Skip to main content

Globema w czołówce w zakresie nakładów na B+R

By 19 lipca, 201620 maja, 2020Aktualności / Nowości FME

Computerworld już po raz 25 opublikował raport „TOP200: Polski Rynek Teleinformatyczny” (edycja 2016) prezentujący największe firmy IT w Polsce. Jak co roku w zestawieniu tym znalazła się również Globema, która wyróżnia się między innymi wysokim miejscem w zakresie nakładów na prace badawczo-rozwojowe.

22224234235235

Raport Computerworld TOP200 tworzony jest od 1992 roku. Ponieważ obejmuje cały polski rynek IT, w klasyfikacjach brane są pod uwagę zarówno specjalistyczne firmy software’owe i integratorzy (np. Globema), jak i dystrybutorzy sprzętu oraz firmy biznesowo-konsultingowe.

Rozwój przez innowacje

Co roku Globema jest w pierwszej dziesiątce rankingu firm o największych nakładach na prace badawczo-rozwojowe. Nasza firma aktywnie prowadzi projekty B+R i wdraża ich rezultaty na całym świecie. Globema posiada własne jednostki badawczo-rozwojowe oraz dwa centra rozwoju oprogramowania. Współpracujemy z wiodącymi uczelniami technicznymi i placówkami naukowymi, w tym Politechniką Łódzką i Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W tegorocznym rankingu Computerworld Globema zajęła

  • 3 miejsce w zestawieniu firm o największych nakładach na R&D w stosunku do przychodów z IT w 2015 roku

  • 8 miejsce w zestawieniu firm o największych nakładach na prace badawczo-rozwojowe w 2015 roku.

Wysoka pozycja Globemy w zakresie R&D dobrze ilustruje strategiczne nastawienie firmy na rozwój przez innowacje.

Prace B+R w zakresie SmartGrid

W ostatnim czasie Globema zakończyła między innymi projekt B+R w zakresie SmartGrid, którego efektem jest System Dynamicznego Zarządzania Przesyłem (SDZP). Projekt był realizowany wspólnie z Procesami Inwestycyjnymi, Tauronem, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, PGE oraz uczelniami z Warszawy, Krakowa i Lublina.

22224234234234

SDZP przeznaczony jest do monitorowania sieci wysokiego napięcia, informowania o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcia w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci. W czerwcu bieżącego roku zespół Globemy zaprezentował wyniki projektu SDZP na IV Seminarium z cyklu Projekty Członków Naukowo-Technologicznej Platformy IUSER.

B+R + Google Maps

Również wprowadzone w bieżącym roku do oferty Globemy dwie aplikacje oparte na Google Maps – GeoTraxx oraz GeoTask – są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

GeoTraxx to aplikacja przeznaczona dla centrów logistycznych i działów logistyki, w których występuje zadanie codziennego lub okresowego planowania transportu, czyli tras przejazdu, załadunku pojazdów i kolejności dostarczania/odbioru towaru. Realizowana za pomocą GeoTraxx automatyzacja procesu planowania oraz optymalizacja tras dostaw (w oparciu o mapy i dane nawigacyjne Google) pozwala między innymi znacząco skrócić czas planowania, podnieść terminowość dostaw, zmniejszyć flotę niezbędną do transportu towarów i ograniczyć zużycie paliwa.

445634634634634

GeoTask pozwala na znaczne zwiększenie efektywności prac w terenie i optymalizację przydziału zadań, co umożliwia między innymi zredukowanie liczby nadgodzin pracowników terenowych i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Ponadto korzystając z aplikacji dysponent może obsługiwać znacznie więcej zadań. Łączność między dysponentem a pracownikami oraz bieżące monitorowanie lokalizacji i statusu grup terenowych umożliwia także szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne i spełnienie zadeklarowanego SLA.

GeoTeamManager

Globema w innych zestawieniach tegorocznej edycji Computerworld TOP200

Globema ponownie utrzymała wysoką pozycje w kluczowych zestawieniach Computerworld TOP200 (warto przy tym zaznaczyć, że Globema oferuje oprogramowanie, a w rankingach brane są pod uwagę zarówno firmy software’owe, jak i dystrybutorzy sprzętu):

  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora utilities (wyłączając energetykę) – 18 miejsce

  • Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie – 26 miejsce

  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego – 28 miejsce

  • Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego – 30 miejsce

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom oraz Partnerom za zaufanie i współpracę, która umożliwia osiąganie i utrzymywanie wysokich wyników w powyższych kategoriach.

Zobacz także:

GLOBEMA ZAPREZENTUJE WYNIKI PROJEKTÓW B+R NA SEMINARIUM IUSER GLOBEMA WYSOKO W RANKINGU COMPUTERWORLD TOP200 GLOBEMA PO RAZ KOLEJNY ZOSTAŁA DIAMENTEM FORBESA