Skip to main content

Szkolenie FME Desktop w październiku – zapraszamy!

By 28 sierpnia, 20194 marca, 2022Wydarzenia / Webinaria
szkolenie_open_fme

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach otwartych z FME 2019! Nasi doświadczeni trenerzy przeprowadzą praktyczne szkolenia z zakresu FME Desktop Basic i FME Desktop Advanced. Zarejestruj się już dziś – liczba miejsc jest ograniczona!

Szkolenie FME Desktop Basic (21-22.10.2019)

 • Wprowadzenie do FME
 • Praca na danych wektorowych, głównie z systemu CAD i GIS
 • Przetwarzanie danych geometrycznych i atrybutowych
 • Kontrola spójności, poprawności i jakości danych
 • Integracja danych wieloźródłowych i ich konwersja do różnych formatów
 • Transformacja danych pomiędzy dowolnymi atrybutami
 • Przegląd najważniejszych transformatorów dostępnych w FME
 • Bezpośrednie łączenie i pobieranie danych z zewnętrznych systemów GIS lub baz danych
 • Zmiany i nowości w FME Desktop 2019

Koszt: 3200 zł netto/osoba 

Szkolenie FME Desktop Advanced (28-29.10.2019)

 • Zmiany i nowości w FME Desktop 2019
 • Zaawansowane transformacje i przekształcanie danych w FME Workbench
 • Parametryzowanie skryptów i przetwarzanie batchowe
 • Dynamiczna obsługa schematów
 • Zaawansowana praca na atrybutach danych
 • Bezpośrednie łączenie i pobieranie danych z zewnętrznych systemów GIS lub baz danych
 • Przegląd niestandardowych transformatorów dostępnych w FME
 • Analiza logu systemu i poprawa szybkości i efektywności wykonywania skryptów

Koszt: 3600 zł netto/osoba

Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie. Podane ceny obejmują materiały szkoleniowe, 60-dniową licencję FME Desktop, catering z obiadem podczas dwóch dni szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia kursu.

W ramach szkolenia możliwe jest rozszerzenie zakresu o zagadnienia i konkretne problemy użytkowników. Wystarczy napisać o tym w formularzu zgłoszeniowym (w polu dodatkowe informacje) lub bezpośrednio na fme@globema.pl do dnia 10.10.2019 r.

Zgłoś się już dziś!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Firma (wymagane)

  Szkolenie

  Dodatkowe informacje

  Kod promocyjny

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy