Skip to main content

Przycinanie danych za pomocą maski w FME

By 26 sierpnia, 201920 maja, 2020Jak to działa w FME? / Tips & Tricks FME
fme_post
Przycinanie danych za pomocą maski w FME wymaga posiadania dwóch zestawów danych. Jeden z interesującymi nas danymi, drugi z zakresem przestrzeni, do którego chcemy ograniczyć te dane.

Dane

Będziemy pracować na dwóch plikach SHAPE, jeden z osiedlami, drugi z trasami rowerowymi z Wrocławia, które można pobrać ze strony Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Wykonanie

1 ) Uruchomienie FME Workbench i stworzenie skryptu

  • Włączmy FME Workbench i stwórzmy nowy skrypt

2) Dodanie danych wejściowych

Dodajmy dane wejściowe, jako format wybierzmy Esri Shapefile i wskażmy położenie danych na dysku.

3) Wybranie obszaru

  • Użyjemy funkcji Tester, aby wybrać osiedle Stare Miasto. Wykorzystamy go do przycięcia tras rowerowych.
  • Dodajmy funkcję Tester i wejdźmy w jej ustawienia.
  • Użyjemy atrybutu NROSIEDLA, który dla Starego Miasta wynosi 1. Wpiszmy do Testera, że ten atrybut musi równać się 1 i zaakceptujmy.

4) Dodanie funkcji Clipper

  • Dodajmy funkcję Clipper.
  • Funkcja Clipper ma dwa porty wejściowe – wycinające(Clippers) i wycinane(Clippees). Do pierwszego portu powinny być podłączone dane, które wyznaczają obszar. W naszym przypadku będzie to poligon reprezentujący Stare Miasto Wrocławia. Do drugiego portu wchodzą dane, które zostaną porównane z obszarem i wycięte. Dla nas będą to trasy rowerowe.

5) Uruchomienie skryptu

  • Dodajmy wyjścia na Przeglądarkę i dla portu Inside zmieńmy nazwę na „Wewnątrz”, natomiast dla Outside na „Na_zewnątrz”.

Wejście Danych

Wynik

Użyte funkcje:

  • Tester – Wykonuje jedno lub kilka wyrażeń logicznych na atrybutach obiektów.
  • Clipper – Wykonuje geometryczną operację wycinania. Należy określić obiekty wycinające oraz te, które będą wycinane.