Jakie problemy może rozwiązać integracja danych?

By Październik 29, 2019 Blog
integracja_danych_1

Integracja danych pozwala na łączenie danych zapisanych w różnych formatach, pochodzących z wielu źródeł i gromadzenie ich w jednym miejscu. Ostatecznym i być może, że najważniejszym celem integracji danych jest generowanie cennych i przydatnych informacji, które są cenną wartością dla wielu firm w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

Zgromadzenie danych w jednym konkretnym miejscu niewiele jest warte. Konieczne jest stałe udostępnianie ich tym, którzy potrzebują z nich skorzystać tak aby możliwe był wykorzystanie w pełni ich potencjału. Dzięki integracji danych możliwe jest korzystanie z informacji, które w przeciwnym wypadku nadał byłyby ukryte. Może to zarówno pomóc w usprawnieniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, ale również zapewnić lepszą obsługę klienta, usprawnić nasze operacje czy usprawnić podejmowanie decyzji biznesowych.
Poniżej przedstawiamy kilka problemów, które mogą być rozwiązane dzięki integracji danych w Twojej firmie. Ale należy pamiętać, że są to jedynie przykłady, a trudności rozwiązywane przez łączenie danych jest znacznie więcej:

Technologia ta staje się coraz bardziej popularna. Pozwala na pracę z dużymi zbiorami danych. Jednakże zarządzenie ogromnymi ilościami różnorodnych danych wiąże się z trudnościami i problemami. Integracja wszystkich danych rozproszonych i ukrytych w przedsiębiorstwie,  pomoże w ich zrozumieniu. Bez znaczenia czy dane te są generowane wewnętrznie czy też gromadzone z zewnętrznych źródeł.
Odnoszą się one do różnorodnych źródeł danych, które przechowują dane w określonych lokalizacjach. W tej technologii problem wynika ze starszych i niekiedy niedziałających systemów. Łączenie danych pomoże w ich pobieraniu ze starszych systemów, wychodzących już z codziennego użytkowania i wgrania ich do nowych, rozwijających się systemów.
Dzięki stworzeniu jednego spójnego magazynu danych, łączącego dane z wielu źródeł, wszyscy użytkownicy z Twojej firmy będą mieć możliwość stałego dostępu do danych i wielu informacji, bez konieczności zadawania zapytań. W rezultacie uzyskasz  szerszy dostęp do swoich danych i ograniczysz ryzyko ich błędnej replikacji .

Przedstawione powyżej rozwiązania problemów pozwalają na zaoszczędzanie zarówno czasu jak i pieniędzy. Ale integracja danych umożliwia również zarządzanie danymi oraz poszczególnymi częściami procesów ich zarządzania. Poniżej przedstawiamy kilka metod administrowania danymi, gdzie integracja jest bardzo przydatna.

Termin ten opisuje proces stosowania technologii do analizy danych biznesowych w celu podejmowania lepszych decyzji. Przed podjęciem prawidłowych decyzji biznesowych istotne jest, aby dane były uporządkowane, oczyszczone i przygotowane do analizy.
Niezwykle ważnym jest, aby osoby podejmujące decyzje dobrze rozumiały wszelkie potrzebne informacje pozwalające na prawidłowy rozwój organizacji. W sytuacji, gdy dane nie są ustrukturyzowane lub są trudno dostępne nie ma możliwości na podjęcie odpowiednich decyzji i określenie, jakie kroki należy podjąć.
Dzięki uporządkowanemu łączeniu i zarządzaniu informacjami o klientach, firmy są w stanie zapewniać lepszą obsługę klientów. Integracja danych klientów pozwala stworzyć wydajniejszy system zarządzania, który umożliwia pracownikom łatwy dostęp do danych konsumenckich i sprawne wyszukiwanie ich w razie potrzeby.
Umożliwia użytkownikowi dostęp do danych, manipulowanie nimi i wysyłanie zapytań bez potrzeby dostępu do rzeczywistej lokalizacji przechowywania danych. W przypadku wirtualizacji danych, kluczem do odpowiedniej konserwacji danych jest prawidłowo stworzona struktura zaplecza. Umożliwia to najkorzystniejsze funkcjonowanie aplikacji typu front-end i rozwiązań samoobsługowych

Jeżeli każdego dnia, zmagasz się z narastającą liczbą nieuporządkowanych danych. Uważasz że mógłbyś skorzystać z któregoś z wymienionych rozwiązań mających na celu integrację danych w Twoim przedsiębiorstwie

Napisz do nas

Nasi eksperci pomogą Ci w dobrze najbardziej optymalnego rozwiązania, dopasowanego do Twoich potrzeb.