? Dlatego też przyśpieszono i ulepszono kolejne transformery i czytniki, dzięki czemu duże zbiory danych można przetwarzać jeszcze sprawniej i wydajniej. Jak poprawiono szybkość w niektórych Transformerach?

Counter

6

Intersector

14

LineOnLineOverlayer

8,4

SpatialFilter

30

SpatialRelator

135

Oprócz tego, warto także wspomnieć o dwóch usprawnieniach:

 • Counter – dodano opcję Group By
 • CSV Reader/Writer – dodano opcję Support data type
 • FeatureMerger – Obsługa trybu zbiorczego

FME 2021.1 – kolejny poziom integracji danych

Łącznie w FME 2021.1 wprowadzono 1369 poprawek i usprawnień – a to jeszcze nie koniec! Safe Software już pracuje nad kolejnym wydaniem FME 2021, które już pod koniec tego roku.

Warto przypomnieć, że każdy użytkownik, przy pomocy FME Community, może zgłosić pomysł na kolejne zmiany i nowe funkcje Platformy FME – może i Ty masz pomysł na kolejne usprawnienia?

Wypróbuj nowe FME

Przetestuj nowe funkcje Platformy Integracji Danych już dziś – pobierz bezpłatną wersję testową, dzięki której przez 30 dni możesz odkrywać możliwości FME.