Skip to main content

FME 2020 już dostępne – sprawdź, co na Ciebie czeka w najnowszej wersji

By 17 marca, 20202 marca, 2022Aktualności / Nowości FME
FME 2020

Nadeszła długo wyczekiwana przez nas chwila – najnowsza wersja FME 2020 jest już oficjalnie dostępna! Jak każda aktualizacja, to wydanie niesie za sobą wiele zmian, dzięki którym korzystanie z najpopularniejszej platformy do integracji danych jest jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas producenci FME!

Użytkownicy FME mają wpływ na rozwój platformy! Dzięki ich pomysłom (być może także Twoim ?), usprawnienia dotyczą przede wszystkim 5 obszarów:

Integracja aplikacji
w FME Server

Dodatkowe formaty bazodanowe

Ulepszenie interface’u użytkownika

Modernizacje aplikacji mobilnych
oraz aplikacji w FME Server

Integracja aplikacji

Korzystając z interfejsu Automatyzacja w FME Server 2020.0, możesz tworzyć potężne integracje aplikacji i złożone przepływy pracy bez pisania kodu. Do Twojej dyspozycji jest ponad 35 zdefiniowanych wzorców automatyzacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przepływy pracy są znacznie bardziej skalowalne. Utworzone skrypty robocze mogą być uruchamiane szeregowo lub równolegle, tworzyć pętle, budować dynamiczne przepływy pracy. Automatyzacja odbywa się w ramach takich wzorców jak:

 • Platformy EAI i SOA: IBM WebSphere MQ, TIBCO, Vitria, Oracle Service Bus, WebMethods (obecnie Software AG), Microsoft BizTalk lub Fiorano.
 • ESB typu open source: Mule ESB, JBoss Fuse, Open ESB, WSo2, Spring Integration lub Talend ESB
 • Brokerzy wiadomości: ActiveMQ, Apache Kafka lub RabbitMQ
 • Integracja z usługami internetowymi lub REST: Amazon Simple Queue Service (SQS) lub Google Cloud Pub / Sub
 • Systemy przesyłania wiadomości oparte na JMS
 • Technologie Microsoft: MSMQ lub Windows Communication Foundation (WCF)

Dodatkowe formaty bazodanowe

Wersja 2020 oferuje Ci możliwość połączenia się z systemami Big Data, danymi przestrzennymi i modelami 3D, formatami XML i JSON i nie tylko. Zobacz pełną listę nowych transformatorów oraz formatów odczytu i zapisu danych:

 • Azure i Google
 • CityJSON
 • Entwine Point Tile (EPT)
 • Google BigQuery
 • Mapbox Vector Tiles (MVT)
 • Microsoft DirectDraw Surface (DDS)
 • NIfTI (dla danych MRI)
 • OGC S-121 GML
 • Transformatory PROJ (z dodanymi układami współrzędnych, poprzez podłączenie  się do biblioteki reprojection PROJ)
 • Revit (w tym plany pięter oraz uproszczenia modelowania ścian)
 • Snowflake
 • XML sterowany XSD
Usprawnienia i modernizacje istniejących rozwiązań:

 • Ulepszenia połączenia ArcGIS Pro, w tym Esri Utility Network + adnotacje.
 • Czytniki / programy Shapefile, Excel i OGC GeoPackage zostały zopytmalizowane tak, aby działać jeszcze wydajniej podobnie jak  StatisticsCalculator i Bufferer.

Ulepszenie interface’u użytkownika

 • Przesyłanie skryptów może odbywać się bezpośrednio za pomocą internetowego interface’u użytkownika, bez wykorzystania FME Workbench
 • Częstotliwość renderowania podczas inspekcji modeli 3D w Data Inspector FME została usprawnion.
 • Więcej opcji bezpieczeństwa FME Server, takich jak daty ważności hasła.
 • Nowa opcja parametru geometrii w FME Server: umożliwia użytkownikom końcowym wybranie punktu, linii lub wielokąta na mapie.

W najnowszej wersji FME 2020 istnieje możliwość nadawania indywidualnych stylów połączeń pomiędzy transformerami. Rozwiązanie ułatwia rozróżnienie typów połączeń oraz wykonywanych za ich pomocą operacji.

Modernizacje aplikacji mobilnych / aplikacji FME Server

FME AR

 • Skalowanie: dane mogą zostać załadowane w niestandardowej skali oraz w odwzorowaniu 1: 1. Pozwala to na dokładne zobrazowanie elementów oraz na ich szybkie przeglądanie w pomniejszonej skali.
 • Geolokalizacja modeli: umieszczanie modeli w odpowiedniej lokalizacji jest jeszcze łatwiejsze, dzięki możliwości zastosowania ich rzeczywistej lokalizacji za pomocą geolokalizowanych kotwic.
 • Modele podziemne: FME AR jest w stanie wyświetlać informacje o takich elementach jak rurociągi i inna infrastruktura podziemna.
FME Data Express

 • Wartości parametrów mogą zostać odczytywane po zeskanowaniu kodów QR lub kodów kreskowych.
 • Użytkownik aplikacji może określać geometrię poprzez wybór punktów na mapie.
Aplikacje FME Server

 • Tworzone aplikacje, mogą być dodatkowo uwierzytelniane poprzez konieczność  zalogowania się użytkowników.
 • Dodano opcję „Uruchom natychmiast” dla obszarów roboczych bez parametrów.
 • Parametr wyboru geometrii: pozwala użytkownikom wybrać punkt lub narysować pole na mapie jako wartość parametru.

Masz u nas wykupione wsparcie? Wspaniale – to znaczy, że za darmo przechodzisz na wyższą wersję ?

Jeśli nie, sprawdź szczegóły i skontaktuj się z nami – pakiet FME Maintenance & Support to same korzyści!

Pobierz FME 2020