Skip to main content

5 sposobów na udaną integrację danych

By 19 maja, 20214 marca, 2022Integracja i przetwarzanie danych
5 sposobów na integrację danych

Każda firma korzysta z danych lub sama je wytwarza – w różnych ilościach, formatach, systemach. Dane nie są jednak celem samym w sobie. Dopiero ich analiza i wykorzystywanie (np. do prognozowania trendów w danej branży) pozwolą w pełni zrealizować potencjał biznesowy firmy. Dowiedz się, jak to zrobić, nawet jeśli ilość danych albo zróżnicowanie ich formatów przyprawiają cię o zawrót głowy.

Najpierw jednak przypomnijmy, czym właściwie jest integracja danych. To nic innego jak konsolidacja danych z różnych źródeł. Można też opisać ją inaczej: to wykrywanie, czyszczenie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie danych z różnych miejsc. Jakie dane można integrować? Na przykład:

  • Informacje o zachowaniach użytkowników strony www, generowane przez stacjonarne narzędzia Google Analytics oraz przez aplikację mobilną Google Analytics
  • Dane pochodzące z różnych platform reklamowych, np. Facebook Ads i Google Ads
  • Dane z dwóch różnych baz, np. MySQL i PostgreSQL
  • Dane w formatach JSON oraz XML

I tak dalej, i tak dalej. Im więcej danych ze sobą połączymy, tym szerszy kontekst uzyskamy. Dzięki temu nasze decyzje będą znacznie bardziej trafne – bo poparte liczbami.

W jakich dziedzinach i gałęziach biznesu integracja danych jest niezbędna?

Integracja danych uprości pracę w zasadzie w każdej branży. Zda egzamin we wszystkich rodzajach danych, niezależnie od rodzaju biznesu. Oto dziedziny, w których sprawdzi się najlepiej.

Big Data

Zarządzanie ogromnymi ilościami różnorodnych danych to prawdziwe wyzwanie. Jednak to nie ich ilość stanowi o skali przedsięwzięcia, ale właśnie złożoność danych, modeli, struktur. Dzięki integracji Big Data łatwiej będzie można zrozumieć wszystkie dane – niezależnie od tego, czy są one generowane wewnątrz czy na zewnątrz organizacji.

Silosy danych

Silosy to dane z różnorodnych źródeł, przechowywane w określonych lokalizacjach. Jeśli część danych jest umieszczona w systemach starszego typu, ich łączenie z nowszymi silosami może stanowić problem. Integracja danych może pomóc wprowadzić starsze, nieaktualne dane do nowych systemów, do których każdy członek zespołu będzie miał łatwiejszy dostęp.

Integracja semantyczna

Zna to każdy, kto kiedykolwiek “czyścił” prosty arkusz excela: wiele typów danych, które opisują tę samą rzecz, ale są zorganizowane w różny sposób. Przykładem tego może być sposób przechowywania dat (“DD/MM/RRRR”, “MM/DD/RRRR”, “Miesiąc, Dzień, Rok” i tak dalej). Usuwając różnice i tworząc uporządkowaną hurtownię danych, będziesz w stanie łatwiej odnajdywać dane, analizować wzorce i nadawać im sens.

Dostępność

“Stwórz raz, dostarcz do wielu”. Jeśli stworzysz centralne repozytorium danych, wszyscy użytkownicy danych w firmie lub poza nią będą mieli dostęp do tych samych informacji, dzięki czemu znacząco zmniejszy się liczba zadawanych pytań, dostęp do danych będzie prostszy i szybszy oraz zostanie ograniczona możliwość błędnej replikacji danych.

Integracja danych, integracja aplikacji oraz ETL

Integracja danych jest często mylona z integracją aplikacji oraz ETL/ELT. Są to pojęcia bliskie, ale nie tożsame ze sobą – istnieje między nimi kilka istotnych różnic.

Integracja danych jest procesem, w którym dane z wielu źródeł trafiają do jednej scentralizowanej lokalizacji, którą często jest hurtownia danych. Lokalizacja końcowa musi być wystarczająco elastyczna, aby móc obsługiwać wiele różnych rodzajów danych o potencjalnie dużej objętości.

Integracja aplikacji polega na przenoszeniu danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami w celu ich zsynchronizowania. Zazwyczaj każda pojedyncza aplikacja ma określony sposób wysyłania i przyjmowania danych, a dane te są przenoszone w mniejszych porcjach. Przykładem takiej operacji może być taka integracja systemu obsługi klienta i systemu księgowego, aby mogły operować na dokładnie tych samych danych klientów.

ETL to skrót od extract, transform, load. Każde z trzech słów opisuje konkretny etap procesu: od pobierania danych z systemów źródłowych, poprzez przekształcanie ich do innej struktury lub formatu, aż po ich ładowanie do systemu docelowego. Integracja danych i integracja aplikacji to dwa różne rodzaje ETL.

Przejdźmy wreszcie do obiecanych na początku sposobów na integrację danych. Domyślasz się już zapewne, że gra jest warta świeczki – ale jak to zrobić?

Poznaj 5 sposobów

Istnieje kilka metod utrzymywania danych w zintegrowanej formie. Poznaj 5 sposobów integracji danych. Są one zależne głównie od wielkości firmy, uzasadnienia biznesowego oraz dostępnych zasobów.

  • Ręczna integracja danych to proces, w którym pojedynczy użytkownik ręcznie zbiera potrzebne dane z różnych źródeł poprzez bezpośredni dostęp do interfejsów. Następnie oczyszcza je w miarę potrzeb i łączy w jedną hurtownię. Bywa to nieefektywne i niespójne – sprawdzi się w najmniejszych organizacjach o minimalnych zasobach danych.
  • Integracja danych typu middleware to podejście, w którym pośrednikiem jest aplikacja. Pomaga ona normalizować dane i wprowadzać je do głównej bazy. Oprogramowanie pośredniczące wchodzi do gry, gdy system integracji danych nie jest w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do danych z jednej z baz.
  • Integracja oparta na aplikacji idzie o krok dalej – aplikacja nie jest tu pośrednikiem, ale samodzielnie lokalizuje, pobiera oraz integruje dane. Podczas integracji zadaniem oprogramowania jest doprowadzenie do stanu, w którym dane z różnych systemów są ze sobą kompatybilne i mogą być przekazywane z jednego źródła do drugiego.
  • Jednolita integracja dostępu tworzy interfejs, dzięki któremu dane z różnych źródeł wydają się spójne, pozostają jednak nadal w oryginalnej bazie. Używając tej metody, można wykorzystać obiektowe systemy zarządzania bazą danych do stworzenia pozorów jednolitości pomiędzy różnymi bazami danych.
  • Wspólna integracja pamięci masowej jest najczęściej stosowanym podejściem. Kopia danych z oryginalnego źródła jest przechowywana w zintegrowanym systemie i przetwarzana w celu uzyskania ujednoliconego widoku. Jest to przeciwieństwo jednolitej integracji, który pozostawia dane w źródle. Podejście oparte na wspólnym przechowywaniu danych jest podstawą tradycyjnej hurtowni danych.

Prawdopodobnie codziennie wykorzystujesz więcej niż jeden z wymienionych wyżej sposobów integracji danych. Dla każdego z nich potrzebne są osobne kompetencje oraz narzędzia. Zastanówmy się zatem, czy istnieje rozwiązanie pozwalające na wykonanie wszystkich opisanych sposobów?

Jeden, by wszystkie odnaleźć

Wszystkie wymienione wyżej podejścia wdrożysz bez trudu, używając FME, platformy obsługującej ponad 450 różnych formatów danych. FME, stworzona i na bieżąco rozwijana przez kanadyjską firmę Safe Software, jest obecna na rynku od 1993 roku i wspiera obecnie ponad 10 tysięcy firm na całym świecie. Warto dodać, że w 2020 roku Safe Software po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym raporcie Magic Quadrant firmy doradczej Gartner, zajmując miejsce w kategorii Data Integration Tools.

O tym, jak dodatkowo usprawnić pracę z danymi dzięki FME, dowiesz się z naszych kolejnych artykułów.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wsparcia w procesie integracji danych w Twojej firmie?