Skip to main content

Dlaczego lotniska potrzebują planu integracji danych?

By 8 października, 20194 marca, 2022Integracja i przetwarzanie danych
fme_lotniska

Zastanawiałeś się w jaki sposób synchronizacja i utrzymywanie aktualnych danych pomaga usprawniać pracę i poprawia bezpieczeństwo na lotniskach i portach lotniczych?

Wiele operacji i działań związanych z codziennym funkcjonowaniem lotniska dotyczy baz danych i uaktualniania ich w czasie rzeczywistym. Ochrona, utrzymanie budynków i sprzętu, zarządzanie personelem mają własne zbiory danych, co powoduje, że potrzeba tam stałej i sprawnej aktualizacji danych oraz bezpośredniego dostępu do baz dotyczących pozostałych zespołów bądź systemów.

Dane dotyczące postępów poszczególnych etapów budowy, ilości pasażerów czy samolotów na płycie lotniska stale ulegają zmianie. Lotnisko posiada wiele danych. Są to m.in. dane CAD i BIM dotyczące przestrzeni wewnętrznej – plany poszczególnych kondygnacji, konstrukcje budynków oraz dane GIS-owe reprezentujące teren zewnętrzny wokół lotniska i jego sąsiedztwo, tj. Pasy startowe, parkingi czy budynki techniczne. Ponadto lotniska dysponują również XML-ową bazą danych przestrzeni powietrznej, systemem zarządzania personelem jak IBM Maximo, bądź systemem zarządzającym majątkiem lotniska jak IBM TRIRIGA. Utrzymywanie synchronizacji takiej ilości danych zapisanych w wielu formatach to klucz do bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej lotniska. Oznacza to konieczność posiadania takich zestawów danych, które mają możliwość odpowiadania i reagowania w czasie rzeczywistym na zmiany w innych bazach danych.

Synchronizację i udostępnianie danych pomiędzy poszczególnymi systemami wykorzystywanymi do zarządzania lotniskiem można osiągnąć przy pomocy platformy integracyjnej danych, jaką jest FME.

Poniżej opisaliśmy poszczególne kroki związane z tym zagadnieniem.

1

Stworzenie przepływu pracy integracji danych (ang. data integration workflow) by połączyć wszystkie dane dotyczące lotniska

Pierwszym krokiem jest połączenie danych pomiędzy wszystkimi zespołami przy użyciu przepływu pracy integracji danych FME. Wiele lotnisk preferuje gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu, ale zdarzają się również takie porty lotnicze, które decydują się na przechowywanie danych w kilku miejscach oraz budowanie przepływów danych, zapewniające przepływ informacji w całym systemie.

W obu przypadkach bardzo istotne jest, aby proces integracji danych obejmowały również ich stałą kontrolę i walidacje, co pozwoli na sprawdzenie poprawności i kompletności danych.

2

Automatyczna synchronizacja

By zapewnić aktualność wszystkich danych w systemie, należy te zintegrowane już dane poddać automatycznej synchronizacji przy pomocy FME Server. Narzędzie to pozwala na stworzenie przepływu pracy opartego na zdarzeniach (ang. event-based workflow). W zależności od potrzeb lotniska synchronizacji danych może odbywać się w regularnych interwałach czasowych (np. codziennie w nocy) bądź w razie potrzeby po uaktualnieniu konkretnych zestawów danych.

Bonus: Generowanie powiadomień, indoor mapping i wiele więcej.

Wprowadzenie automatyzacji umożliwia wzniesienie optymalizacji operacji lotniska na wyższy poziom. Przykładowo, możliwe jest stworzenie systemu powiadomień stosowanego do generowania raportów kontroli danych, co pozwala na zapewnienie, że wykorzystywane dane są poprawne i wysokiej jakości. Ponadto system powiadomień może, przy pomocy smartfonów, informować pasażerów o istotnych zmianach, tj. zmiana miejsca odprawy bagażowej, czy opóźnienie samolotu. Możliwe jest również stworzenie zautomatyzowanego systemu kontroli jakości służącego do sprawdzania poprawności otrzymywanych od wykonawców danych i zapewnienia ich zgodności z systemem CAD lub innymi standardami.

Coraz więcej portów lotniczych korzysta z rozwiązań indoor mapping, dostarczając zintegrowane wersje swoich planów i danych o majątku, co umożliwia stworzenie nawigacji wewnątrz lotniska.

Nawigacja wewnątrz lotniska staje się coraz bardziej popularna, a niektórzy uważają, że w dzisiejszych czasach jest ona niezbędna. Poprawia ona jakość obsługi, pomaga personelowi zarządzać majątkiem, pozytywnie wpływa na komfort pasażerów, a także umożliwia analizę przestrzeni, co pozwoli na podjęcie decyzji, gdzie otworzyć sklep by osiągnąć maksymalne przychody.

Budując przepływy pracy związane z integracją danych z FME i synchronizując wszystkie systemy, największe lotniska na świecie poprawiły zarządzanie personelem i majątkiem, zadowolenie i komfort pasażerów oraz ich bezpieczeństwo. Synchronizacja danych to tylko jeden z wielu sposobów w jaki FME pomaga w funkcjonowaniu lotnisk.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak można usprawnić działanie lotniska? Jak zwiększyć tym samym komfort oraz bezpieczeństwo pasażerów, a także zoptymalizować pracę poszczególnych działów?

Skontaktuj się z nami

Nasi doświadczeni pracownicy chętnie pomogą Ci wprowadzić nowe rozwiązania przy pomocy FME!