Skip to main content

Co nowego w FME 2017.0?

By 9 października, 20172 marca, 2022Aktualności / Nowości FME

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi nowymi funkcjami FME Desktop i FME Server w wersji 2017.0.

FME Desktop

 • W FME 2017 znajdziemy automatyczne podpowiedzi funkcji z bezpośrednim podglądem opisu, który pozwala m.in. na dostosowywanie formatów tworzonych przez użytkowników FME Hub.

22-2017-02-09-Quick-Add-Formats

 • Pojawił się także dodatkowy panel do obsługi parametrów funkcji. Jest opcjonalny, ale zalecane jest jego wykorzystanie, gdyż umożliwia szybszy dostęp do parametrów.

 • Nowa wersja jest również wzbogacona o różne sposoby prezentacji połączeń funkcji – klasyczne, krzywe, prostokątne – co zwiększa jej czytelność.

Connection-line-styles

 • FME 2017 umożliwia także automatyczne tworzenie archiwum ZIP.

Write-to-zip

 • Pojawiła się opcja sterowania automatycznym zatrzymywaniem skryptu w przypadku wystąpienia określonego problemu.

rejected-options

 • Obecnie możliwe jest kopiowanie definicji parametrów pomiędzy różnymi skryptami.

654

 • Nowa wersja jest również wzbogacona o funkcję sterowania widoczności atrybutów w Inspektorze.

 • Możliwa jest  współpraca z WebServices, w tym z predefiniowanymi klientami API rozwiązań Google (np. Drive, Fusion Tables, Gmail, Sheets), Amazon, Microsoft (OneDrive), Autodesk, Dropbox, Saleforce, ESRI.

 • Udoskonalone zostało również  odczytywanie danych z plików tekstowych – w FME 2017 jest ono kilkukrotnie szybsze.
 • Pojawiły się nowe funkcje do obsługi dat i czasu.

5656

 

 

 • Możliwe jest także przeglądnie zasobów umieszczonych w chmurze, tak jak lokalnych.

4566

 • Ja co roku dodana została obsługa nowych formatów danych:
  • Autodesk FBX
  • BIM Collaboration Format
  • Cesium 3D Tiles
  • gITF
  • HTML Table
  • IMB dashDB
  • MapBox MBTiles
  • MapInfo Extended TAB
  • OGC Geopackage Raster Tiles
  • OpenStreetMap PBF
  • Planet
  • QlikMaps
  • Sentinel-2 on AWS
  • STL
 • Pojawiły się także nowe funkcje:
  • AutodeskA360Connector
  • BoxConnector
  • DatabaseJoiner
  • DropboxConnector
  • Geocoder
  • GoogleDriveConnector
  • GridLnQuestIIReprojector
  • HTMLExtractor
  • OneDriveConnector
  • PointCloudSimplifier
  • PointCloudSurfaceBuilder
 • FME 2017 to również  nowe możliwości funkcji:
  • RasterMosaicker – roszerzenia narzędzia do mozaikowania rastrów
  • S3 transformers – usprawnienia i nowe możliwości funkcji wspólpracujących z rozwiązaniami Amazon
  • GeometryValidator – rozszerzono funkcję GeometryValidator o dodatkowe porty precyzujące przyczynę błędnej sytuacji dotyczącej geometrii
 •  Funkcja ShortestPathFinder zyskała nowe możliwości konfiguracyjne.

13

 

 

FME Server

 • W FME 2017 zostały wprowadzone usprawnienia w konsoli administratora FME Server.

155

 

 • Dostepne są także narzędzia do migracji zasobów pomiędzy instancjami FME Server.

0088

 • Można również skorzystać z nowych możliwości konfiguracji przetwarzania zadań przez FME Server.

 • Nowa wersja to także aktualizacja modelu autoryzacyjnego – integracja z ActiveDirectory.

18

 • Pojawiły się usprawnienia w zakresie udostępniania zasobów, na wzór rozwiązań Google.

19

Źródłó: http://blog.safe.com/2017/01/whats-new-in-fme-2017-0-release-candidate-available/