Skip to main content

Konferencja Globemy 2017: Harmonizacja danych pomiędzy wieloma bazami i formatami

By 25 czerwca, 20174 marca, 2022Wydarzenia / Webinaria

Podczas Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 Arek Pierchała z Globemy wygłosił prezentację “Harmonizacja danych pomiędzy wieloma (20+) bazami i formatami danych”. W swoim wystąpieniu Arek zaprezentował, w jaki sposób poradzić sobie ze złożonym zagadnieniem dotyczącym harmonizacji danych przestrzennych. 

Coraz większym wyzwaniem, przed którym stoją zarządcy danych przestrzennych, jest potrzeba harmonizacji danych z innymi podmiotami. Przez harmonizację rozumiemy tu zapewnienie spójności sposobu modelowania obiektów przestrzennych w poszczególnych bazach umożliwiające wzajemną wymianę danych przestrzennych pomiędzy tymi bazami. Celem procesu harmonizacji jest integracja z jednoczesnym zachowaniem pewnej autonomiczności ścieżek rozwojowych istniejących rozwiązań. Projektowanie i realizacja harmonizacji są złożonymi zagadnieniami ze względu na potrzebę uwzględnienia określonych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, nasz zespół przygotował uniwersalną platformę analityczną wspierającą proces harmonizacji i konsolidacji danych opisowych i przestrzennych.

Pobierz pełną prezentację

Konferencja Globemy 2017