Skip to main content

Zbieranie danych to zdecydowanie za mało. Jak w pełni wykorzystać ich potencjał?

By 14 października, 20194 marca, 2022Integracja i przetwarzanie danych
integracja_danych_FME

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak ważna jest integracja danych? Wiele firm czy instytucji korzysta z różnych systemów do zarządzania danymi. W związku z tym, każdego dnia tworzymy i gromadzimy ogromne ilości danych, które zapisywane są w wielu formatach i przechowywane w różnych źródłach, np. w bazach danych czy rozwiązaniach chmurowych. Aby te wszystkie generowane dane były wykorzystywane przez większe grono użytkowników, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań związanych z ich integracją. 

Można znaleźć wiele definicji integracji danych, ale najprostsza z nich mówi, że jest to „wykrywanie, czyszczenie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie danych z różnych źródeł”. Jednak zdecydowanie ważniejsza od samej definicji jest świadomość tego, w jakim celu powinniśmy integrować dane. Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej aspekty przybliżą problemy, które mogą być rozwiązywane dzięki wprowadzeniu integracji danych. 

  • Podejmuj mądrzejsze decyzje biznesowe. Zintegrowane dane przyczyniają się do lepszego zrozumienia informacji przez osoby korzystające z nich. Przykładowo – przedstawienie danych nieprzestrzennych w taki sposób, że widoczne jest ich położenie geograficzne, otwiera nowy poziom wglądu w ten zestaw danych, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji.
  • Zwiększ integralność swoich danych poprzez weryfikację ich poprawności. Spraw, aby dane, na których pracujesz były wysokiej jakości i wolne od błędów, niespójności czy powielania.
  • Zwiększ dostępność do danych poprzez ich scentralizowanie. Pozwoli to, nie tylko współpracownikom, ale również osobom spoza firmy, na łatwiejszy dostęp do danych, ale również na ich wyszukiwanie, kontrolę czy wykonywanie analiz. Takie podejście umożliwi zwiększenie zainteresowania integrowaniem danych w swoich projektach, dzielenie się wynikami i aktualizowanie zbiorów.
  • Zmniejsz złożoność danych, usprawnij połączenia między nimi i ułatw przekazywanie danych do dowolnego systemu. Takie rozwiązanie pozwoli na stworzenie centrum danych, które można w łatwy sposób publikować i subskrybować.
  • Korzystaj ze specjalistycznych aplikacji, które na ustalony sposób reprezentują, przekształcają i analizują dane. Integrując dane w formacie akceptowalnym przez daną aplikację, otrzymujemy możliwość otwierania danych i pracy na nich w tym oprogramowaniu.
  • Zintegrowane rozwiązanie do przesyłania danych znacznie ułatwia aktualizowanie informacji. Jedno wejście może współpracować z kilkoma zintegrowanymi systemami, zachowując aktualność danych. Takie podejście może spowodować, że Twoje dane będą aktualizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym, pod warunkiem, że korzystamy z rozwiązań chmurowych lub serwerowych.

Poniżej przedstawiamy Ci przykładowe firmy z całego świata, które poprzez wprowadzenie integracji danych przy pomocy FME znacznie usprawniły swoją pracę: 

  • McDonald’s China – ta największa marka restauracyjna na świecie musiała zintegrować swoje dane, aby podejmowane przez nią decyzje biznesowe, tj. wybór lokalizacji pod nowe restauracje czy też planowanie dostaw, były jak najbardziej korzystne zarówno dla firmy, jak i dla konsumentów. Zdecydowali się na zastosowanie platformy FME. Dzięki temu ich dane są zintegrowane między wieloma systemami. Dane te dotyczyły min. populacji w danym regionie, ich dochodów oraz ruchu klientów. Cały przepływ danych jest zautomatyzowany, co pozwala na przenoszenie danych w czasie rzeczywistym lub w odpowiedzi na konkretne zdarzenia.
    Wprowadzone rozwiązania zdecydowanie poprawiły wydajność podejmowania decyzji biznesowych oraz działania McDonald’s China, a także obniżyły koszty. Dzięki wykorzystaniu FME firma ta ma wgląd we wszystkie ważne decyzje biznesowe dotyczące strategii rozwoju, nowych lokalizacji, optymalizacji dostaw a także analizy dotychczasowych i nowych klientów.
  • Talisman Energy – ta kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy i gazu wykorzystało FME w celu stworzenia automatyzacji aktualizowania danych oraz zapewnienia zdalnego monitorowania tego procesu poprzez wprowadzenie powiadomień mobilnych. Rozwiązanie to pomogło zarówno skrócić czas aktualizacji i wyeliminować ręczne procesy. Wykorzystanie możliwości FME nie wymagało dodatkowego sprzętu ani serwerów czasowych. Wprowadzenie mobilnych powiadomień, wysyłanych do administratorów, pozwoliło na zdalne usuwanie problemów w przeciągu kilku minut.

Przedstawione powyżej przykłady świadczą o tym, że integracja danych przestrzennych jest wykonywana w wielu przeróżnych branżach. Jest to spowodowane tym, że opracowanie odpowiedniej strategii integracji danych ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu maksymalnego wykorzystania potencjału danych. Ponadto rozwiązanie to pozwoli na demokratyzację zbiorów danych, ich upowszechnienie i znaczne ułatwienie dostępu do danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak integracja danych przy pomocy platformy FME może przyczynić się w Twojej firmie – skontaktuj się z nami!

 

Napisz do nas