Skip to main content

Czy FME służy tylko do przetwarzania danych przestrzennych?

By 8 czerwca, 20214 marca, 2022Integracja i przetwarzanie danych
Czy fme służy tylko do danych przestrzennych

Przewrotne pytanie, prawda? W naszym poprzednim artykule pisaliśmy, czym jest integracja danych, w jakich dziedzinach wykorzystujemy ją najczęściej i jakie są dobre praktyki podczas jej implementacji. Dziś skoncentrujemy się na obaleniu popularnego mitu, który głosi, że platformy integracyjne – takie jak FME – służą do prostych przetworzeń danych przestrzennych, przekazywanych później do bardziej specjalistycznych narzędzi typu QGIS lub ArcGIS.

Z wiedzy potocznej

Żeby było ciekawiej, stwierdzenie to jest po części prawdziwe. FME faktycznie świetnie sobie radzi z danymi przestrzennymi. Poza tym jednak idealnie nadaje się do pracy także z systemami Business Intelligence, danymi finansowymi czy księgowymi oraz wieloma innymi. Z łatwością obsługuje ponad 450 formatów oraz źródeł danych i pozwala je przetwarzać na setki sposobów. Wszystko dzięki bogactwu wyspecjalizowanych funkcji, czyli transformerów. Praca z różnymi rodzajami danych i wpisywanie ich w inny kontekst znacząco podniesie wartość naszych informacji. FME umożliwia też:

  • orkiestrację zadań,
  • automatyzację procesów
  • wysyłanie powiadomień.

Ze wszystkich tych funkcjonalności z powodzeniem korzystają nie tylko specjaliści GIS, ale również administratorzy baz danych, specjaliści data science, eksperci ds. aplikacji i programiści, którzy stają się codziennymi użytkownikami FME.

Ale w takim razie – skoro przy pomocy FME da się zintegrować dane, wysłać powiadomienie, zbudować aplikację, skorzystać z API czy “wyklikać” skrypty, to jest to być może kolejne narzędzie deweloperskie?

Tu także mamy tylko połowę prawdy. FME może zastąpić kilka aplikacji lub rozwiązań. Warto je dostosować do indywidualnych potrzeb, jednak pracując z platformą nie musisz mieć żadnych umiejętności programistycznych, a skrypty zbudujesz metodą “przeciągnij i upuść”.

A zatem – jak jest?

Czy można mówić o specjalizacji lub jakimś wiodącym zastosowaniu platform integracyjnych?

FME jest używane w różnych dziedzinach na różne sposoby. Obstawanie przy jednej, uniwersalnej strategii pracy sprawi, że nie wykorzystasz w pełni możliwości oprogramowania. A poradzi sobie ono w równym stopniu z danymi tabelarycznymi, numerycznymi czy Business Intelligence. I nie tylko! Efekty bywają spektakularne – zobacz na przykład, jak w 2019 roku dzięki FME zbudowano przestrzenny model Warszawy dla świata gry Minecraft.

Patrząc na rozmaite scenariusze pracy z FME, można pokusić się o wyodrębnienie trzech podejść do pracy z platformą. Są one zależne od konkretnych potrzeb firmy, organizacji czy instytucji naukowej. Chociaż niektóre podejścia nakładają się na siebie, a ich granice są nieostre, podział pomaga określić, w których obszarach dostarczysz sobie najwięcej korzyści dzięki FME. Oto one.

Analiza danych

W FME z łatwością przeprowadzisz różnego analizy. Mogą one dotyczyć danych geoprzestrzennych, ale równie dobrze możesz analizować także dane statystyczne, finansowe, demograficzne. Czasami z natury rzeczy będą to analizy przeprowadzane jednorazowo lub sporadycznie (ponieważ dotyczą konkretnej sytuacji). Jednak najczęściej analizy są wykorzystywane regularnie, ale na różnych zestawach danych. Zestawienie wielu rodzajów danych w całość sprawi, że uzyskasz precyzyjne informacje i podejmiesz lepsze decyzje – np. gdzie warto umiejscowić kolejną placówkę sieci handlowej.

Nawet jeśli jest to decyzja jednorazowa, warto ją opisać, przetestować oraz udokumentować. Specyficznym przypadkiem będzie tu tworzenie prototypów. Kiedy wypróbowujemy jakąś koncepcję, procesowi temu często towarzyszą zmiany, restrukturyzacje, burzenie i ponowne budowanie. Gdy nowy proces przechodzi od prototypu do fazy operacyjnej, musimy upewnić się, że zastosowaliśmy najlepsze praktyki podczas opracowywania koncepcji. Warto pamiętać, że częste zmiany w projekcie, różnice pomiędzy rozwiązaniami prototypowymi a produkcyjnymi, zmiany ustaw czy innych wymogów prawnych mogą często stawać się tzw. wąskimi gardłami w tym procesie.

Monitorowanie danych

Twój biznes prosperuje bez większych przeszkód, ale być może planujesz jego dalszy rozwój? Trzymaj rękę na pulsie. Przy użyciu FME możesz monitorować sytuację rynkową czy tworzyć raporty dotyczące branży (np. na temat trendów, statystyczne, sprzedażowe). Bardzo często procesy FME wykonywane są regularnie, według wcześniej ustalonego harmonogramu i w efekcie regularnie dostarczają ważne dane. Wówczas mogą być one uruchamiane i zautomatyzowane na FME Server, ale jednak nadal być monitorowane przez specjalistów, m. in. dzięki otrzymywanym powiadomieniom o wystąpieniu awarii.

Automatyczne procesy są uruchamiane na podstawie harmonogramu, ale również na skutek działania zewnętrznego, np. aktualizacji lub po pojawieniu się danych wejściowych, albo też po otrzymaniu wiadomości e-mail.  Mogą być też uruchamiane ręcznie, gdy tego potrzebujesz. Wyniki prac, skrypty, dane wejściowe, dzięki FME, mogą być również współdzielone między osoby w całym zespole. Decyzja, do czego wykorzystasz FME, należy do Ciebie.

Procesy biznesowe

Na konkretnych, ustabilizowanych procesach opiera się funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy programu – są one zatem najbardziej krytyczne. Jako wymagające niezawodności, są zazwyczaj uruchamiane na FME Server, bez konieczności „ręcznej” ingerencji. W razie potrzeby dane są adekwatnie selekcjonowane i dostarczane do grup użytkowników (np. zewnętrznych klientów, podwykonawców). Natomiast dzięki możliwości śledzenia poszczególnych etapów w procesie oraz ustawienia powiadomień, FME Server jest w stanie informować o powodzeniu bądź niepowodzeniu ich doręczenia (np. w wyniku awarii innego oprogramowania zaangażowanego w proces bądź błędów w skrypcie FME).

Przykład takiego podejścia do pracy z FME opisaliśmy w naszym case study Grupy MTP – firma potrzebowała informacji na temat sprzedaży biletów na wydarzenia (np. liczby, rodzaju, dokładnego sposobu nabycia), przetwarzanych w wewnętrznych systemach bazodanowych. Informacje były następnie przekazywane poza firmę, co ułatwiało m. in. rozliczenia z klientami.

Połącz kropki

Jak widać, FME oferuje szeroki wachlarz możliwości, a jedną z cech platformy jest skalowalność i łatwość adaptacji do wymogów każdej branży. To nie tylko praca ze współrzędnymi czy bazami adresowymi, ale też dodawanie im kontekstu, pochodzącego z dodatkowych danych. Warto więc włożyć nieco wysiłku w strategię zarządzania procesami z udziałem FME – o tym jednak szczegółowo napiszemy w naszym kolejnym artykule.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wsparcia w procesie integracji danych w Twojej firmie?