Skip to main content

Za pomocą FME migrujemy dane dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w USA

By 4 grudnia, 201720 maja, 2020Case studies
Globema migracja danych

Około 8 000 segmentów kabli światłowodowych – taki jest rozmiar automatycznej migracji danych, którą wykonuje obecnie nasz zespół dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Dane są przenoszone z wykorzystywanego wcześniej systemu paszportyzacji sieci do systemu Smallworld Physical Network Inventory (PNI), wdrażanego przez GE we współpracy z Globemą.

Smallworld PNI wraz z Globema Physical Route Manager

Wszystko zaczęło się od projektu wdrożenia przez GE systemu Smallworld Physical Network Inventory (PNI), który zastąpi wykorzystywane wcześniej rozwiązanie. Aby zapewnić wygodny sposób opisywania połączeń miedzy lokalizacjami, system PNI został dodatkowo wzbogacony o moduł Globema Physical Route Manager (PRM)

Informacje o sieci światłowodowej na poziomie poszczególnych włókien

Po wdrożeniu systemu PNI konieczne było przeniesienie danych z wykorzystywanego wcześniej systemu. W systemie tym znajdują się informacje dwojakiego rodzaju – na temat sieci długodystansowych oraz sieci miejskich. W obydwu przypadkach dane obejmują informacje na temat kabli światłowodowych, zakończeń kabli oraz przełącznic światłowodowych

Konieczne jest odwzorowanie faktycznego przebiegu kabli w terenie

W poprzednim systemie paszportyzacji znajdowały się jedynie informacje o początku i końcu kabli. Dane na temat trasy były przechowywane w innym rozwiązaniu, w formacie Shapefile (SHP). Jednym z elementów migracji jest skojarzenie tych informacji, aby odwzorować faktyczny przebieg kabli w terenie.

Automatyczna migracja 8 000 segmentów kabli światłowodowych

Łącznie do przeniesienia jest około 8 000 segmentów kabli światłowodowych. Migracja jest w pełni automatyczna – nasz zespół wykonuje odpowiednie narzędzia, za pomocą których dane są przenoszone. Do skomplikowanego geometrycznie przetworzenia danych wykorzystujemy FME. Dodatkowym wyzwaniem przy prowadzeniu projektu jest niespójność danych, na którą pozwalał wykorzystywany wcześniej system paszportyzacji.

Czy wiesz że…?

Globema migracja danych 11

Załadowaliśmy do systemu PNI dane o sieci telekomunikacyjnej Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Globema migracja danych 10

Ukończyliśmy ponad 200 projektów migracji danych

Jakie są czynniki powodzenia projektów migracji danych?

Globema migracja danych 2

Właściwie oszacowany zakres migracji

 • określenie pełnej listy obiektów podlegających migracji
 • zidentyfikowanie wszystkich źródeł danych
 • określenie struktury docelowej
 • oszacowanie kompletności danych.
Globema migracja danych 3

Dobrze opisane źródła danych

 • co jest w nich zawarte, do czego służą, jaki jest ich priorytet.
Globema migracja danych 4

Zbadanie jednolitości danych (przed projektem)

 • ocena różnorodności danych, zbadanie sytuacji wyjątkowych
 • wykrycie przypadków danych poprawnych, ale odstających od uzgodnionej wcześniej normy.
Globema migracja danych 5

Zbadanie jakości danych (przed projektem)

 • testy jakości na danych źródłowych
 • czy dane źródłowe da się łatwo poprawić/uzupełnić?
Globema migracja danych 6

“Całościowe” podejście

 • spojrzenie na całość danych – na ich spójność i wzajemne zależności.
Globema migracja danych 7

Automatyczna weryfikacja jakości danych

 • wykrywanie duplikatów
 • wzbogacanie i czyszczenie danych na bieżąco
 • walidacja przed zapisem.
Globema migracja danych 8

Przeprowadzenie testowej migracji danych

 • …i testów akceptacyjnych.
Globema migracja danych 9

Działanie według ściśle określonych procedur. Obowiązkowo!