Skip to main content

Aktualizacja FME 2019.2 – zobacz, jakie przyniosła zmiany!

By 25 listopada, 20192 marca, 2022Aktualności / Nowości FME
fme_2019_2

Od kilku dni jest dostępne nowe wydanie platformy FME – 2019.2! Wprowadzono kolejne zmiany i aktualizacje, które znacząco poprawiają jakość i wydajność FME w realizacji zadań związanych z integracją danych. W dalszej części artykułu przedstawiamy najważniejsze nowości i usprawnienia. 

Aktualizacje w FME Workbench

Wprowadzono trzy nowe transformatory umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji na rastrach oraz dodano nowe Readery, Writery i Connectory pozwalające na łączenie się z większą liczbą systemów.

Nowe transformatory rastrowe, przydatne w analizowaniu zdjęć satelitarnych lub skanów medycznych DICOM:

 • RasterSharpener – wzmacnia właściwości obrazu rastrowego
 • RasterSegmenter – dzieli obraz rastrowy na pewną grupę komórek, na podstawie różnic w intensywności
 • Raster Registerer – przekształcanie obrazu rastrowego, aby zminimalizować różnice
Nowe lub zaktualizowane Readery oraz Writery: 

 • 12d Reader – umożliwia korzystanie z danych geodezyjnych, danych związanych z budownictwem oraz inżynierią wodną, obsługiwanych przez oprogramowanie 12d Models
 • ECW V3 – obsługa najnowszego formatu rastrowego obsługiwanego przez narzędzie Hexagon ERDAS, wykorzystywanego do zdjęć lotniczych i satelitarnych. Ulepszenia dotyczą obsługę pasm 16-bitowych oraz poprawioną kompresję/dekompresję.
 • Esri ArcGIS Portal Feature Service Reader/Writer – pozwala na obsługę wersjonowania oddziałów oraz przyrostowy zapis, co może być pomocne w pracy z Esri Utility Networks.
 • Revit native Reader  (out of Tech Preview) – możliwość czytania plików Revit bez konieczności instalowania oprogramowania Revit i posiadania baz plików pośrednich *.rvz
Nowe Connetory umożliwiające łączenie się z rozwiązaniami chmurowymi (pakiety dostępne również w FME Hub): 

 • AmazonAnthenaConnector – łączenie z usługą Amazon w celu przeszukiwania danych znajdujących się w serwisie Amazon S3
 • GoogleBigQueryConnector – łączenie z Google BigQuery, z możliwością uruchamiania zapytań na tabelach (w obecnej wersji jedynie możliwość czytania i pobierania danych z BigQuery, zapis do tego serwisu możliwy będzie od wersji 2020)
 • IBM Maximo (Tech Preview) – łączenie z systemem Maximo, co pozwoli na zarządzanie aktywami z wykorzystaniem  połączenia sieciowego z IBM MAximo EAM SaaS (wymagana autoryzacja za pomocą API key), transformatorami MaximoObjectCreator (tworzenie nowego obiektu Maximo) oraz MaximoObjectQuerier (przesyłanie zapytania i wyświetlenie wynikowych rekordów)
 • Ponadto w przeciągu kilku najbliższych dni lub tygodni na FME Hub pojawią się Connectory Amazon AI oraz Azure AI, które umożliwią połączenie się z tymi usługami w zakresie computer vision oraz language processing 
Poprawa wydajności: 

W każdej nowej wersji FME podnoszona jest wydajność dostępnych transformatorów. W tym wydaniu transformator Bufferer może wykonywać bufory na łukach, co znacznie poprawiło prędkość przetwarzania.

 

Aktualizacje w FME Server

W interfejsie narzędzia FME Server dodano nowe opcje i funkcje administracyjne, które zapewniają większą kontrolę nad automatyzacją przepływów pracy FME.

 • Interwały przetwarzania danych –  możliwość ustawienia niestandardowych odstępów czasowych uruchamiających procesy wykonywane na FME Server; należy wybrać nowy typ harmonogramu (Schedule Type) na Basic
 • Bezpieczeństwo – administratorzy FME Server otrzymali większą kontrolę nad dostępem i wszelkimi uprawnieniami. W obecnej wersji mogą oni zobaczyć wszystkie tokenu użytkowników oraz do kogo zostały one przydzielone. Ponadto administratorzy mogą edytować aplikacje zbudowane na FME Server przez innych użytkowników – takie podejście pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie ewentualnych błędów.
 • Zmiany w automatyzacji procesów –  również w tym aspekcie pojawiły się zmiany:
 • Dostępna opcja tworzenia kluczy globalnych (Global Keys) na podstawie poszczególnych parametrów budowanych przepływów pracy. Będą to parametry użytkownika, które będą mogły być zarządzane w jednym miejscu  i odwoływać się do wartości w wielu miejscach w procesie automatyzacji.
 • Tworzenie kluczy wyjściowych (Output Keys), które są bardzo podobne do atrybutów w FME Workbench, ale wykorzystywane są w procesie automatyzacji. Istnieje możliwość tworzenia ich w edytorze tekstowym i ustawiać je jako wartości stałe lub wyrażenia.
 • W widoku zarządzania automatyzacjami możliwość wyświetlenia właściciela stworzonej automatyzacji
 • Możliwość skonfigurowania parametrów wyzwalacza (triggera) na podstawie kluczy globalnych i nazwy automatyzacji. Pozwoli to na użycie globalnej wartości w dalszej części automatyzacji.
 • REST API – endpointy z metrykami zwracają teraz informację dotyczące kolejkowania FME Server. Takie rozwiązanie może być pomocne w kontrolowaniu wydajności wykonywanych transformacji.

Aplikacje mobilne FME – zmiany w aplikacjach zachodzą średnio co kilka tygodni. Od FME w wersji 2019.1 wprowadzono takie usprawnienia:

Aplikacja FME AR

 • Możliwość wgrania modeli AR w skali 1:1. Wystarczy wybrać odpowiednią skalę z dostępnej listy, a następnie obejrzeć swój model na prawdziwym tle
 • Ulepszone wyświetlanie kondygnacji podziemnych
 • Poprawiony wygląd tekstury modeli
FME Data Express

 • Możliwość skonfigurowania odpowiednich ustawień parametrów
 • Zmiana nazwy aplikacji, która została przypięta do ekranu głównego
 • Czytnik kodów QR, umożliwiający odczytanie kodów jako wartość parametru
 • Możliwość wysyłania obrazów w formacie JPEG, co zapewnia spójność na różnych platformach
 • Dostęp do kamery bądź galerii urządzenia z parametrów pliku.

Dla posiadaczy ważnego AMC, możliwość pobrania najnowszych wersji FME dostępna jest pod poniższym linkiem. 

Wypróbuj możliwości FME 2019.2 i przekonaj się, jak szybka i prosta może być integracja danych!