Skip to main content

Globema zaprezentuje wyniki projektów B+R na seminarium IUSER

By 18 maja, 201620 maja, 2020Aktualności / Nowości FME

Ponieważ zawsze chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z prac badawczo-rozwojowych, w trakcie IV Seminarium z cyklu Projekty Członków Platformy IUSER zespół Globemy zaprezentuje wyniki projektów B+R Smart Grid. Seminarium odbędzie się 23 czerwca o godzinie 16:00 w Warszawie, w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19. Serdecznie zapraszamy!

335345346346

Zespół Globemy podzieli się doświadczeniami z czterech projektów B+R związanych z inteligentnymi sieciami energetycznymi:

 • SDZP – system dynamicznego zarządzania popytem z wykorzystaniem czujników na liniach energetycznych
 • ELGrid – metody poprawy efektywności energetycznej w dystrybucji energii elektrycznej
 • 4RES – prognozowanie produkcji energii elektrycznej z OZE, generacja rozproszona i elektrownie wirtualne
 • MGrid – optymalizacja pracy wieloskładnikowej mikrosieci prosumenckiej.
Program i prelegenci Seminarium

O platformie IUSER

Naukowo-technologiczna Platforma IUSER („Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej”) powstała w 2012 r. Platforma służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego.

Celem IUSER jest prowadzenie badań nad opracowanie technologii i produktów, których wdrożenie na rynku będzie prowadziło do efektywnego zarządzania wytworzoną energią oraz stworzy szansę rozwoju energetyki rozproszonej, opartej miedzy innymi na odnawialnych źródłach energii.

Sygnatariuszami umowy założycielskiej Platformy IUSER są między innymi:

 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • PTK Centertel (Orange Polska)
 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • Instytut Technologii Elektronowej.
Oficjalna strona IUSER

O pracach badawczo-rozwojowych Globemy

Globema aktywnie prowadzi projekty badawczo-rozwojowe i wdraża ich rezultaty na całym świecie. Nasza firma posiada własne jednostki badawczo-rozwojowe oraz dwa centra rozwoju oprogramowania. Współpracujemy z największymi i najbardziej prestiżowymi uczelniami technicznymi i placówkami naukowymi.

Zobacz także:

PROGNOZOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE – WYBRANE PROBLEMY ROZWIĄZANIA IT DLA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ