Skip to main content

FME – rzeczywistość rozszerzona i wirtualna

By 19 czerwca, 20194 marca, 2022Jak to działa w FME? / Tips & Tricks FME
fme_augumented_reality

Od kilku miesięcy jest już dostępna najnowsza wersja oprogramowania- FME 2019.0! Wielu pracowników firm oraz instytucji pamięta dużo starsze wersje tego narzędzia, ale zapewne znajdą się i tacy, którzy od niedawna mają okazję wykorzystywać możliwości FME. Osoby z obu tych grup wiedzą, że przy pomocy FME mogą zrobić niemal wszystko. Z drugiej strony mogą nie mieć świadomości na temat ewolucji FME i ogromnej ilości pracy, włożonej przez twórców tego programu, w jego rozwój. W poniższym artykule chcielibyśmy zaprezentować to, jak na przestrzeni ponad 20 lat rozwijały się wszystkie komponenty FME.

Jak to się zaczęło?

Pierwsza wersja tego najpopularniejszego narzędzia klasy ETL powstała pod koniec 1996 roku (FME Server dostępny dopiero od 2010 r.). Wersja ta wspierała jedynie podstawowe formaty danych wykorzystywanych w aplikacjach GIS. Na poniżej grafice widać, jak z rozwojem technologii geoinformacyjnej oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań rozwijało się FME.

W momencie, gdy do szeroko rozumianej technologii geoinformacyjnej wprowadzano nowe, coraz to ciekawsze i bardziej zaawansowane rozwiązania, twórcy z Safe Software stale ulepszali i rozwijali swoje oprogramowanie. W ten sposób, z prostego narzędzia obsługującego dane jedynie w kilkunastu podstawowych formatach GIS, przechodząc przez rozwiązania dotyczące baz danych, danych 3D, rozwiązań BigData czy IoT, dotarli do FME w wersji 2019, która obsługuje ponad 450 formatów różnych danych (nie tylko  przestrzennych) oraz daje możliwość na przetworzenie każdego rodzaju danych na wiele sposób.

Najnowsza wersja –  FME 2019 umożliwia integrację z takimi rozwiązaniami jak Indoor Mapping, Augmented i Virtual Reality oraz Artificial Inteligence czy Machine Learning. W wersji tej znacznie zostało również rozbudowane szybkie przeprowadzenie automatyzacji procesów, przy użyciu FME Servera.

Wraz z rozwojem FME oraz dodawaniem kolejnych możliwości jego wykorzystania, całe oprogramowanie FME zyskiwało na popularności. Obecnie jest on używany nie tylko w sektorze energetycznym, w zarządzaniu mediami, inżynierii i architekturze, obronności, transporcie czy zasobach naturalnych. Wśród użytkowników korzystających z najpopularniejszego narzędzia ETL coraz częściej pojawiają się pracownicy finansowi, marketingowcy, studenci czy pracownicy uczelni wyższych. Ponadto FME wykorzystywane jest również w medycynie (technologia medyczna, farmakologia i farmaceutyka, szpitale).

W dalszej części artykułu chcielibyśmy zaprezentować możliwości FME w zakresie Rozszerzonej i Wirtualnej Rzeczywistości (ang. Augmented and Virtual Reality).

Różnica pomiędzy AR i VR

Ponieważ wiele ludzi myli te dwa pojęcia i używa ich zamiennie to na początek chcielibyśmy wyjaśnić różnicę między nimi. Zestawienie różnic i podobieństw znajduje się w tabeli poniżej :

Augmented Reality

 • Integruje świat rzeczywisty z obiektami generowanymi komputerowo/cyfrowo.
 • Świat wirtualny to zaledwie 25% całego świata, pozostałe 75% stanowi świat rzeczywisty.
 • Rzeczywistość rozszerzona to nasza istniejąca rzeczywistość, ale z dodatkowymi elementami – grafiką, modelami, elementami czy postaciami.
 • Do przedstawienia/zobaczenia rzeczywistości rozszerzonej nie potrzebujemy dodatkowego sprzętu – wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą zobaczenie obiektów cyfrowych.
 • Rozszerzona rzeczywistość wykorzystywana jest głównie w nawigacji, budowie, naprawie samochodów czy w edukacji.
 • Głównymi zaletami Rzeczywistości Rozszerzonej jest integracja świata rzeczywistego z graficznymi obiektami. Stosowanie AR pozwala myśleć w 3D.

Virtual Reality

 • Przenosi użytkownika całkowicie do świata cyfrowego, całkowicie generowanego przy pomocy komputera.
 • Nie występuje świat rzeczywisty, cały świat w tej rzeczywistości to świat wirtualny (100%).
 • Rzeczywistość wirtualna nie dopuszcza istniejącą rzeczywistość – wszystko co widzi użytkownik zostało zaprojektowane przez twórców i wygenerowane komputerowo.
 • Do przedstawienia wirtualnej rzeczywistości konieczne jest posiadanie dodatkowego sprzętu tj. okulary VR. Posiadanie ich pozwoli na obejrzenie cyfrowego świata w trójwymiarze.
 • Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana w medycynie, do celów rozrywkowych i edukacyjnych.
 • Zaletą Wirtualnej Rzeczywistości jest przenoszenie użytkownika do całkiem innego, cyfrowego świata.
 • Wadą VR jest słaba jakość symulacji i niewielka rozdzielczość obrazu.

Najnowsza wersja FME jest przystosowana zarówno do rzeczywistości rozszerzonej jak i wirtualnej, a więc do rzeczywistości X (ang. X Reality), która zawiera w sobie zarówno AR jak i VR. Twórcy FME postanowili dać użytkownikom możliwość konwersji danych do formatu *.fmear, a następnie otwarcie ich, w świecie rzeczywistym, przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej FME AR – dostępnej zarówno na iOS jak i na Android. Ponadto użytkownik może przekonwertować dane do formatów używanych przez inne aplikacje i urządzania AR. Dodatkowym atutem jest fakt, że przed renderowaniem modelu 3D można go sprawdzić oraz naprawić ewentualne błędy. Aplikacja FME AR pozwala również na łatwe udostępnianie modeli i scen za pośrednictwem Internetu lub chmury, a także na rozszerzenie tej aplikacji o niestandardowe przypadki zastosowania.

Zastosowania

Rozwiązania XR zaimplementowane w FME wykorzystywane są w sytuacji, gdy profesjonaliści branżowi potrzebują realistycznego sposobu wizualizacji danych odniesionych do świata rzeczywistego.

 • Rozrywka – tworzenie gier oraz wyświetlanie filmów w VR,
 • Medycyna – w rehabilitacji, wizualizacja u pacjenta żył i organów, np. podczas operacji,
 • BIM – wizualizacja projektu podczas wstępnej zabudowy, tworzenie i wizualizacja modeli mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Zastosowanie AR w tej dziedzinie pozwala między innymi na wyeliminowanie potrzeby na podróżowanie kierowników budowy, projektantów do miejsca budowy oraz na wstępne przewidzenie wykorzystania materiałów budowlanych,
 • Górnictwo i inżynieria lądowa – wizualizacja krajobrazu w 3D,
 • Lotnictwo – symulacja lotu w VR,
 • Architektura – wizualizacje budynków i jego części, plany poszczególnych kondygnacji, wizualizacje proponowanego umeblowania pomieszczeń,
 • Zarządzanie klęskami żywiołowymi,
 • Rząd i polityka – przegląd i wizualizacja proponowanych projektów, wykorzystanie AR w turystyce – wzrost atrakcyjności dla danego regionu.

Tak aplikacja wygląda na urządzeniach z systemem iOS:

Obecnie najczęstszym zastosowaniem technologii AR lub VR jest rozrywka. Proces rozwoju i przyjęcia tych rozwiązań w innych dziedzinach jest bardzo powolny. Są jednak duże szanse, że w najbliższej przyszłości ulegnie to zmianie, ponieważ możliwości są ogromne. Począwszy od możliwości wczesnego wykrywania błędów i nieprawidłowości, przez wizualizację obiektów (budynków, infrastruktury i innych) w środowisku rzeczywistym oraz wzbogacenie świata rzeczywistego o dane cyfrowe, tj. etykiety, ścieżki, informacje o obiektach.

Przyszłość FME

Technologia AR i VR wymaga ciągłego udoskonalania, ponieważ, jak w każdych nowych rozwiązaniach, występuje kilka nieprawidłowości. Jedną z nich jest konieczność dzielenia dużych modeli na części, aby możliwa była ich wizualizacja w AR, a także potrzeba iteracji podczas konwertowania, aby nasze modele były jak najbardziej dokładne. Ponadto występuje również problem z obsługą geolokalizacji obiektów w świecie rzeczywistym – posiadają one współrzędne, ale aplikacje AR nie mają możliwości ich użyć, geolokalizacji jest możliwa jedynie za pomocą punktów kontrolnych, markerów.

Twórcy oprogramowania FME wychodzą naprzeciw potrzebom technologii AR i VR. Stworzyli swoją własną aplikację pozwalającą na wyświetlanie modeli, zapisanych w formacie *.fmear, w środowisku rzeczywistym. Wystarczy pobrać aplikację z Google Play lub App Store, aby wyświetlić dowolny obiekt na stole naszego biura i móc go oglądać w trójwymiarze. Po jego pojawieniu się mamy możliwość włączania i wyłączania poszczególnych warstw oraz dostosowania czułości świetlnej. Pozycjonowanie obiektów w świecie rzeczywistym dozwolone jest przy pomocy punktów kontrolnych lub przy pomocy siatki trójkątów, którą należy umieścić na dowolnej płaskiej powierzchni (np. stół lub podłoga).

Chcesz odkryć możliwości FME AR i wykorzystać je w swoim biznesie? Napisz do nas! Nasi eksperci FME chętnie wprowadzą Cię temat rozszerzonej rzeczywistości.

Napisz do nas